Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Bị cản trở trong đức tin

10/01/2023

Anh tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm, hân hoan nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa. Nhưng linh mục và các ông hội đồng cố hết sức để cản trở và bức bách anh. Họ dụ dỗ anh bằng địa vị, thậm chí bảo mẹ anh ngăn cản anh. Bị bức bách và cản trở hết lần này đến lần khác, anh làm cách nào để cậy dựa vào Đức Chúa Trời và kiên vững làm chứng?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger