Thế giới bị bủa vây bởi thảm họa: Quý vị có muốn biết lẽ thật về việc được cất lên và sự trở lại lần thứ hai của Chúa không?

04/10/2020

Bởi Becky, Hoa Kỳ

Ngày nay, thảm họa trên khắp thế giới đang trở nên ngày càng thảm khốc hơn bao giờ hết. Tin tức tràn ngập những chuyện về dịch bệnh, động đất, lũ lụt và hạn hán. Quý vị đã bao giờ từng tự nghĩ: Những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa đã được ứng nghiệm, vậy tai sao chúng ta vẫn chưa đón chào Chúa? Nếu điều này tiếp diễn, khi đại nạn xảy đến, chẳng phải chúng ta cũng sẽ bị rơi vào thảm họa sao? Khi nào thì Chúa sẽ đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng?

Khi chúng ta được cất lên, chúng ta sẽ thật sự được đưa lên từng trời sao?

Nhiều tín đồ tin Chúa đã đọc những lời này trong Kinh thánh: “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Họ ước mong được đưa lên từng trời và gặp Chúa khi Ngài đến. Nhưng thực tế, những lời này thực sự không được Đức Chúa Jêsus phán, chúng cũng không phải là lời tiên tri của Sách Khải Huyền. Mà chúng là lời của sứ đồ Phao-lô. Có đúng khi dựa vào những lời của Phao-lô trong việc chào đón Chúa đến không? Những lời của Phao-lô có thể đại diện cho lời của Chúa không? Chúa của những ngày sau rốt đến như thế nào, và làm sao Ngài đưa những người tin Ngài vào vương quốc là công tác của chính Đức Chúa Trời. Phao-lô chỉ là một sứ đồ truyền bá thông điệp cho Chúa; làm sao ông ấy có thể biết được những điều như thế? Chào đón Chúa đến là một vấn đề cực kỳ quan trọng, một trong số đó là chúng ta dựa vào lời của Đức Chúa Jêsus thì mới đúng. Đức Chúa Jêsus đã phán: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!(Ma-thi-ơ 6:9-10). Sách Khải Huyền cũng có những tiên tri sau: “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống… Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng(Khải Huyền 21:2-3). “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời(Khải Huyền 11:15). Trong những lời tiên tri này, có lời “từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống”, “đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người” và “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài”, cho thấy là Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất, và rằng đích đến mà Ngài đã sắp xếp cho con người cũng ở trên đất. Chẳng phải ước muốn bất biến của ta được đưa lên thiên đàng chính là quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình sao? Và chẳng phải điều đó chính là bước trên một con đường ngược lại với Đức Chúa Trời sao?

Thực tế là Đức Chúa Trời chưa từng phán về việc đưa con người lên từng trời, và đây là điều mà chúng ta có thể nhận ra từ thực tế công tác của Đức Chúa Trời. Thuở ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng con người từ cát bụi và đặt con người vào Vườn Địa đàng nơi con người sống và thờ phượng Đức Chúa Trời cách đúng đắn. Trong suốt thời Nô-ê, Đức Chúa Trời cũng đã không đưa Nô-ê và gia đình của ông ấy lên trời để thoát khỏi lũ lụt, thay vào đó, Ngài đã lệnh cho Nô-ê thực hiện một hành động thiết thực là xây một con thuyền trên đất. Vào cuối Thời đại Luật pháp, con người đối mặt với nguy hiểm bị xử tử vì vi phạm luật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không đưa họ lên từng không để nhận của lễ chuộc tội, mà thay vào đó đích thân trở nên xác thịt và xuống đất, nơi Ngài thực sự bị đóng đinh trên thập giá vì nhân loại, giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Từ việc này chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã liên tục công tác trên đất để cứu rỗi nhân loại, hướng dẫn nhân loại trong cách sống và thờ phượng Đức Chúa Trời. Khao khát bất biến của chúng ta được đưa lên trời rõ ràng là mâu thuẫn với ý muốn của Đức Chúa Trời!

Được cất lên trước đại nạn là gì?

Vài người trong quý vị có thể chưa rõ về việc “được cất lên” thực sự đề cập đến điều gì. Để hiểu được điều này, đầu tiên chúng ta cần xem những lời Đức Chúa Trời hán là gì. Đức Chúa Trời đã phán: “‘Được cất lên’ không có nghĩa là được nâng từ một vị trí thấp lên một vị trí cao như con người có thể tưởng tượng ra; đó là một quan niệm sai lệch. ‘Được cất lên’ ám chỉ việc định trước rồi chọn lựa của Ta. Nó nhắm vào hết thảy những ai Ta đã định trước và đã chọn lựa. Hết thảy những ai được cất lên là những người đã có được địa vị của cac con trai đầu lòng, hoặc con trai, hoặc những người là dân sự của Đức Chúa Trời. Điều này hoàn toàn không tương hợp với các ý niệm của con người. Những ai sẽ có phần trong nhà của Ta trong tương lai hết thảy đều là những người đã được cất lên trước Ta. Điều này tuyệt đối đúng, không thể bác bỏ. Đó là sự phản công chống lại Sa-tan. Bất kỳ ai đã được Ta định trước sẽ được cất lên trước Ta(“Chương 104” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời này cho chúng ta biết rằng được cất lên không phải là được đưa lên trời để gặp Chúa như chúng ta tưởng tượng; mà thay vào đó, nó có nghĩa là có thể chấp nhận và vâng phục công tác mới của Đức Chúa Trời sau khi nghe tiếng Ngài, theo sát dấu chân của Chiên con, và đến trước Đức Chúa Trời khi Ngài đến đất và thực hiện công tác. Chỉ có điều này mới là sự cất lên trời thực sự. Nó cũng giống như khi Đức Chúa Jêsus đến để thực hiện công tác cứu chuộc: Phi-e-rơ, người đàn bà Sa-ma-ri, Gia-cơ và những người khác nhận ra tiếng nói của Chúa khi họ nghe thấy lời Ngài và quả quyết rằng Ngài chính là Đấng Mê-si sẽ đến. Kết quả là, họ nhận lãnh được sự cứu rỗi của Chúa và hết thảy được nâng lên trước Chúa trong Thời đại Ân điển. Tất cả những ai trong những ngày sau rốt chào đón sự tái lâm của Chúa và chấp nhận công tác hiện tại của Đức Chúa Trời là những người theo dấu chân của Chiên con, và là những người được đưa lên trước Đức Chúa Trời!

Làm sao để được cất lên trước đại nạn

Vậy chúng ta nên làm gì để chào đón Chúa và được cất lên trước thiên tai? Điều này từ lâu đã được tiên tri trong Kinh thánh, khi Đức Chúa Jêsus phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Chương 2 và chương 3 của Sách Khải Huyền tiên tri nhiều lần rằng: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng”. Trong Chương 3, đoạn 20 cũng có: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta”. Lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vì bất cứ nơi đâu có những lời mới của Đức Chúa Trời, thì giọng nói của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức Chúa Trời, thì việc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, và bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống(Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta muốn chào đón Chúa, tìm kiếm công tác và những lời của Chúa là điều then chốt. Không gì quan trọng hơn việc tìm ra nơi những lời phán dạy của Đức Thánh Linh với hội thánh ngày nay, và nơi có sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu không chúng ta không tự mình tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không xem trọng việc lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó thụ động nhìn lên những đám mây trên trời, biếng nhác đợi Chúa đến và đưa chúng ta lên từng trời, chẳng phải những suy nghĩ đó kỳ khôi sao? Và chẳng phải khi đó thì chúng ta sẽ mãi mãi không thể chào đón Chúa, cuối cùng sẽ phung phí cơ hội được Ngài cất lên sao?

Vậy những dấu chân của Chúa ở đâu? Và Đức Chúa Trời phán những lời Ngài ở đâu? Ngày nay, chỉ có Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng mới công khai mang lời chứng cho nhân loại rằng Chúa đã tái lâm: nghĩa là, Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ hàng triệu lời, mặc khải một số lẽ thật và sự mầu nhiệm, cũng như mở ra cho chúng ta kế hoạch quản lý sáu-ngàn-năm của Đức Chúa Trời, sự mầu nhiệm của sự nhập thể, và những mầu nhiệm của Kinh thánh. Ngài cũng bày tỏ những lời để phán xét và vạch trần nhân loại, và mặc khải những thực tế thật về sự bại hoại của chúng ta trong tay của Sa-tan và những tâm tính Sa-tan khác nhau của ta. Bằng cách chấp nhận công tác phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hiểu được sự bại hoại của chính mình, và thấy rằng mọi điều chúng phơi bày chính là những tâm tính Sa-tan về sự kiêu ngạo, ích kỷ, sự đê tiện, sự gian dối, và quỷ quyệt, và rằng chúng ta không có lương tâm và lý trí. Chúng ta đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời Đức Chúa Trời, chúng ta phủ phục bản thân mình trước Đức Chúa Trời, vượt qua sự hối tiếc, và chúng ta có một số kiến thức về tâm tính công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời; một tấm lòng tôn kính và vâng phục Đức Chúa Trời được nảy sinh trong chúng ta, và chúng ta khẳng định từ trong lòng mình rằng mọi điều mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ là lẽ thật, và có thể làm tinh sạch và chuyển biến con người.

Ngày nay, lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đang được truyền bá trong nhân loại. Nhiều người từ những giáo phái Cơ đốc khác nhau là những tín đồ thật sự và chân thành yêu kính lẽ thật đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, được lời Đức Chúa Trời thức tỉnh, và trở về trước ngai Ngài. Họ vui hưởng trong sự tưới tắm và nuôi dưỡng của lời Ngài, và cảm nhận được những lời này mới có thẩm quyền và toàn năng thế nào, họ đã xác định được rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Họ là những người được cất lên trước đại nạn! Chúng ta hãy cùng đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Tiếng nói của Ta sẽ lan truyền khắp thế gian; nhìn vào những dân sự được Ta chọn, Ta mong được nói thêm nhiều lời nữa với họ. Như những tiếng sấm vang dội làm rung chuyển núi sông, Ta phán những lời của Ta với cả vũ trụ và với nhân loại. Do vậy, lời trong miệng Ta đã trở thành báu vật của con người, và cả nhân loại đều trân quý lời của Ta. Tia chớp lóe lên từ phương Đông rọi sáng đến tận phương Tây. Lời của Ta, con người không muốn vứt bỏ nó đi và đồng thời không hiểu thấu, nhưng lại hạnh phúc hơn nữa vì có được nó. Mọi người đều vui mừng và hân hoan, ăn mừng việc Ta đến, như thể một đứa trẻ vừa được sinh ra. Bằng tiếng nói của Ta, Ta sẽ mang cả nhân loại đến trước Ta. Từ đó, Ta sẽ chính thức bước vào nhân loại để họ sẽ thờ phụng Ta. Với vinh quang mà Ta tỏa ra và lời từ miệng Ta, Ta sẽ khiến toàn nhân loại đến trước Ta và thấy rằng tia chớp lóe lên từ phương Đông và Ta cũng đã hạ xuống ‘Núi O-li-ve’ ở phương Đông. Họ sẽ thấy rằng từ lâu Ta đã xuống trần, không phải với tư cách là Người Con của dân tộc Do Thái nữa mà là Tia chớp của phương Đông. Vì Ta đã phục sinh từ lâu, đã rời khỏi nhân loại, và sau đó tái xuất hiện với vinh quang giữa nhân loại. Ta là Đấng được thờ phụng từ cách đây rất lâu, và Ta cũng là đứa trẻ sơ sinh bị người Y-sơ-ra-ên bỏ rơi từ cách đây rất lâu. Hơn nữa, Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh của thời đại này! Hãy để tất cả tới trước ngai của Ta và thấy diện mạo vinh quang của Ta, nghe tiếng nói của Ta, và nhìn vào việc làm của Ta. Đây là toàn bộ ý muốn của Ta; đó là hồi kết và phần cao trào của kế hoạch của Ta, cũng như mục đích của sự quản lý của Ta. Hãy để mọi quốc gia thờ phụng Ta, mọi miệng lưỡi thừa nhận Ta, mọi người đặt đức tin vào Ta, và mọi người chịu khuất phục Ta!(Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Quý vị cảm thấy như thế nào sau khi đọc đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời? Có phải có một sự kích động trong lòng quý vị không? Quý vị có cảm thấy rằng chúng là Đấng Tạo Hóa đang phán với toàn thể nhân loại không? Quý vị có cảm thấy rằng Đức Chúa Trời hiện đang chứng thực cho chúng ta rằng Ngài đã thực sự tái lâm không? Dù quý vị cảm thấy thế nào, chúng ta vẫn có một nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt: Chúng ta phải là những đồng trinh khôn ngoan, lắng nghe những lời Đức Chúa Trời phán, và tìm kiếm công tác của Ngài trong những ngày sau rốt với một tâm trí cởi mở. Không có con đường nào khác để được cất lên trước đại nạn cả!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger