Chứng ngôn về kinh nghiệm sống

349 bài viết 30 video

Khó khăn của người tín hữu ở tuổi cao niên

Bởi Trạm Khởi, Trung Quốc Mùa thu năm 2007, tôi cùng vợ tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngà…

Nỗi đau của nói dối

Bởi Ni Cường, Myanmar Tháng 10 năm 2019, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ở những buổi hội họp, tôi thấy các anh c…

Phản tỉnh sau khi dùng sai người

Bởi Tiểu Phàm, Trung Quốc Vào mùa hè năm 2020, em phụ trách công tác văn thư của hội thánh. Hôm nọ, em để ý thấy Dương Xán giỏi chữ nghĩa, viết văn r…

Tâm thức đúng đắn để rao truyền phúc âm

Bởi Theo Đuổi, Trung Quốc Lần nọ, một người anh em bảo tôi rằng em gái anh ấy, Lý Bình đã tin Chúa từ khi còn nhỏ, nhiều năm qua đã nhiệt tâm làm việ…

Tôi không còn hạn định Đức Chúa Trời

Bởi Thi Kỳ, Đài Loan Từ thời thơ ấu, em đã theo mẹ tin vào Đức Chúa Jêsus và hưởng ân điển dồi dào của Ngài. Từ đó, em cảm nhận sâu sắc được lòng thư…

E ngại trình báo vấn đề

Bởi Chu Lâm, Trung Quốc Tháng Chín năm 2021, tôi đang rao giảng Phúc Âm trong hội thánh. Sau một thời gian, tôi nhận ra người giám sát công tác Phúc …

Thoát khỏi lòng ghen tị

Bởi Claude, Pháp Vào đầu năm 2021, Tôi làm người rao giảng và cộng tác cùng anh Matthew để chủ trì công tác của hội thánh. Tôi chỉ mới bắt đầu làm bổ…

Điều tôi rút ra được từ thất bại

Bởi Thích Phóng, Hàn Quốc Năm 2014, tôi rèn luyện làm người sản xuất video cho hội thánh. Lúc đó, bắt đầu tiến hành sản xuất một video mới. Trong quá…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger