Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Tại sao Đức Chúa Trời nhập thể để thực hiện công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Ngài?

11/06/2023

Mọi tín hữu đều biết rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự phán xét của Ngài giữa nhân loại vào thời kỳ sau rốt, rằng Đấng Tạo Hóa sẽ xuất hiện trước nhân loại và đích thân bày tỏ những phán ngôn của Ngài. Vậy Đức Chúa Trời thực hiện sự phán xét này như thế nào? Có phải Thần của Ngài xuất hiện trên trời và phán với chúng ta không? Chính Đức Chúa Jêsus từng phán bảo thế này: “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con” (Giăng 5:22). “Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người” (Giăng 5:27). Vậy điều này có nghĩa là trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đến trong xác thịt làm Con người để thực hiện công tác phán xét. Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để thực hiện công tác phán xét, đây chính là Đấng Cứu Thế đến để cứu rỗi nhân loại. Vậy thì việc người ta có thể nghênh tiếp Đấng Cứu Thế hay không, có liên quan với việc họ có thể được cứu rỗi và vào thiên quốc hay không. Nhiều người tin Chúa có thể thắc mắc rằng: Tại sao đích thân Đức Chúa Trời lại phải làm việc này trong xác thịt? Sao Ngài không thể thực hiện nó trong linh thể của Đức Chúa Jêsus? Trong chuyện này có lẽ nhiệm mầu. Tập này của Tìm kiếm Đức tin Chân chính sẽ dẫn dắt các bạn tìm kiếm lẽ thật và tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger