Các bài mới nhất

Chứng ngôn về kinh nghiệm sống

Thêm
Xem thêm

Chứng ngôn của những người đắc thắng

Thêm

Khi Tôi Mười Tám

BởiYilian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho c…

Thoát khỏi bàn tay tử thần

Bởi Wangcheng, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài luôn sống giữa con người. Ngài…

Vươn lên từ sự áp bức đen tối

Bởi Mozhijian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm người đắc thắng ở x…

Xem thêm

Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

Thêm

Sự tỉnh ngộ của nô lệ đồng tiền

Bởi Tỉnh Ngộ, Trung Quốc Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ không đủ khả năng trả học phí, nên tôi đã xây và bán hàng rào để có tiền đi h…

Xem thêm

Đức tin và cuộc sống

Thêm
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger