Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới

Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới

Cuốn sách về những bài Thánh ca này được chia làm hai phần chính: Phần đầu tiên bao gồm những bài Thánh ca về lời Đức Chúa Trời, được sáng tác từ những lời phán kinh điển của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và phần thứ hai bao gồm những bài Thánh ca về đời sống hội thánh, là những chứng ngôn thực tế của những người được Đức Chúa Trời chọn sau khi trải qua sự phán xét của Ngài và những khó khăn gian khổ trong khi theo Ngài. Những bài Thánh ca này vô cùng hữu ích cho mọi người trong việc thực hành những tĩnh nguyện tâm linh của họ, đến gần Đức Chúa Trời hơn, suy ngẫm lời Ngài và hiểu về lẽ thật. Chúng thậm chí còn hữu ích hơn cho mọi người trong việc cảm nghiệm lời Đức Chúa Trời và bước vào tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời.

Sách về lối vào sự sống

Tải xuống

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger