Lời Đức Chúa Trời | Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IX Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật (III) (Phần 2)

23/11/2021

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger