Phim Phúc Âm | Hóa giải bùa mê | Nghênh đón được sự trở lại của Đức Chúa Jêsus

20/02/2024

Phó Cẩm Hoa là một trưởng lão trong một hội thánh tư gia ở Trung Quốc. Chị đã tin Chúa nhiều năm rồi, nhưng luôn nghĩ rằng Kinh Thánh là do Đức Chúa Trời soi dẫn, rằng mọi lời trong Kinh Thánh đều là lời Đức Chúa Trời, rằng chị chỉ cần tin vào Chúa và tuân giữ Kinh Thánh, thì khi Chúa ngự trên mây mà xuống, chị sẽ được cất lên thiên quốc. Tuy nhiên, đồng sự của chị đã dấy lên trong chị một nỗi hoài nghi. Bốn mặt trăng máu đã xuất hiện, và các lời tiên tri về Chúa giáng lâm đã được ứng nghiệm. Chuyện Chúa đã tái lâm rồi là điều hợp lý, vậy tại sao chúng ta không nghinh tiếp Ngài khi Ngài ngự trên mây mà xuống?… Sau một vài phản tỉnh, Phó Cẩm Hoa đã quyết định tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Qua sự thông công và thảo luận với những chứng nhân từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, Phó Cẩm Hoa cuối cùng đã thấy rõ con đường để vào thiên quốc và giải “bùa mê” mà chị đã chịu nhiều năm. Chị tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, được đưa đến trước ngai Đức Chúa Trời và dự tiệc cưới Chiên Con.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger