Video Về Lời Chứng | Kinh Thánh có thể đại diện cho Chúa không?

25/12/2022

Nhân vật chính là một Cơ Đốc nhân sùng đạo tin rằng mọi thứ trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, rằng Kinh Thánh đại diện cho Đức Chúa Trời, và tin Chúa có nghĩa là tin Kinh Thánh. Khi chị nghe rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đang làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm với tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng, rằng Đức Chúa Trời đã phán những lời mới và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, chị cảm thấy khó chấp nhận. Chị tin rằng công tác của Đức Chúa Trời không thể vượt ra ngoài Kinh Thánh, nhưng tin tức Chúa tái lâm khiến chị bồn chồn. Sau đó, chị xem xét lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và hiểu ra câu chuyện thật đằng sau Kinh Thánh cũng như giá trị của nó. Cuối cùng, chị nhận ra rằng Kinh Thánh không đại diện cho Chúa, cũng không chứa đựng sự sống vĩnh cửu, mà cách duy nhất để đạt được lẽ thật và sự sống là đi theo Đấng Christ của thời kỳ sau rốt.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger