Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Nhận biết ba giai đoạn công tác đều do một Đức Chúa Trời duy nhất thực hiện

05/06/2023

Thảm họa đang ngày càng lớn, và ai cũng muốn nghênh đón Đấng Cứu Thế trong thời kỳ sau rốt, để được Đức Chúa Trời cứu rỗi, thoát khỏi thảm họa và bước vào thiên quốc. Nhưng quý vị có nhận biết công tác của Đức Chúa Trời không? Quý vị có biết cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác cứu rỗi của Ngài không? Nếu không biết cách nhận biết công tác của Đức Chúa Trời, quý vị rất dễ bỏ lỡ mất sự cứu rỗi của Ngài. Giống như khi Đấng Cứu Thế Đức Chúa Jêsus đến vào 2.000 năm trước, bày tỏ lẽ thật và làm công tác cứu chuộc – người Do Thái không biết Ngài và đã đóng đinh ngài lên thập tự giá. Vì điều này, họ đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt và rủa sả. Giờ Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến trong thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để. Nhưng, khi thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng không được gọi là Jêsus và Ngài không ngự xuống trên mây, thành viên của thế giới tôn giáo tuyệt đối không chấp nhận Ngài, và điên cuồng chống đối, lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ lại đang đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá một lần nữa và bỏ lỡ mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Và do đó, việc nhận biết công tác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng để được cứu rỗi triệt để và bước vào thiên quốc. Vậy thì Đức Chúa Trời thực hiện công tác cứu rỗi của Ngài như thế nào? Làm thế nào chúng ta nhận biết được ba giai đoạn công tác này đều được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời duy nhất? Trong tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân Chính”, chúng ta có thể cùng nhau đào sâu nghiên cứu về vấn đề này và tìm hiểu thêm về công tác của Đức Chúa Trời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger