Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Đời sống Cơ Đốc nhân

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Đời sống Cơ Đốc nhân

(Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”)
Được cập nhật gần nhất:11/09/2020

Bằng cách lắng nghe lời Đức Chúa Trời, bạn có thể được Đức Chúa Trời đích thân chăndắt và chăm tưới, hiểu thêm lẽ thật và bước lên con đường dẫn đến sự chuyển đổi tâm tính và đạt đượcsự cứu rỗi hoàn toàncủa Đức Chúa Trời.

Thêm
Được cập nhật gần nhất:11/09/2020
  • Ba giai đoạn công tác
  • Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
  • Sự nhập thể
  • Biết về công tác của Đức Chúa Trời
  • Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì
  • Lẽ mầu nhiệm về Kinh Thánh
  • Tỏ lộ các quan niệm tôn giáo
  • Phơi bày sự bại hoại của loài người
  • Lối vào sự sống
  • Đích đến và kết cục
Những lời phán của Đấng Christ trong những ngày sau rốt (Tuyển chọn)

Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt (Tuyển tập)

Đấng Christ của những ngày sau rốt – Đức Chúa Trời Toàn Năng – đã phán những lời để phán xét và làm cho thanh sạch loài người, đưa nhân loại đến một thời đại mới, Thời đại Vương quốc. Chỉ bằng cách tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và tận hưởng sựchăm tưới và dưỡng nuôi của lời Đức Chúa Trời, bạn mới có thể thực sự sống trong ánh sáng, vàcó được đường đi, lẽ thật và sự sống.

Thêm