Kim chỉ nam đức tin

41 bài viết

Lựa chọn của tôi cho tuổi đời còn lại

Bởi Tiểu Dũng, Trung Quốc Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, thường bị dân làng xem thường và chèn ép. Tôi luôn đau đớn lòng khi thấy mẹ tôi phải rơi n…

Lựa chọn đúng đắn

Bởi Thuận Ý, Trung Quốc Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông. Hồi tôi còn đi học, mẹ tôi thường khích l…

Sự lựa chọn của một bác sĩ

Bởi Dương Thanh, Trung Quốc Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi rất nghèo. Mẹ tôi bị liệt, nằm liệt giường và uống thuốc quanh năm. Ba tôi thì làm việc bên…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger