Phim Phúc Âm | Chờ đợi | Cách các trinh nữ khôn ngoan nghênh tiếp Chúa tái lâm

01/01/2024

Dương Hậu Ân là mục sư ở một hội thánh tư gia tại Trung Quốc. Anh thận trọng chờ đợi Đức Chúa Jêsus ngự trên mây mà xuống để đưa anh vào thiên quốc, về chuyện này, anh đã chuyên cần công tác cho Chúa, giữ vững danh Ngài, và tin rằng bất kỳ ai không phải là Đức Chúa Jêsus ngự trên mây mà xuống thì là christ giả. Thế nên, khi nghe tin Chúa tái lâm, anh không chịu tìm hiểu chuyện đó… Khi anh thụ động chờ đợi, người em họ Lý Giai Âm đã giới thiệu phúc âm về Đức Chúa Jêsus tái lâm cho anh. Sau vài lần tranh luận căng thẳng, Dương Hậu Ân cuối cùng đã hiểu ra ý nghĩa của “theo dõi và chờ đợi”, và có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus mà anh đã trông chờ bao lâu nay.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger