Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

45 bài viết 5 video

Trận chiến thuộc linh trong gia đình

Tháng Tám năm 2018, một người bạn nói với tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và Ngài đang bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đ…

Tôi Đã Đắm Mình Trong Dòng Nước Sự Sống

Gia đình tôi đã tin vào Chúa suốt ba thế hệ. Tôi bắt đầu đi nhà thờ với gia đình từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, tôi phụ trách các công việc trong hội th…

Tôi Đã Thấy Rõ Chân Tướng Mục Sư Của Mình

Tôi còn nhớ lúc mình mới trở thành một Cơ Đốc nhân, Mục sư Trần của hội thánh và vợ ông ấy đã rất coi trọng tôi. Họ không những đề bạt tôi làm nhóm tr…

Thoát khỏi Cạm bẫy Lời đồn

Tháng 10 năm 2016, tôi đã đến New York, Hoa Kỳ, rồi được làm phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jêsus tại một nhà thờ Trung Quốc, và trở thành một Cơ đốc…

Những giác ngộ của một nghệ sĩ hoạt hoạ

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dốc hết nghị lực cả đời chiến đấu chống lại số phận, dành toàn bộ thời gian hối hả, cố gắng nuôi gia đình mìn…

Chân tướng của một mục sư

Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Mục sư Lý ở Hội thánh cũ của tôi. Ông ấy đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi để công tác cho Chúa. Tôi đã nghĩ…

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt hơn một tháng trước. Mục sư và các trưởng lão vẫn không ngừng làm phiền tôi,…

Cách những trinh nữ khôn ngoan nghênh tiếp Chúa

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất cứ nơi nào Chúa xuất hiện, ở đó lẽ thật được bày tỏ, và ở đó cũng sẽ có tiếng của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai có th…

Trải nghiệm chia sẻ phúc âm

Tôi đã bắt đầu chia sẻ phúc âm sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi thầm quyết tâm rằng mình sẽ thực hiện…