Video nhạc Thánh Ca | Điều mà một người tin vào Đức Chúa Trời nên theo đuổi

23/04/2024

Từ sự khác nhau về thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô,

ngươi nên hiểu rằng ai không theo đuổi sự sống đều cố gắng uổng công,

ai không theo đuổi sự sống đều cố gắng uổng công!

Ngươi tin và theo Đức Chúa Trời nên phải có lòng yêu mến Ngài.

Ngươi phải gạt bỏ tâm tính bại hoại của mình,

ngươi phải mưu cầu thỏa lòng mong muốn của Ngài,

thực hiện bổn phận một loài thọ tạo của Ngài.

Vì ngươi tin và đi theo Ngài,

ngươi phải dâng hết mọi thứ cho Ngài,

không nên đưa ra lựa chọn hay yêu cầu cá nhân,

và ngươi phải thỏa mãn được mong muốn của Ngài.

Vì đã được Đức Chúa Trời dựng nên,

ngươi phải vâng phục Chúa, Đấng đã dựng nên ngươi,

vì ngươi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân,

và không có khả năng điều khiển số phận của chính mình.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Từ sự khác nhau về thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô,

ngươi nên hiểu rằng ai không theo đuổi sự sống đều cố gắng uổng công,

ai không theo đuổi sự sống đều cố gắng uổng công!

Ngươi tin và theo Đức Chúa Trời nên phải có lòng yêu mến Ngài.

Ngươi phải gạt bỏ tâm tính bại hoại của mình,

ngươi phải mưu cầu thỏa lòng mong muốn của Ngài,

thực hiện bổn phận một loài thọ tạo của Ngài.

Vì ngươi tin và đi theo Ngài,

ngươi phải dâng hết mọi thứ cho Ngài,

không nên đưa ra lựa chọn hay yêu cầu cá nhân,

và ngươi phải thỏa mãn được mong muốn của Ngài.

Vì đã được Đức Chúa Trời dựng nên,

ngươi phải vâng phục Chúa, Đấng đã dựng nên ngươi,

vì ngươi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân,

và không có khả năng điều khiển số phận của chính mình.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger