recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời (Tuyển tập)

Hãy lắng nghe lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để hiểu câu chuyện bên trong sự cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, lẽ mầu nhiệm về các lầnnhập thể của Đức Chúa Trời, bản chất của Đấng Christ, Đức Chúa Trời có gì và là gì, kết cụcvà đích đến của nhân loại, cùngnhững khía cạnh khác của lẽ thật.

Thêm
Kết quả tìm kiếm
  • Tất cả

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger