Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Vì sao Đức Chúa Trời cần ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại?

28/05/2023

Trong Thời đại Luật pháp, để giúp con người sống cho đúng đắn trên trần gian, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban hành luật pháp. Nên dân Y-sơ-ra-en tin rằng một khi công tác của Thời đại Luật pháp đã hoàn thành, thì họ chỉ việc tuân thủ luật pháp là được cứu rỗi, và khi Đấng Mê-si đến, họ sẽ được cất thẳng lên thiên quốc. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jêsus đến để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu chuộc, dân Do Thái đã bắt tay với chính quyền La Mã và đóng đinh Ngài lên thập giá. Trong Thời đại Ân điển, người ta nghĩ rằng với sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsu, tội lỗi của họ đã được tha và họ đã được cứu rỗi triệt để rồi nên họ sẽ được cất thẳng lên thiên quốc khi Chúa tái lâm. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Jêsus đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Ngài bị đóng đinh lần nữa do tay giới tôn giáo cấu kết với chế độ Satan. Tại sao mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời đều bị nhân loại chối bỏ và lên án? Và tại sao công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời phải được thực hiện trong ba giai đoạn? Tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” sẽ dẫn dắt các bạn tìm kiếm lẽ thật và tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger