Lời Đức Chúa Trời | Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ: Chương 28

08/11/2021

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger