Phim tài liệu âm nhạc | Đức Chúa Trời giữ quyền tối thượng đối với vạn vật trong vũ trụ (Trích đoạn nổi bật)

12/05/2020

Loài người đã tìm kiếm những câu trả lời sau trong hàng ngàn năm nay: Làm sao thiên thể trong vũ trụ có thể hoạt động theo một trật tự hoàn hảo như vậy? Tại sao tất cả các sinh vật luôn vận động trong các chu kỳ theo những quy luật bất biến? Tại sao con người sinh ra, và sau đó tại sao chúng ta lại chết đi? Ai đã thực sự quyết định tất cả các quy định và quy luật này? Ai thực sự trị vì vũ trụ và vạn vật? Đoạn trích tuyệt vời từ bộ phim Cơ Đốc này, Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật, sẽ đưa chúng ta đến gốc rễ của những câu hỏi này và tiết lộ tất cả những lẽ mầu nhiệm này.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

[Hebrew Bible verses: Copyright to the Bible Society in Israel, used with permission.]

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger