Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng - Ứng dụng

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.
Nhảy múa MV
Thánh ca (Âm thanh)

Vương quốc của Đấng Christ là ngôi nhà ấm áp

Các Bài Thánh ca Nhà thờ
  00:00
  00:00
  • 1Vương quốc của Đấng Christ là ngôi nhà ấm áp
  • 2Tình yêu của Chúa đưa chúng ta đến gần nhau
  • 3Chỉ có Đấng Tạo Hóa thương nhân loại này
  • 4God Does the Work of the Word In the Last Days
  • 5I Have Seen God's Love
  • 6Christ's Substance Is Determined by His Work and Expressions
  • 7Hằng Trở Về Trước Chúa
  • 8The True Love of God
  • 9Tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ trái tim con
  Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.Đọc Thêm
  Beholding the Appearance of God in His Judgment and Chastisement
  A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China
  The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
  Woe to Those Who Crucify God Once Again