Lời Đức Chúa Trời | Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III (Phần 3)

23/11/2021

Hãy lắng nghe những bài đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và từ công tác cũng như lời Ngài, từ tâm tính mà Ngài bày tỏ, ta sẽ biết thân phận của Đức Chúa Trời, địa vị của Đức Chúa Trời, và thực chất của Đức Chúa Trời. Khi đó, ta sẽ tin rằng Đấng Christ của thời kỳ sau rốt – Đức Chúa Trời Toàn Năng – là Đấng cai trị vạn vật.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger