Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt (Tuyển tập)

Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời

Những tuyển chọn trong quyển sách này là tất cả những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng về công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt, được trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Đây là những lẽ thật mà mỗi người tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đều cần khẩn cấp đạt được, chúng được chọn lọc để hết thảy những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đều có thể nghe thấy tiếng Ngài càng sớm càng tốt. Những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong quyển sách này là những gì Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh như đã được tiên tri trong Sách Khải Huyền. Những lời hiện thời này của Đức Chúa Trời là minh chứng tốt nhất cho sự xuất hiện và công tác của Ngài, cũng như là minh chứng tốt nhất cho thực tế rằng Đấng Christ là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chúng tôi hy vọng rằng hết thảy những ai đang chờ đợi Chúa đến cũng như mong chờ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ có thể đọc quyển sách này.

Những lời phán của Đấng Christ

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger