Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

36 bài viết 5 video

Những giác ngộ của một nghệ sĩ hoạt hoạ

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dốc hết nghị lực cả đời chiến đấu chống lại số phận, dành toàn bộ thời gian hối hả, cố gắng nuôi gia đình mìn…

Chân tướng của một mục sư

Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Mục sư Lý ở Hội thánh cũ của tôi. Ông ấy đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi để công tác cho Chúa. Tôi đã nghĩ…

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt hơn một tháng trước. Mục sư và các trưởng lão vẫn không ngừng làm phiền tôi,…

Cách những trinh nữ khôn ngoan nghênh tiếp Chúa

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất cứ nơi nào Chúa xuất hiện, ở đó lẽ thật được bày tỏ, và ở đó cũng sẽ có tiếng của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai có th…

Trải nghiệm chia sẻ phúc âm

Tôi đã bắt đầu chia sẻ phúc âm sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi thầm quyết tâm rằng mình sẽ thực hiện…

Tôi đã được cất lên trước mặt Đức Chúa Trời

Năm lên 20 tuổi, tôi đã được làm lễ báp-têm và trở về với Đức Chúa Jêsus. Các bài giảng của mục sư về tình yêu và lời dạy của Đức Chúa Jêsus đã sưởi ấ…

Tin vào Kinh Thánh là tin vào Đức Chúa Trời sao?

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong nhiều năm, phương tiện tín ngưỡng truyền thống của mọi người (của Cơ Đốc giáo, một trong ba tôn giáo chính của th…

Trong họa được phúc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong cuộc hành trình của mình,…

Sự Tỉnh Ngộ của Nô Lệ Đồng Tiền

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phư…

Ai Là Những Người Pha-ri-si Thời Nay?

Trong 22 năm làm Cơ Đốc nhân, tôi chủ yếu lo tài chính của Hội thánh và dạy giáo lý ngày Chúa nhật. Tháng Năm năm 2017, tôi đã gặp chị Jane ở Pháp trê…