Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tôi sẽ không bao giờ ưu tiên đích đến của mình nữa

20/02/2023

Nhân vật chính từng đóng một vai trong một bộ phim, nhưng cuối cùng bộ phim thất bại vì anh cứng nhắc bám vào quan niệm và không chịu tìm kiếm nguyên tắc. Anh bị điều chuyển sang bổn phận rao truyền phúc âm. Sau hai năm, anh được gọi thử vai cho một vai diễn khác. Anh nghĩ rằng vì trước kia thất bại, nên lần này chưa chắc thành công. Nếu lại thất bại, không những anh vi phạm thêm lần nữa, mà còn ảnh hưởng đến việc rao truyền phúc âm và chuẩn bị việc lành. Anh cảm thấy miễn cưỡng và không muốn quy phục. Sau đó, nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, anh đã hiểu căn nguyên việc mình không nguyện ý tuân phục, và sau đó đã có thể thay đổi.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger