Bài giảng

25 bài viết

Anh chị em đã nghe tiếng Đức Chúa Trời chưa?

Tất cả những người tin Chúa đều háo hức trông đợi sự tái lâm của Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ thông công đôi chút về những lời tiên tri của Đức Chúa Jês…

Phân biệt Christ giả với Đấng Christ thật

Hôm nay tôi muốn bàn luận về cách để phân biệt Christ giả với Đấng Christ thật. Một số người sẽ hỏi việc đó thì liên quan gì tới đức tin của chúng ta …

Được cất lên thật sự là gì?

2.000 năm trước, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá và hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài hứa sẽ trở lại. Kể từ đó, mọi người tin Ch…

Có phải Chúa thực sự ngự trên mây mà tái lâm?

Chúng ta đang thấy thảm họa liên tiếp xảy ra, những đại dịch đang càn quét thế giới. Các tín hữu đang khẩn thiết mong mỏi Chúa ngự trên mây mà tái lâm…

Sự nhập thể là gì?

Chúng ta đều biết rằng hai ngàn năm trước, Đức Chúa Trời nhập thể xuống trần gian làm Đức Chúa Jêsus để cứu chuộc nhân loại, Ngài đã rao giảng, “Hãy ă…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger