Lời Đức Chúa Trời | Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa

08/11/2021

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger