Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Dựa trên tuyển tập “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Cuốn sách này bao gồm các trích đoạn từ những lời trọng yếu được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, trong Lời xuất hiện trong xác thịt. Những lời trọng yếu này trực tiếp làm sáng tỏ lẽ thật, và có thể trực tiếp khiến cho mọi người hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, biết đến công tác của Ngài, có được sự hiểu biết về tâm tính của Ngài và Ngài có gì và là gì. Chúng là kim chỉ nam cho hết thảy những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời để tìm kiếm dấu chân của Ngài. Chúng có thể dẫn dắt bạn tìm được lối vào vương quốc thiên đàng.

Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger