Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

66 bài viết 47 video

Biết cách hóa giải tâm tính bại hoại

Bởi Ramses, Mexico Gia đình tôi theo đạo Công giáo và từ nhỏ tôi theo truyền thống gia đình mà tin Chúa. Khi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra một số tín …

Lựa chọn của tôi

Bởi Bạch Vân, Trung Quốc Tháng 3 năm 2012, mẹ tôi đã chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi. Tôi bắt đầu đọc lời Đ…

Giải mã bí ẩn Chúa Ba Ngôi

Bởi Cầu Trí, Singapore Cách đây 20 năm, tôi được một trưởng lão cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Ông bảo tôi rằng trong vũ trụ, chỉ có một Đức Chúa Trời…

Tôi suýt bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa

Bởi Vương Lỗi, Trung Quốc Tôi và vợ trở thành Cơ Đốc Nhân vào năm 1995, kể từ đó, chúng tôi rất hăng hái mưu cầu, và chẳng mấy chống, chúng tôi đã là…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger