Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

SÁCH

 • Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt

  Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt

  Lần đầu tiên kể từ lúc sáng thế Đức Chúa Trời đã có lời tới toàn thể nhân loại. Đây là những lời nhắn nhủ đầu tiên bởi Đức Chúa Trời sống giữa nhân loại, qua đó Ngài đã phơi bày con người, hướng dẫn họ, phán xét họ, nói lời tận đáy lòng với họ, và như thế đây cũng là những lời đầu tiên mà Đức Chúa Trời để cho con người biết được dấu chân của Ngài, nơi Ngài đang cư ngụ, tâm tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là ai và có những gì, tâm tư của Đức Chúa Trời, và sự quan tâm của Ngài đến toàn nhân loại. Có thể nói rằng đây là những lời đầu tiên mà Đức Chúa Trời phán đến nhân loại từ thiên đàng thứ ba kể từ lúc sáng thế, và lần đầu tiên Đức Chúa Trời đã dùng danh tính cố hữu của Ngài để xuất hiện và bày tỏ lời trái tim Ngài đến nhân loại trong ngôn từ.

 • Những Lời Của Đấng Christ Trong Những Ngày Sau Rốt (Sự Tuyển Chọn)

  Những Lời Của Đấng Christ Trong Những Ngày Sau Rốt (Sự Tuyển Chọn)

  Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ vào những ngày sau rốt, biểu lộ lời nói để phán xét và thanh tẩy con người, và dẫn họ đi vào thời đại mới - Thời đại Vương quốc. Tất cả những ai tuân theo quyền thống trị của Đấng Christ sẽ có thể tận hưởng chân lý cao hơn, nhận được nhiều ngợi khen hơn, thật sự sống trong ánh sáng, và cũng có được lẽ thật, cách thức, và cuộc sống.

 • Cuốn Kỳ Thư Mà Chiên Con Đã Mở

  Cuốn Kỳ Thư Mà Chiên Con Đã Mở

  Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã bày tỏ lời Ngài, làm chứng rằng Đấng Cứu Thế từ lâu đã trở lại trên một “đám mây trắng” và đã thực hiện công việc phán xét bắt đầu với nhà của Đức Chúa Trời để phán xét, thanh tẩy, và cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chiên Con được tiên tri trong Sách Khải Huyền, Đấng mở quyển sách và bảy ấn.

 • Sự Phán Xét Bắt Đầu Với Nhà Của Đức Chúa Trời

  Sự Phán Xét Bắt Đầu Với Nhà Của Đức Chúa Trời

  Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, đã có lời để phán xét, thanh tẩy và cứu rỗi con người, và Ngài đã làm công việc phán xét khởi đầu với ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện ở phương Đông của thế giới với sự công chính, uy nghi, cơn thịnh nộ, và trừng phạt, và Ngài đã mặc khải Chính Ngài trước vô số những người trong nhân loại! Điều này ứng nghiệm những lời trong 1 Phi-e-rơ 4:17, "Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời"

 • TUYỂN TẬP NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG

  Tuyển Tập Những Lời Của Đức Chúa Trời Toàn Năng

  Tuyển tập lời Đức Chúa Trời Toàn Năng về công tác của Ngài được bao gồm trong cuốn sách này và làm chứng cho tất cả những ai hy vọng và cầu nguyện cho sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, sự tái lâm của Đấng Cứu Thế ngự trên những đám mây trắng từ xa xưa, và làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Điều này dẫn dắt nhân loại nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng và Đức Chúa Jêsus là cùng một Đức Chúa Trời - Ngài là Chiên Con được tiên tri trong Sách Khải Huyền, Đấng đã mở quyển sách và bảy cái ấn.

 • Chiên Của Chúa Nghe Tiếng Của Chúa (Các Điều Thiết Yếu Cho Tín Đồ Mới)

  Chiên Của Chúa Nghe Tiếng Của Chúa (Các Điều Thiết Yếu Cho Tín Đồ Mới)

  Được tổng hợp trong quyển sách này là những lẽ thật mang tính khải tượng trong ba giai đoạn công tác của Chúa, các danh xưng của Ngài, lẽ mầu nhiệm trong sự nhập thể của Ngài, và làm sao để phân biệt giữa đường lối thật và những đường lối giả để những người gần đây mới chấp nhận công tác của Chúa trong những ngày sau rốt đọc và trang bị, và để họ có thể đặt nền tảng nhanh nhất có thể dựa trên những lẽ thật khải tượng trong công tác của Chúa.

Tải xuống  PDF Tải xuống  epub Tải xuống  TXT  UTF8 Tải xuống  TXT  GBK
Chia sẻ
Tải xuống