Video nhạc Thánh Ca | Ý định cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi

15/04/2024

Dù con người hiểu đôi điều về những tâm tính khác nhau của Đức Chúa Trời,

những khía cạnh về việc Ngài là gì, có gì,

và công tác mà Ngài làm,

nhưng phần lớn sự hiểu biết, phần lớn sự hiểu biết này

không vượt ra ngoài việc đọc những từ ngữ trên sách vở,

hay hiểu chúng theo giáo lý, hoặc chỉ nghĩ về chúng mà thôi.

Điều con người thiếu nhất là sự thông sáng cũng như sự hiểu biết

đến từ kinh nghiệm thực tế.

Mặc dù Đức Chúa Trời sử dụng những phương pháp khác nhau để thức tỉnh

tấm lòng của con người thì vẫn còn một chặng đường dài để đi,

vẫn còn một chặng đường dài để đi trước khi việc này có thể hoàn thành,

trước khi việc này có thể được hoàn thành.

Ngài không muốn thấy ai cảm thấy như Đức Chúa Trời

đã bỏ họ lại trong lạnh nhạt,

rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ hoặc quay lưng với họ,

từ bỏ hoặc quay lưng với họ.

Tất cả những gì Ngài muốn thấy là mọi người đều theo đuổi lẽ thật

và cố gắng tìm kiếm để hiểu về Đức Chúa Trời,

mạnh dạn tiến lên phía trước với lòng quyết tâm không gì có thể lay chuyển

không có bất cứ lo âu hay có bất cứ gánh nặng nào.

Dù cho ngươi đã phạm phải sai lầm gì

hay đã lạc đi bao xa hay đã vi phạm nghiêm trọng như thế nào,

đừng để những điều này thành gánh nặng

hay hành lý quá tải trên con đường tìm kiếm sự hiểu biết về Ngài.

Hãy cứ tiếp tục tiến lên phía trước trên con đường tìm hiểu về Ngài.

Ngài lúc nào cũng giữ sự cứu rỗi con người

trong lòng Ngài, và điều này không, và điều này không bao giờ thay đổi.

Đây là phần quý nhất trong thực chất của Ngài.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger