Nhạc Thánh Ca | Sự phán xét của Đức Chúa Trời được tỏ lộ hoàn toàn

01/02/2023

Một tiếng vang như sấm phát ra, làm rung chuyển toàn thể vũ trụ.

Nó đinh tai đến nỗi con người không thể tránh kịp.

Một số người bị giết chết, một số thì bị hủy diệt, và một số thì bị phán xét.

Đó là một cảnh tượng thật sự chưa ai từng thấy.

Hãy lắng nghe kỹ: Những tràng sấm rền đi cùng với tiếng khóc than,

và âm thanh này đến từ âm phủ; nó đến từ địa ngục.

Đó là âm thanh cay đắng của các con trai phản nghịch đã bị Đức Chúa Trời phán xét.

Những kẻ không lắng nghe những gì Ngài phán

và những kẻ không đưa lời Ngài vào thực hành

đã bị phán xét nặng nề và nhận sự rủa sả của cơn thịnh nộ của Ngài.

Tiếng Đức Chúa Trời là sự phán xét và cơn thịnh nộ;

Ngài không đối đãi nhẹ nhàng với ai và thể hiện lòng thương xót với ai,

bởi Ngài là chính Đức Chúa Trời công chính,

và Ngài có cơn thịnh nộ;

Ngài có sự thiêu đốt, sự làm tinh sạch, và sự hủy diệt.

Ngài có cơn thịnh nộ;

Ngài có sự thiêu đốt, sự làm tinh sạch, và sự hủy diệt.

Nơi Đức Chúa Trời, không gì là ẩn giấu hay tình cảm,

mà trái lại, mọi thứ đều cởi mở, công chính, và vô tư.

Bởi các con trai đầu lòng của Ngài đã ở cùng Ngài trên ngai,

trị vì khắp mọi quốc gia và dân tộc,

những vật và người bất công và bất chính giờ đây bắt đầu bị phán xét.

Ngài sẽ thăm dò họ từng người một,

không bỏ sót điều gì và phơi bày họ hoàn toàn.

Bởi sự phán xét của Ngài đã được tỏ lộ hoàn toàn và mở ra hoàn toàn,

và Ngài không hề giữ lại bất cứ thứ gì;

Đức Chúa Trời sẽ vứt bỏ mọi thứ không hợp với ý muốn của Ngài,

và để chúng bị diệt vong đời đời trong vực sâu không đáy.

Ở đó Đức Chúa Trời sẽ để chúng bị thiêu đốt mãi mãi.

Đây là sự công chính của Ngài, và đây là sự ngay thẳng của Ngài.

Không ai có thể thay đổi điều này, và tất cả phải chịu lệnh của Ngài.

Đây là sự công chính của Ngài, và đây là sự ngay thẳng của Ngài.

Không ai có thể thay đổi điều này, và tất cả phải chịu lệnh của Ngài.

Đây là sự công chính của Ngài, và đây là sự ngay thẳng của Ngài.

Không ai có thể thay đổi điều này, và tất cả phải chịu lệnh của Ngài.

Đây là sự công chính của Ngài, và đây là sự ngay thẳng của Ngài.

Không ai có thể thay đổi điều này, và tất cả phải chịu lệnh của Ngài.

Trích từ: Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger