Chứng ngôn về kinh nghiệm sống

50 bài viết 5 video

Thử Luyện Này Của Tôi

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những việc làm của Ta nhiều hơn lượng cát dưới biển, và trí tuệ của ta vượt hơn hết thảy các con trai của Sa-lô-môn, vậ…

Nỗi Đau Vĩnh Hằng

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tất cả những linh hồn đã bị Sa-tan làm bại hoại đều buộc phải làm nô lệ dưới quyền của Sa-tan. Chỉ những ai tin Đấng …

Không còn phô trương nữa

Tôi nhớ vào năm 2018, mình đang thực hiện bổn phận rao giảng phúc âm trong hội thánh, sau đó tôi phụ trách công việc này luôn. Tôi có thể thấy các vấn…

Được làm tinh sạch nhờ sự thử luyện

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục …

Một Lối Sống Tuyệt Vời

Hồi nhỏ, bố mẹ thường dạy tôi rằng đối với người khác chớ nên quá thẳng thắn, chuyện gì cũng nên dĩ hòa vi quý, đó chính là triết lý của cuộc sống. Vì…

Đức Chúa Trời Rất Công Chính

Thời gian gần đây, một số lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ bắt đầu mê hoặc mọi người trong hội thánh và một số kẻ tà ác đang phá hoại đời…

Lời Đức Chúa Trời đã lay tỉnh tinh thần tôi

Nannan, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong giai đoạn công tác hiện tại của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, Ngài không…

Giải phóng khỏi danh lợi

“Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. …

Sự Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời - cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự phán xét, hay sự trừng phạt - đều ho…

Trở lại con đường chân chính

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phục dịch Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người với tâm tính bại hoại không thay đổi không bao giờ…

Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Người ta không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh l…

Giải Phóng Khỏi Xiềng Xích Của Sự Ràng Buộc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Giờ là lúc Ta quyết định hồi kết cho mỗi người, không phải là giai đoạn Ta bắt đầu làm việc con người. Ta viết ra trong…

Tháo gỡ những nút thắt

Đức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, vì các ngươi thừa nhận rằ…

Cuộc chiến Tâm linh

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kể từ khi mọi người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, họ đã nung nấu nhiều ý định không đúng. Khi ngươi không đưa lẽ thật …