Các video mới nhất

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày

Thêm
  • Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì
  • Tỏ lộ quan điểm tôn giáo
  • Sự xuất hiện và công tác của Chúa
  • Ba giai đoạn công tác