Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

45 bài viết 5 video

Tôi Đã Đắm Mình Trong Dòng Nước Sự Sống

Gia đình tôi đã tin vào Chúa suốt ba thế hệ. Tôi bắt đầu đi nhà thờ với gia đình từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, tôi phụ trách các công việc trong hội th…

Thoát khỏi Cạm bẫy Lời đồn

Tháng 10 năm 2016, tôi đã đến New York, Hoa Kỳ, rồi được làm phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jêsus tại một nhà thờ Trung Quốc, và trở thành một Cơ đốc…

Cách những trinh nữ khôn ngoan nghênh tiếp Chúa

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất cứ nơi nào Chúa xuất hiện, ở đó lẽ thật được bày tỏ, và ở đó cũng sẽ có tiếng của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai có th…

Trải nghiệm chia sẻ phúc âm

Tôi đã bắt đầu chia sẻ phúc âm sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi thầm quyết tâm rằng mình sẽ thực hiện…

Tôi đã được cất lên trước mặt Đức Chúa Trời

Năm lên 20 tuổi, tôi đã được làm lễ báp-têm và trở về với Đức Chúa Jêsus. Các bài giảng của mục sư về tình yêu và lời dạy của Đức Chúa Jêsus đã sưởi ấ…

Tin vào Kinh Thánh là tin vào Đức Chúa Trời sao?

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong nhiều năm, phương tiện tín ngưỡng truyền thống của mọi người (của Cơ Đốc giáo, một trong ba tôn giáo chính của th…

Truyền bá phúc âm cho ba tôi

Từ bé tôi đã là tín đồ, và từ đó quyết tâm phụng sự Chúa cả đời. Khi lớn lên, tôi đã theo học trường dòng ba năm. Ở đó, tôi đã tiếp nhận công tác của …

Giờ tôi đã biết danh mới của Đức Chúa Trời

Tôi đã tin vào Chúa và tham dự các buổi họp với bố mẹ từ khi còn nhỏ, xong trung học, tôi vào một đại học Cơ Đốc. Trong một buổi học, mục sư đã nói vớ…

Đi theo Bước chân Chiên Con

“Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài, từng bước một; ‘Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó’. Chỉ những người này…

Lẽ nhiệm mầu nơi các danh của Đức Chúa Trời

“Mặc dù Giê-hô-va, Jêsus và Mê-si đều đại diện cho Thần của Đức Chúa Trời, nhưng những danh này chỉ biểu thị các thời đại khác nhau trong kế hoạch quả…