Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Đời sống Cơ Đốc nhân

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Đời sống Cơ Đốc nhân

(Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”)
Được cập nhật gần nhất:

Bằng cách lắng nghe lời Đức Chúa Trời, bạn có thể được Đức Chúa Trời đích thân chăndắt và chăm tưới, hiểu thêm lẽ thật và bước lên con đường dẫn đến sự chuyển đổi tâm tính và đạt đượcsự cứu rỗi hoàn toàncủa Đức Chúa Trời.

Thêm
Được cập nhật gần nhất:24/10/2021
Kết quả tìm kiếm
 • Ba giai đoạn công tác
 • Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
 • Sự phán xét trong thời kỳ sau rốt
 • Sự nhập thể
 • Biết về công tác của Đức Chúa Trời
 • Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì
 • Lẽ mầu nhiệm về Kinh Thánh
 • Tỏ lộ các quan niệm tôn giáo
 • Phơi bày sự bại hoại của loài người
 • Lối vào sự sống
 • Đích đến và kết cục

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger