Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

90 bài viết 52 video

Cuộc tranh luận của tôi với các mục sư

Bởi Kiệt Mông, Ấn Độ Tháng 1 năm 2019, một người bạn đã làm chứng với tôi về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó tôi đã đọc …

Bị cản trở trong đức tin

Bởi Phanh Bác, Trung Quốc Tôi trở thành người Công giáo vào năm 1988. Vài năm sau, tôi được chỉ định vào hội đồng giáo xứ. Dù bận rộn thế nào, tôi cũ…

Chuyện về việc Nghênh tiếp Chúa của tôi

Bởi Tô Dương, Trung Quốc Khi còn nhỏ, tôi không đi lại được vì chân bị đau nặng, nên mẹ tôi đã đưa tôi đến trước Chúa. Ngạc nhiên thay, chỉ một tháng…

Tôi phải nghênh tiếp Thiên Chúa như thế nào

Bởi Jenny, the Philippines Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, từ nhỏ, tôi đã thực hành các nghi lễ trong đạo Công giáo và khao khát Chúa tái l…

Con đường gập ghềnh đến với Đức Chúa Trời

Bởi Tôn Ngọc, Trung Quốc Tôi trở thành Cơ Đốc nhân vào năm 2000. Các mục sư Hàn Quốc rao giảng cho chúng tôi rất hùng hồn. Trong buổi lễ, mục sư đọc …

Vượt qua Thử thách của Sa-tan

Bởi David, Benin Tên tôi là David, và tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Cơ đốc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin vào Chúa cùng với ba mẹ. Lớn lên, tô…

Lựa chọn ý nghĩa nhất

Bởi Víctor, Uruguay Hồi nhỏ, tôi đã theo bố mẹ tin Chúa. Khi lớn lên, tôi đi làm ở công trường và mở một võ quán karate. Dù bận rộn làm việc suốt nhi…

Phước lành “trộm được”

Bởi A Siêu, Trung Quốc Vào tháng Ba năm 2012, không biết bắt đầu từ ngày nào, nhưng tôi để ý thấy ngày nào sau bữa tối, vợ tôi cũng vội làm việc nhà,…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger