Nhạc Thánh Ca|Đức Chúa Trời nhập thể vừa có nhân tính, lại càng có thần tính

10/04/2024

“Sự nhập thể” là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt;

Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt.

Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt,

một xác thịt với nhân tính bình thường;

đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất.

Sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng

Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt,

rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt,

trở thành một con người.

Nhân tính của Đức Chúa Trời nhập thể vì thực chất của xác thịt mà có;

không thể có xác thịt mà không có nhân tính,

và một người không có nhân tính thì không phải là một con người.

Theo cách này, nhân tính của xác thịt Đức Chúa Trời

là một thuộc tính nội tại của xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời.

Nếu nói rằng: “Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài chỉ có thần tính,

không có nhân tính”, thì đó là phạm thượng,

bởi vì tuyên bố này đơn giản là không tồn tại,

và vi phạm nguyên tắc nhập thể.

Tác nhân của công tác là thần tính ngự trong nhân tính của Ngài.

Thần tính của Ngài, chứ không phải nhân tính của Ngài, đang hoạt động,

tuy nhiên thần tính này ẩn bên trong nhân tính của Ngài;

về thực chất, công tác của Ngài được thực hiện bởi thần tính đầy đủ của Ngài,

không phải bởi nhân tính của Ngài.

Nhưng người trình diễn công tác lại là xác thịt Ngài.

Người ta có thể nói rằng Ngài là một con người và cũng là Đức Chúa Trời,

bởi Đức Chúa Trời trở thành Đức Chúa Trời sống trong xác thịt,

dưới vỏ bọc con người và có một thực chất con người

nhưng cũng có thực chất của Đức Chúa Trời.

Bởi vì Ngài là một con người có thực chất của Đức Chúa Trời,

nên Ngài cao hơn mọi con người thọ tạo,

cao hơn bất kỳ ai có thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời.

Trong số tất cả những ai có vỏ bọc con người giống như Ngài,

trong số tất cả những ai có nhân tính,

chỉ mình Ngài là chính Đức Chúa Trời nhập thể –

tất cả những người khác đều là con người thọ tạo.

Mặc dù họ đều có nhân tính,

nhưng những con người thọ tạo không có gì khác ngoài nhân tính,

trong khi Đức Chúa Trời nhập thể thì khác:

Trong xác thịt của mình, Ngài không chỉ có nhân tính mà quan trọng hơn,

còn có thần tính.

Vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

nên thực chất của Ngài là sự kết hợp giữa nhân tính và thần tính.

Sự kết hợp này được gọi là chính Đức Chúa Trời,

chính Đức Chúa Trời trên đất.

Vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

nên thực chất của Ngài là sự kết hợp giữa nhân tính và thần tính.

Sự kết hợp này được gọi là chính Đức Chúa Trời,

chính Đức Chúa Trời trên đất,

chính Đức Chúa Trời trên đất.

Trích từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger