Kim chỉ nam đức tin

43 bài viết

Đức tin là gì? làm sao sinh ra đức tin thật sự?

Tác giả: Huafei Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở mỗi Cơ đốc nhân chúng ta là phải có đức tin chân chính. Có nhiều ví dụ được ghi lại trong Kinh Thánh …

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger