Tôi phải nghênh tiếp Thiên Chúa như thế nào

23/02/2023

Bởi Jenny, the Philippines

Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, từ nhỏ, tôi đã thực hành các nghi lễ trong đạo Công giáo và khao khát Chúa tái lâm. Lớn lên, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn để cố hiểu thêm về lẽ thật. Linh mục cũng thường giảng giải Kinh Thánh cho chúng tôi, như về Khải Huyền 1,7: “Kìa, Ngài ngự đến giữa mây trời, và mọi mắt thiên hạ sẽ thấy Ngài, kể cả những kẻ đã đâm Ngài. Và mọi chi tộc trên mặt đất sẽ than khóc vì cớ Ngài”. Linh mục của chúng tôi bảo rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ ngự trên mây mà xuống, và tất cả sẽ trông thấy Ngài. Nhưng đến năm 20 tuổi, tôi đọc được câu Kinh Thánh này: “Nhưng ngày và giờ đó không ai biết, các thiên sứ trên trời không biết, mà chỉ một mình Cha biết(Mát-thêu 24,36). Câu này nói rằng khi Chúa tái lâm, sẽ không một ai biết cả, vậy mà linh mục bảo là khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ ngự trên mây mà xuống và ai cũng sẽ trông thấy. Điều này có nghĩa gì đây? Chính xác Chúa sẽ tái lâm như thế nào? Tôi thấy hoang mang lắm. Ở một buổi hội họp, tôi đã hỏi một linh mục khác, và ông ấy chỉ bảo: “Kinh Thánh nói tuyệt đối rõ ràng: Khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ ngự trên mây mà xuống. Không cần quá để tâm giải thích vấn đề này. Chỉ cần tin như thế là được rồi”. Tôi thật sự thất vọng với thái độ của vị linh mục đó. Tôi khao khát hiểu được ý nghĩa thực sự của lời tiên tri đó, nhưng trong giáo hội Công giáo, ngày nào cũng chỉ đọc kinh và cử hành nghi lễ. Nhưng những việc đó chẳng cho tôi sự cung dưỡng hay nhận thức về lời Chúa. Tôi dần mất hứng thú về đạo Công giáo và chỉ đi lễ theo thói quen.

Năm 2001, tôi ra nước ngoài làm việc. Hôm nọ, có một đồng nghiệp mời tôi tham dự một buổi hội họp Cơ Đốc. Tôi nghĩ mình có khi mình có thể học biết về lẽ thật ở đó, nên tôi đã nhờ mục sư ở đó giải quyết sự mơ hồ của mình. Mục sư trả lời ngay cho tôi rằng: “Kinh Thánh nói rất rõ về chuyện này, nên không cần giải thích gì thêm nữa. Khi Chúa tái lâm, dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy Ngài sẽ ngự trên mây mà xuống”. Tôi thật sự thất vọng với câu trả lời của mục sư đó và vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết. Qua thời gian, tôi thấy mình cũng không thể tìm được sự cung dưỡng gì ở giáo phái này, trong lòng tôi lại càng thêm trống rỗng. Khao khát muốn tìm câu trả lời trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt, nên tôi bắt đi tìm đến nhiều tổ chức Cơ Đốc khác, nhưng chẳng có ai giải quyết được sự mơ hồ của tôi. Tôi khẩn thiết cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, xin giúp con tìm được đúng hội thánh, đúng người để hướng dẫn con, để con có thể hiểu được lẽ thật và giải quyết sự mơ hồ của mình”.

Rồi vào một ngày tháng 1 năm 2019, một ngày đặc biệt trong đời tôi, có một người chị em ở Úc đã kết bạn Facebook với tôi. Tôi thấy chị ấy chia sẻ nhiều bài viết trên dòng thời gian của mình, chẳng hạn như “Trinh nữ khôn ngoan là gì”, “Làm sao để Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta”, vân vân. Nội dung của những bài này đều rất mới lạ, tôi cảm thấy chúng chứa đựng lẽ thật, và nghĩ có lẽ hội thánh của chị ấy có câu trả lời cho những thắc mắc của tôi. Sau đó, chị ấy hỏi tôi có muốn tham dự hội họp không, tôi liền vui mừng đồng ý. Trong buổi hội, chị Camela nói: “Hôm nay, chúng ta sẽ thông công về cách Chúa đến trong thời kỳ sau rốt”. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chị ấy nói vậy. Chẳng phải đây là điều khiến tôi mơ hồ suốt bao lâu nay hay sao? Tôi quá háo hức nghe chị ấy thông công. Chị Camela bắt đầu: “Khi đọc lời tiên tri trong sách Khải Huyền, ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1,7), hầu hết mọi người nghĩ rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ ngự trên mây mà xuống và ai cũng sẽ trông thấy, cảnh tượng sẽ vô cùng tráng lệ, các ngôi sao rơi rụng khỏi bầu trời, trời và đất sẽ rúng động. Nhưng quan điểm này có đúng hay không? Kỳ thực, Kinh Thánh có những câu khác tiên tri về sự tái lâm của Chúa, như ‘Kìa, ta đến như kẻ trộm(Khải Huyền 16,15), và ‘Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi(Ma-thi-ơ 24,36). Những câu này nói rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ đến ‘như kẻ trộm’ và không ai biết là vào lúc nào. Những câu này cho ta biết Chúa sẽ đến trong lặng lẽ, bí mật và không ai biết Ngài tái lâm cả. Nếu khi tái lâm, mà Chúa ngự trên mây xuất hiện cho tất cả mọi người thấy, thì những lời tiên tri này có được ứng nghiệm không?”. Tôi đã sốc khi nghe những lời chị ấy nói. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện Chúa đến lặng lẽ và “như kẻ trộm”. Sao mà các linh mục và mục sư lại chẳng nói đến chuyện này? Nhưng nếu Ngài “đến như kẻ trộm”, thì chẳng mâu thuẫn với lời tiên tri rằng Ngài ngự trên mây mà xuống khi tái lâm sao? Tôi thật sự muốn làm rõ chuyện này. Chị ấy tiếp tục thông công: “Kỳ thực, những lời tiên tri về Chúa tái lâm đều sẽ được ứng nghiệm. Vấn đề chỉ là quá trình và thứ tự trước sau. Trước hết, Ngài sẽ đến bằng cách đích thân nhập thể, bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, rồi Ngài sẽ ngự trên mây mà xuống để xuất hiện công khai trước mọi dân mọi nước. Đây là cách mọi lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa sẽ được ứng nghiệm”. Mối thông công của chị ấy thật sự đã mở mắt cho tôi. Hóa ra Chúa tái lâm theo hai cách. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời giải thích của chị ấy. Tôi thật sự muốn tìm hiểu thêm, nên đã hỏi chị ấy: “Chị vừa nói rằng Chúa bí mật tái lâm trong xác thịt. Chị nói vậy nghĩa là gì?”. Chị ấy mới đọc cho tôi một vài câu trong Kinh Thánh: “Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Lu-ca 12,40). “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17,24-25). “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24,37). Rồi chị ấy thông công tiếp: “Chị có thấy từ chính trong mọi câu này là gì không? Những câu này đều nói đến ‘Con người’. Chúng cho thấy rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ bí mật giáng thế làm Con người. Vậy ‘Con người’ nghĩa là gì? Điều này nói đến sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài là Thần, thì đâu được gọi là Con người, cũng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Thần và đâu thể được gọi là Con người. Đức Chúa Jêsus được gọi là Con người, vì Ngài là sự nhập thể của Thần của Đức Chúa Trời. Dù Ngài trông như một người bình thường, sinh ra bởi con người và có nhân tính bình thường, nhưng Thần của Đức Chúa Trời ngự trong Ngài – Ngài là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Do đó, Đức Chúa Jêsus đã tiên tri sự trở lại của Ngài là ‘sự đến của Con người’, điều này cho thấy khi tái lâm, Ngài sẽ xuất hiện trong xác thịt, chứ không trực tiếp trong linh thể”. Qua lời chị ấy thông công, tôi đã hiểu ra ý nghĩa thật của “Con người”. Tôi còn biết được rằng Chúa bí mật giáng thế chính là Đức Chúa Trời xuất hiện bằng cách nhập thể. Mối thông công này tương hợp với Kinh Thánh. Chị ấy tiếp tục thông công rằng: “Do đó, khi Chúa tái lâm, trước hết Ngài bí mật giáng thế bằng cách nhập thể, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời để làm tinh sạch và cứu rỗi tất cả những ai đã được nâng lên trước ngai của Ngài, và tạo nên một nhóm người đắc thắng trước thảm họa. Khi đã tạo nên nhóm những người đắc thắng này, đại họa sẽ ập đến, và Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu thưởng thiện phạt ác. Rồi Ngài sẽ ngự trên mây mà xuống và xuất hiện công khai trước nhân loại, và lần này, toàn thể nhân loại sẽ phải kêu khóc. Và tại sao họ lại như vậy? VÌ khi Đức Chúa Trời bí mật giáng thế trong xác thịt, nhiều người đã không nhận Ngài là Đức Chúa Trời. Họ thấy Ngài trông bình thường, không cao quý, nên không đối xử với Ngài như Đức Chúa Trời. Chẳng những họ không tiếp nhận Ngài mà còn lên án, chống đối và loại trừ Ngài. Rồi khi Chúa công khai ngự trên mây mà xuống để thưởng thiện phạt ác, họ sẽ thấy thực ra họ đã lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus tái lâm, nhưng đến lúc đó thì đã muộn, họ chỉ còn có thể khóc lóc và nghiến răng. Đến lúc này, lời tiên tri trong Khải Huyền, chương 1 câu 7: ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài’, sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn! Do đó, điều quan trọng tột cùng là chúng ta phải nghênh tiếp Chúa khi Ngài đến công tác trong xác thịt. Nếu chờ đến lúc Ngài ngự trên mây mà xuống thì đã quá muộn rồi!”. Sau khi nghi chị ấy thông công, tôi cảm thấy như cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi nhà tù đã giam hãm tôi quá lâu. Tôi đã thấy ánh sáng và thật sự thấy được giải phóng. Mối thông công của chị ấy đã hóa giải sự mơ hồ của tôi và cho tôi hiểu được những lẽ nhiệm mầu về việc Chúa tái lâm. Tôi cảm thấy rằng hội thánh của chị ấy có công tác của Đức Thánh Linh và tôi háo hức mong đến buổi hội họp kế tiếp.

Chuyện tôi không ngờ là trong buổi hội họp tiếp theo, chị ấy nói ra một thông tin khiến tôi bị sốc. Chị ấy bảo: “Chúa đã tái lâm rồi, đã nhập thể làm Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời…”. Nghe thấy thế, tôi ngạc nhiên vui sướng, phấn khích và rất muốn biết thêm. Nếu Kinh Thánh nói rằng không một ai biết về sự tái lâm của Chúa, vậy tại sao họ lại biết? Tôi mới hỏi chị ấy về chuyện đó. Chị ấy kiên nhẫn thông công với tôi rằng: “Nếu không một ai biết về sự tái lâm của Chúa, thì làm sao chúng ta nghênh tiếp Ngài? Kỳ thực, Kinh Thánh có viết rằng: ‘Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi(Ma-thi-ơ 24,36). Ý nghĩa của câu này là không một ai biết thời điểm chính xác Chúa tái lâm, nhưng khi Ngài bắt đầu lên tiếng và công tác, người ta có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong lời Ngài, rồi sẽ biết rằng Chúa đã tái lâm, rồi nghênh tiếp Chúa. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: ‘Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10,27) và ‘Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3,20). Hệt như khi Đức Chúa Jêsus đến công tác. Phi-e-rơ, Giăng, Giacôbê, Ma-thi-ơ và những người khác, ban đầu đâu biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si, nhưng sau khi tiếp xúc với Ngài và nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong lời Ngài, họ biết Ngài chính là Đấng Mê-si. Sau đó, Phi-e-rơ, Giăng và những người khác, bắt đầu rao truyền phúc âm của Chúa đi muôn nơi. Đây là cách để càng thêm nhiều người biết về sự cứu rỗi của Chúa, và dần dần, đức tin lan rộng khắp địa cầu. Bởi vậy, việc chúng ta nghênh tiếp Chúa trở lại không hệ tại ở việc chúng ta biết khi nào Ngài trở lại, mà hệ tại ở việc chúng ta có thể tìm hiểu khi có người làm chứng rằng Ngài đã trở lại, và liệu chúng ta có nhận ra tiếng Chúa khi Ngài phán hay không. Như thế, chúng ta có thể nghênh tiếp Chúa”. Mối thông công của chị ấy thật sự đi vào lòng tôi, vì nhờ mối thông công về lời Chúa đó mà sự mơ hồ của tôi đã được giải quyết. Trước đây, tôi luôn mơ hồ, cứ tự hỏi: “Chính xác thì phải nghênh tiếp Chúa thế nào đây? Có thể khiến Chúa vui lòng và nghênh tiếp Ngài bằng cách cầu nguyện và cử hành nghi lễ đều đặn hằng ngày sao?”. Nhưng giờ, tôi đã hiểu ra rằng chỉ có lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thì người ta mới có thể nghênh tiếp Chúa tái lâm. Rồi tôi cảm thấy sự khai sáng tôi có được qua hai buổi hội họp này vượt xa những gì tôi đã đạt thu hoạch được trong suốt bao nhiêu năm ở trong đạo Công giáo. Tôi muốn biết thêm các lẽ thật, vì như thế sẽ giúp tôi chắc chắn hơn về chuyện Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chúa tái lâm. Vậy là tôi hỏi chị ấy thêm câu nữa: “Trong thời kỳ sau rốt, trước hết Chúa bí mật giáng thế trong xác thịt, rồi sau đó mới công khai xuất hiện trên đám mây, chuyện này thì tôi hiểu, nhưng tại sao Chúa lại nhập thể trước? Tại sao Ngài không xuất hiện dưới dạng thần ngay từ đầu?”.

Chị ấy thông công rằng: “Việc Đức Chúa Trời xuất hiện trong xác thịt để công tác hoàn toàn dựa vào nhu cầu công tác của Ngài, cũng như nhu cầu của nhân loại bại hoại”. Rồi chị ấy đọc cho tôi hai đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, “Việc cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời không được thực hiện trực tiếp bằng phương cách của Thần và thân phận của Thần, vì con người không thể chạm vào hay nhìn thấy Thần của Ngài, cũng không thể đến gần. Nếu Ngài cố gắng cứu con người trực tiếp theo cách của Thần, thì con người sẽ không thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không mặc lấy hình dáng bên ngoài của một con người thọ tạo, thì sẽ không có cách nào để con người nhận được sự cứu rỗi này. Vì con người không có cách nào tiếp cận Ngài, cũng như không ai có thể đến gần đám mây của Đức Giê-hô-va. Chỉ bằng cách trở thành một con người thọ tạo, nghĩa là, chỉ bằng cách đặt lời của Ngài vào trong thân thể xác thịt mà Ngài sắp trở thành, thì Ngài mới có thể đích thân làm thấm nhuần lời này bên trong tất cả những ai theo Ngài. Chỉ khi đó con người mới có thể đích thân nhìn và nghe thấy lời Ngài, và hơn nữa mới có thể sở hữu được lời Ngài, và bằng cách này, họ mới đi đến chỗ được cứu rỗi hoàn toàn. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, sẽ không một con người nào của thịt và huyết có thể nhận được sự cứu rỗi lớn lao như thế, cũng không một người nào sẽ được cứu rỗi. Nếu Thần của Đức Chúa Trời hoạt động trực tiếp giữa nhân loại, thì toàn bộ nhân loại sẽ bị hạ gục, nếu không, không có cách nào để tiếp xúc được với Đức Chúa Trời, họ sẽ hoàn toàn bị Sa-tan bắt giữ. … Chỉ bằng cách trở nên xác thịt, Đức Chúa Trời mới có thể sống bên cạnh con người, trải nghiệm sự đau khổ của trần gian, và sống trong một thân thể xác thịt bình thường. Chỉ bằng cách này, Ngài mới có thể cung cấp cho con người con đường thực tế mà loài thọ tạo như họ cần. Chính nhờ thông qua sự nhập thể của Đức Chúa Trời mà con người nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn từ Đức Chúa Trời, chứ không phải trực tiếp từ thiên đàng để đáp lại những lời cầu nguyện của họ. Vì con người thuộc về thịt và máu, nên họ không có cách nào nhìn thấy Thần của Đức Chúa Trời, càng không tiếp cận được Thần của Ngài. Tất cả những gì con người có thể tiếp xúc là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, và chỉ bằng cách này, con người mới có thể nắm bắt được mọi con đường cùng mọi lẽ thật và nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Công tác có giá trị lớn nhất đối với con người bại hoại là cung cấp những lời chính xác, những mục tiêu rõ ràng để theo đuổi, và những điều có thể trông thấy và chạm vào. Chỉ có công tác thực tế và sự hướng dẫn đúng lúc mới phù hợp với thị hiếu của con người, và chỉ có công tác thực tế mới có thể cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại và suy đồi của họ. Điều này chỉ có thể đạt được bởi Đức Chúa Trời nhập thể; chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới có thể cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại và suy đồi của họ trước đây(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chị ấy tiếp tục thông công rằng: “Kinh Thánh đã tiên tri, ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16,12-13). ‘Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4,17). Qua những lời tiên tri này, chúng ta biết rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ ban thêm lời và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Để công tác này đem lại kết quả tốt nhất, Đức Chúa Trời phải đến và công tác trong xác thịt. Vì Thần của Đức Chúa Trời là vô hình, chúng ta không thể thấy được, và vì chỉ cần nghe một lời từ Thần của Đức Chúa Trời là chúng ta đã kinh hoảng rồi, nên chúng ta đâu dám lại gần Thần của Đức Chúa Trời, đâu có cách nào tương giao với Ngài. Thế thì làm sao chúng ta hiểu được lẽ thật chứ? Đức Chúa Trời đến trong xác thịt để cứu rỗi con người chính là cách đem lại kết quả tốt nhất. Khi Ngài sống giữa chúng ta như Con người thì chúng ta dễ tiếp xúc với Ngài. Còn nữa, Đức Chúa Trời có thể dùng ngôn ngữ của con người để bày tỏ lẽ thật bất kỳ lúc nào hay ở đâu, đưa ra những lời chính xác để dẫn dắt chúng ta và giải quyết những thắc mắc và mơ hồ của chúng ta. Rồi chúng ta không cần dò dẫm hay đoán mò xem cái gì mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Hệt như khi Đức Chúa Jêsus đến công tác, Phi-e-rơ đã hỏi Ngài: ‘Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?’ (Ma-thi-ơ 18,21). Đức Chúa Jêsus đã trả thời thẳng: ‘Đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy(Ma-thi-ơ 18,22). Chúa đã chỉ rõ cho Phi-e-rơ cách thực hành. Như thế, người ta có thể dễ dàng hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và biết cách thực hành lẽ thật. Đức Chúa Jêsus cũng dùng những thứ mà người ta thấy và tiếp xúc trong cuộc sống thường nhật, những thứ họ có thể hiểu dễ dàng, để đưa vào những dụ ngôn. Ví dụ như, dụ ngôn về men, dụ ngôn về lúa tốt và cỏ lùng, dụ ngôn người gieo hạt, dụ ngôn về cây cải, và còn nhiều nữa. Những dụ ngôn này giúp người ta hiểu rõ hơn về lẽ thật, hiểu được Đức Chúa Trời muốn và yêu cầu điều gì nơi nhân loại, cũng như thật sự nhận thức được sự ân cần và dễ gần của Ngài. Đây là kết quả từ lời và công tác của Đức Chúa Trời khi Ngài nhập thể. Cũng theo cách như thế, Đức Chúa Trời Toàn Năng trong xác thịt phán và công tác giữa nhân loại, tiếp xúc với họ theo cách rất thực tế, phán trực diện với họ. Ngài bày tỏ những lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời, những lẽ thật về ba giai đoạn công tác của Ngài, những lẽ nhiệm mầu về sự nhập thể của Ngài, lẽ thật về sự bại hoại của nhân loại do tay Sa-tan, và kết cục của nhiều loại người khác nhau… Điều này cho phép chúng ta đạt được nhận thức nhiều và sâu sắc hơn về tâm tính và công tác của Đức Chúa Trời. Đồng thời, Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật mọi nơi mọi lúc tùy theo nhu cầu của nhân loại, phơi bày những tâm tính Sa-tan và những quan niệm, tưởng tượng của chúng ta về Ngài, chỉnh đốn những sai lạc trong đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời Toàn Năng còn cho chúng ta những con đường để loại bỏ sự ác và đạt được ơn cứu rỗi của Ngài, ví dụ như cách để tương hợp với ý Ngài, cách để làm người trung thực, cách để tôn kính Ngài, tuân phục Ngài, yêu mến Ngài, và nhiều thứ nữa. Qua những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta ta ngày càng biết rõ về những tâm tính bại hoại của bản thân, biết hận mình từ trong lòng và thật tâm ăn năn. Chúng ta cũng hiểu được ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời, đạt được hiểu biết về tâm tính của NGài, biết Ngài cứu rỗi ai, đào thải ai. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể thực hành lẽ thật cho chính xác, và cuối cùng loại bỏ sự ác và đạt được ơn cứu rỗi”.

Nghe xong mối thông công đó, tôi đã thấy được sự sáng. Tôi mới bảo chị ấy rằng: “Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Nếu Đức Chúa Trời không xuất hiện và công tác trong xác thịt, thì chúng ta khó mà hiểu được lẽ thật, nhưng Đức Chúa Trời nhập thể và phán lời bằng ngôn ngữ của con người để chúng ta dễ hiểu, và có thể thể thực hành đúng theo lẽ thật và tuân hành ý muốn của Đức Chúa Trời”.

Rồi chị ấy đọc cho tôi thêm hai đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, “Lần này trở lại, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác không phải trong một thân thể thuộc linh, mà trong một thân thể rất bình thường. Hơn nữa, đó không những là thân thể của Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai, mà còn là thân thể mà thông qua đó Đức Chúa Trời trở lại trong xác thịt. Đó là một xác thịt rất bình thường. Ngươi không thể thấy bất cứ điều gì khiến Ngài nổi bật hơn những người khác, nhưng ngươi có thể nhận từ Ngài những lẽ thật chưa từng được nghe thấy trước đây. Xác thịt tầm thường này là hiện thân của tất cả những lời của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và bày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời cho con người hiểu được. Chẳng phải ngươi rất ham muốn được nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn hiểu được Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn nhìn thấy đích đến của nhân loại sao? Ngài sẽ nói với ngươi tất cả những điều bí mật này – những bí mật mà không con người nào đã có thể nói với ngươi, và Ngài cũng sẽ nói với ngươi về những lẽ thật mà ngươi không hiểu. Ngài là cánh cổng vào vương quốc của ngươi, và người hướng dẫn của ngươi vào thời đại mới(Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Dù những gì con người nhìn thấy ngày nay là một Đức Chúa Trời giống như con người, một Đức Chúa Trời có một cái mũi và hai con mắt, và một Đức Chúa Trời không có gì nổi bật, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu con người này không tồn tại, thì trời và đất sẽ trải qua một sự thay đổi vô cùng lớn; nếu con người này không tồn tại, thì các tầng trời sẽ trở nên mờ mịt, đất sẽ rơi vào hỗn loạn, và cả nhân loại sẽ sống giữa nạn đói và dịch bệnh. Ngài sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu Đức Chúa Trời nhập thể không đến để cứu rỗi các ngươi trong thời kỳ sau rốt, thì Đức Chúa Trời hẳn đã hủy diệt cả nhân loại trong địa ngục từ lâu; nếu xác thịt này không tồn tại, thì các ngươi sẽ mãi mãi là những tội nhân truyền kiếp, và sẽ muôn thuở là những xác chết. Các ngươi nên biết rằng nếu xác thịt này không tồn tại, thì cả nhân loại sẽ đối mặt với một tai họa không thể tránh khỏi và sẽ thấy không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thậm chí còn nghiêm trọng hơn của Đức Chúa Trời dành cho loài người trong thời kỳ sau rốt. Nếu xác thịt bình thường này đã không được sinh ra, thì tất cả các ngươi sẽ ở trong tình trạng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong; nếu xác thịt này không tồn tại, thì ngày nay các ngươi sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt bởi vì những tội lỗi ghê tởm của mình. Các ngươi có biết rằng nếu không nhờ sự trở lại của Đức Chúa Trời trong xác thịt, thì không ai sẽ có một cơ hội được cứu rỗi; và nếu không nhờ sự hiện đến của xác thịt này, thì Đức Chúa Trời hẳn đã chấm dứt thời đại cũ từ lâu. Như thế, các ngươi vẫn còn có thể chối bỏ sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sao? Vì các ngươi có thể được lợi rất nhiều từ con người bình thường này, tại sao các ngươi lại không vui mừng chấp nhận Ngài?(Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Rồi chị ấy thông công tiếp: “Đức Chúa Trời nhập thể là nguồn bày tỏ mọi lẽ thật, và là cửa cho chúng ta vào thiên quốc. Khi tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, là chúng ta có cơ hội đạt được mọi lẽ thật từ Ngài và hiểu được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ có như thế, chúng ta mới được Đức Chúa Trời chấp thuận và vào thiên quốc. Không có Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt, đến làm công tác phán xét để cứu nhân loại, thì chúng ta đâu thể được làm tinh sạch và thay đổi tâm tính Sa-tan của mình, chúng hẳn vẫn tiếp tục bị Sa-tan làm cho bại hoại, ngày càng chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng sẽ bị diệt vong trong thảm họa. Do đó, nghênh tiếp Chúa tái lâm và tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng là vấn đề sinh tử của chúng ta! Chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng và nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này! Những ai chỉ tiếp nhận Chúa mà không tiếp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt thì cuối cùng sẽ không đạt được sự cứu rỗi”.

Nghe chị ấy đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi cảm thấy những lời này đến từ Đức Chúa Trời, không một người phàm nào có thể nói lời như vậy. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm Ngài dành cho nhân loại. Đức Chúa Trời đã nhập thể giáng thế vào thời kỳ sau rốt, đích thân bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi chúng ta khỏi sự bại hoại do tay Sa-tan. Đức Chúa Trời công tác như thế đều là để cứu rỗi nhân loại. Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta thật quá lớn lao! Tôi đã rất phấn khích, và thật sự cảm thấy mình có phúc khi được nghe phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ muốn đọc thêm lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, không muốn bỏ lỡ buổi hội họp nào. Kể cả khi bận rộn công việc hoặc bị ốm, tôi vẫn muốn tham gia hội họp vì tôi mong hiểu thêm lẽ thật. Sau đó, tôi hội họp và thông công lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rất nhiều, từ đó dần hiểu ra sự khác biệt giữa Đấng Christ thật và các Christ giả, hiểu những lẽ nhiệm mầu về sự nhập thể của Đức Chúa Trời và mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. Tôi còn xem nhiều phim và video của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, thấy được rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên một nhóm người đắc thắng ở Trung Quốc. Những lời tiên tri trong sách Khải Huyền đã được ứng nghiệm. Qua tìm hiểu, tôi đã chắc chắn về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, xác định rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và tôi đã nghênh tiếp Chúa! Tôi mừng lắm. Với tôi, có thể nghênh tiếp Chúa tái lâm là điều thực sự vô giá. Tôi muốn mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận rao truyền lời Đức Chúa Trời, làm chứng về công tác của Đức Chúa Trời, và đưa thêm nhiều người khát khát sự xuất của Ngài đến trước Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger