Bài giảng

20 bài viết

Theo các lãnh đạo tôn giáo là theo Đức Chúa Trời?

2.000 năm trước, Đấng Cứu Thế Đức Chúa Jêsus đã đến để thực hiện công tác cứu chuộc và bị các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và những người Pha-ri-si …

Có phải Chúa thực sự ngự trên mây mà tái lâm?

Chúng ta đang thấy thảm họa liên tiếp xảy ra, những đại dịch đang càn quét thế giới. Các tín hữu đang khẩn thiết mong mỏi Chúa ngự trên mây mà tái lâm…

Sự nhập thể là gì?

Chúng ta đều biết rằng hai ngàn năm trước, Đức Chúa Trời nhập thể xuống trần gian làm Đức Chúa Jêsus để cứu chuộc nhân loại, Ngài đã rao giảng, “Hãy ă…

Ý niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi liệu có hợp lý?

Từ khi Đức Chúa Jêsus nhập thể thực hiện công tác của Thời đại Ân điển, trong 2,000 năm, toàn bộ Cơ Đốc giáo đã định nghĩa Đức Chúa Trời thật duy nhất…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger