Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng - Ứng dụng

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.
Nhảy múa MV
Thánh ca (Âm thanh)

Tình yêu của Chúa đưa chúng ta đến gần nhau

Các Bài Thánh ca Nhà thờ
  00:00
  00:00
  • 1Tình yêu của Chúa đưa chúng ta đến gần nhau
  • 2Chỉ có Đấng Tạo Hóa thương nhân loại này
  • 3God Does the Work of the Word In the Last Days
  • 4I Have Seen God's Love
  • 5Christ's Substance Is Determined by His Work and Expressions
  • 6Come Before God Often
  • 7The True Love of God
  • 8Tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ trái tim con
  • 9Ca ngợi cuộc sống mới nơi Vương quốc
  The Church of Almighty God came into being because of the appearance and work of Almighty God—the returned Lord Jesus—Christ of the last days, and also under His righteous judgment and chastisement. The church is comprised of all those who truly accept Almighty God’s work of the last days and are conquered and saved by God’s word. It was entirely founded by Almighty God personally, and is personally led and shepherded by Him, and it was by no means set up by any man. This is a fact acknowledged by all the chosen people in The Church of Almighty God.Đọc Thêm
  Beholding the Appearance of God in His Judgment and Chastisement
  A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China
  The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
  Woe to Those Who Crucify God Once Again