Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

SÁCH

 • Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt

  Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt

  Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đấng đã xuất hiện để làm công tác của Ngài, bày tỏ tất cả mọi lẽ thật làm cho tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, và hết thảy chúng đều chứa đựng trong Lời xuất hiện trong xác thịt. Điều này đã ứng nghiệm những gì được chép trong Kinh Thánh: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Đối với Lời xuất hiện trong xác thịt, đây là lần đầu tiên kể từ khi sáng thế Chúa đã nói chuyện với toàn thể nhân loại. Những lời này tạo thành văn bản đầu tiên được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời giữa loài người, trong đó Ngài phơi bày con người, chỉ dẫn họ, phán xét họ, và nói chuyện chân tình với họ; và đây cũng là những lời đầu tiên Chúa để con người biết về những bước chân của Ngài, nơi Ngài nằm, tâm tính của Chúa, Chúa có gì và là gì, những suy nghĩ của Chúa và sự quan tâm của Chúa đối với loài người. Có thể nói rằng đây là những lời đầu tiên Chúa phán với loài người từ tầng trời thứ ba kể từ khi sáng thế, và lần đầu tiên Chúa sử dụng danh tính vốn có của Ngài để xuất hiện và bày tỏ tiếng lòng của Ngài với loài người trong những lời phán.

 • Những Lời Của Đấng Christ Trong Những Ngày Sau Rốt (Sự Tuyển Chọn)

  Những Lời Của Đấng Christ Trong Những Ngày Sau Rốt (Sự Tuyển Chọn)

  Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, bày tỏ lời Ngài để phán xét và làm cho tinh sạch mọi người, dẫn dắt họ vào thời đại mới: Thời đại Vương quốc. Chỉ những ai chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt, và vui hưởng sự chăm tưới và chu cấp của lời Đức Chúa Trời, mới có thể thật sự sống trong sự sáng, nhờ đó đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống.

 • Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới

  Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới

  Cuốn sách về những bài Thánh ca này được chia làm hai phần chính: Phần đầu tiên bao gồm những bài Thánh ca về lời Chúa, được sáng tác từ những lời phán cốt yếu của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và phần thứ hai bao gồm những bài Thánh ca về đời sống hội thánh, là những chứng ngôn thực tế của những người được Chúa chọn sau khi trải qua sự phán xét của Ngài và những khó khăn gian khổ trong khi theo Ngài. Những bài Thánh ca này vô cùng hữu ích cho mọi người trong việc thực hành những tĩnh nguyện tâm linh của họ, đến gần Chúa hơn, suy ngẫm lời Ngài và hiểu về lẽ thật. Chúng thậm chí còn hữu ích hơn cho mọi người trong việc cảm nghiệm lời Chúa và bước vào tính hiện thực của lời Chúa.

 • TUYỂN TẬP NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG

  Tuyển Tập Những Lời Của Đức Chúa Trời Toàn Năng

  Tuyển tập lời Đức Chúa Trời Toàn Năng về công tác của Ngài được bao gồm trong cuốn sách này, và làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Chúng khiến cho tất cả những ai mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus từ lâu đã tái lâm trên đám mây trắng, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt – Chiên Con được tiên tri trong Sách Khải Huyền, Đấng đã mở quyển sách và tháo bảy cái ấn ra.

 • Chiên Của Chúa Nghe Tiếng Của Chúa (Các Điều Thiết Yếu Cho Tín Đồ Mới)

  Chiên Của Chúa Nghe Tiếng Của Chúa (Các Điều Thiết Yếu Cho Tín Đồ Mới)

  Cuốn sách này là tập hợp những lẽ thật mang tính khải tượng như ba giai đoạn công tác của Chúa, các danh xưng của Ngài, lẽ mầu nhiệm trong sự nhập thể của Ngài, và làm sao để phân biệt giữa con đường thật và những con đường giả. Nó có thể được đọc và trang bị bởi những người gần đây mới chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Chúa, để họ có thể hiểu những lẽ thật mang tính khải tượng về công tác của Chúa và đặt nền tảng nhanh nhất có thể dựa trên con đường thật.

 • Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

  Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

  Mỗi người tin vào Đức Chúa Trời đều có một câu chuyện đặc biệt về hành trình cá nhân quay về với Ngài. Cuốn sách này chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của những người được Chúa chọn khi nhận được sự dẫn dắt từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, trở nên chắc chắn về con đường thật, và quay trở lại trước ngai của Ngài. Một số đã thoát khỏi những trói buộc và chỉ trích của những quan niệm tôn giáo của họ, một số đã thoát khỏi sự quấy phá và bức hại của các thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo và các thế lực xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thậm chí một số khác còn đạt được nhận thức rõ về những xu hướng xấu xa của thế giới. Cuối cùng, hết thảy họ đều trở lại trước Đức Chúa Trời.

 • Chứng ngôn về trải nghiệm trước ghế phán xét của Đấng Christ

  Chứng ngôn về trải nghiệm trước ghế phán xét của Đấng Christ

  Sự phán xét trước tòa lớn và trắng của những ngày sau rốt đã bắt đầu! Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, đã bày tỏ lẽ thật để thực hiện công việc phán xét và làm cho tinh sạch nhân loại của Ngài. Thông qua những sự mặc khải và phán xét của lời Chúa, dân sự được Ngài chọn đang dần dần nhận ra sự thật về sự bại hoại xấu xa của mình và tìm được đường lối để thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và đạt được sự cứu rỗi, cũng như dần thấy được một sự thay đổi trong tâm tính sống của mình. Những trải nghiệm thực tế này chứng thực rằng công tác phán xét được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện là công tác làm cho tinh sạch và cứu rỗi triệt để nhân loại.

Tải xuống  PDF Tải xuống  epub Tải xuống  TXT  UTF8 Tải xuống  TXT  GBK
Chia sẻ
Tải xuống