Video nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời mong con người mưu cầu lẽ thật và sống sót

08/04/2024

Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật?

Lý do chính yếu nhất là đối với Đức Chúa Trời,

việc mưu cầu lẽ thật liên quan đến sự quản lý của Ngài,

kỳ vọng của Ngài đối với nhân loại

và hy vọng mà Ngài giao phó cho nhân loại.

Đây là một phần trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời.

Dù ngươi là ai và dù ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời bao lâu đi chăng nữa,

nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật hoặc yêu mến lẽ thật,

thì cuối cùng ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị đào thải.

Điều này rõ như ban ngày rồi.

Đức Chúa Trời thực hiện ba giai đoạn công tác;

kể từ khi tạo dựng loài người, Ngài đã có kế hoạch quản lý,

rồi Ngài lần lượt thực hiện trên nhân loại từng giai đoạn trong kế hoạch quản lý,

và từng bước dẫn dắt nhân loại đến hiện tại.

Tâm huyết và cái giá mà Ngài đã trả lớn lao biết bao,

Ngài đã nhẫn nại biết bao lâu,

hướng tới mục tiêu cuối cùng là thực hiện trên con người những lẽ thật mà Ngài bày tỏ

và mọi khía cạnh tiêu chuẩn trong những yêu cầu

của Ngài mà Ngài đã phán với loài người,

biến những điều đó thành sự sống và thực tế của con người.

Theo Đức Chúa Trời nhìn nhận, đây là một vấn đề rất quan trọng.

Đức Chúa Trời rất coi trọng vấn đề này.

Theo Đức Chúa Trời nhìn nhận, đây là một vấn đề rất quan trọng.

Đức Chúa Trời rất coi trọng vấn đề này.

Bất kể tố chất cao thấp,

tuổi tác lớn nhỏ, hay đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi nữa

thì mỗi người đều nên nỗ lực hướng tới con đường mưu cầu lẽ thật.

Ngươi không nên nhấn mạnh bất kỳ lý do khách quan nào;

mà nên mưu cầu lẽ thật một cách vô điều kiện. Đừng sống qua ngày đoạn tháng.

Nếu ngươi xem việc mưu cầu lẽ thật là chuyện đại sự cả đời

để nỗ lực và mưu cầu,

thì có khả năng lẽ thật mà ngươi mưu cầu đạt được và có thể với tới cuối

cùng lại không phải như ngươi mong muốn.

Nhưng nếu Đức Chúa Trời phán rằng

Ngài sẽ cho ngươi một đích đến phù hợp tùy thuộc vào thái độ ngươi mưu cầu

và sự chân thành của ngươi, thì tuyệt vời biết bao!

Bây giờ, đừng tập trung vào đích đến hay kết cục của mình.

Điều gì sẽ xảy ra và tương lai sẽ ra sao,

liệu ngươi có thể tránh được tai họa và không chết hay không –

đừng nghĩ về những điều này, cũng đừng mong cầu chúng.

Hãy chỉ tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời

cùng những yêu cầu của Ngài, vào việc làm tròn bổn phận của mình,

thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời,

để không phụ sáu ngàn năm chờ đợi,

sáu ngàn năm mong đợi của Ngài.

Hãy cho Đức Chúa Trời chút an ủi;

hãy để Ngài nhìn thấy một chút hy vọng nơi ngươi,

và để mong muốn của Ngài được thực hiện nơi ngươi.

Liệu Đức Chúa Trời có bạc đãi ngươi nếu ngươi làm như vậy không?

Và ngay cả khi kết quả cuối cùng không như người ta mong muốn,

thì trong tư cách một loài thọ tạo,

họ nên quy phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời trong mọi sự,

mà không có toan tính cá nhân nào. Có tấm lòng như vậy là đúng đắn.

Trích từ: Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật, Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger