Tâm ý của Chúa đằng sau Matthêô chương 24 là gì? Làm thế nào phân biệt Ki-tô thật và giả

28/07/2021

Ngày nay, nhiều tai họa ập đến, những lời tiên tri của Chúa trong Kinh thánh về cơ bản đã được ứng nghiệm, có phải rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy Chúa đã trở lại rồi, đều đang tìm kiếm sự xuất hiện của Chúa, tìm kiếm Thần khí phán với các Hội thánh. Nhưng có không ít người nghĩ đến trong Kinh thánh từng nói: “Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: ‘Này Ðức Kitô ở đây’, hãy: ‘Ở đó’, các ngươi đừng tin. Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn(Matthêô 24:23-24). Vì vậy, ngay cả khi nghe ai đó làm chứng rằng Chúa đã trở lại, cũng không tìm cầu, khảo sát, mà vẫn hùa theo giới tôn giáo giữ chặt quan niệm “phàm những ai làm chứng rằng Chúa trở lại bằng xác phàm đều là giả.” Chúng ta làm như vậy có thể nghênh đón được sự trùng quy của Chúa không? Chúa Giê-su đã nhiều lần tiên tri rằng Ngài sẽ trở lại. Nếu chúng ta hiểu những lời của Chúa thành, phàm những ai rao truyền Chúa trở lại bằng xác phàm đều là giả, điều này chẳng phải phủ nhận sự trở lại của Chúa sao? Đây là phạm sai lầm lớn chống lại Thiên Chúa rồi. Trên việc chờ đợi Chúa trở lại, chúng ta không thể phòng thủ một cách thụ động, như vậy sẽ làm bỏ lỡ sự trở lại của Chúa. Khi nghênh đón Chúa thì cần phải chủ động tìm cầu nghe tiếng của Thiên Chúa. Giống như Kinh thánh chép: “Nửa đêm, có tiếng kêu lên: ‘Kìa, vị lang quân! Ra mà đón!’(Matthêuô 25:6). Sách Khải huyền cũng tiên tri: “Này Ta đã đứng bên cửa và Ta gõ! Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào với nó, và Ta sẽ dùng bữa tối với nó và nó với Ta(Khải huyền 3:20). lại còn “Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh(Khải huyền 2:7). Ý Chúa là để mọi người tỉnh thức, chờ đợi và chú ý tiếng của Thiên Chúa, một khi có người làm chứng rằng Chúa đã trở lại, thì phải là những trinh nữ khôn ngoan, chủ động tìm kiếm tiếng của Chúa, như vậy mới có thể nghênh đón được Chúa. Nếu chúng ta chỉ đề phòng Ki-tô giả, nhỡ đâu lại đem sự trở lại của Chúa từ chối ngoài cửa, thì đây chẳng phải là vì sợ mắc nghẹn mà bỏ ăn sao? Đây chẳng phải giống như những trinh nữ khờ dại không nghênh đón được Chúa mà bị bỏ lại, đào thải sao? Chiên của Thiên Chúa lắng nghe tiếng Thiên Chúa, nhưng người thật sự có tố chất, biết phân biệt sẽ biết nghe tiếng của Thiên Chúa lại còn có thể tìm cầu chân lý phân biệt Ki-tô thật và giả thì sẽ không chịu sự mê hoặc của Ki-tô giả. Cho nên, điều chúng ta nên hiểu nhất bây giờ là làm thế nào để phân biệt Ki-tô thật và giả, như vậy mới có thể bảo vệ chúng ta không bị Ki-tô giả mê hoặc, còn có thể nghênh đón sự trở lại của Chúa. Tiếp theo, chúng ta sẽ thông công chân lý về khía cạnh này.

Con đường thứ nhất phân biệt Ki-tô thật và giả: Nhận định Đức Ki-tô chính là chân lý, đường đi, sự sống

Phân biệt Ki-tô thật và giả, chúng ta cần xem người đó có thể bày tỏ chân lý, có thể làm công tác cứu rỗi con người hay không. Thiên Chúa phán: “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời của Thiên Chúa phán rất rõ ràng. Chỉ có sự nhập thể của Thiên Chúa mới có thể được gọi là Đức Ki-tô. Đức Ki-tô là Thần của Thiên Chúa thực hóa trong xác phàm, cũng chính là Thiên Chúa có gì và là gì, tâm tính của Thiên Chúa, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đều thực hóa trong xác phàm. Đức Ki-tô có thực chất của Thần tính, là hóa thân của chân lý, Ngài có thể mọi lúc, mọi nơi bày tỏ chân lý đến cung ứng con người, mục dưỡng con người, cũng chỉ có Đức Ki-tô mới có thể làm công tác cứu chuộc nhân loại và cứu rỗi nhân loại. Đây là một sự thật không thể phủ nhận. Cũng như Chúa Giê-su là Đức Ki-tô nhập thể, Ngài có thể bày tỏ chân lý mọi lúc, mọi nơi, mang đến cho con người con đường sám hối và giải cứu con người khỏi sự trói buộc của luật pháp. Chúa cũng đặt ra một số yêu cầu đối với chúng ta để chúng ta biết cách yêu thương người khác, tha thứ cho mọi người; chính Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh trên thập tự giá để gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Công tác và lời phán của Chúa Giê-su đã làm, cũng như tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với nhân loại, đây là điều không ai có thể làm được và chúng hoàn toàn đại diện cho thân phận của Thiên Chúa.

Còn Ki-tô giả thì sao chứ, thực chất của chúng là tà linh và ma quỷ, Ki-tô giả thì không có chân lý nào cả, càng không thể bày tỏ chân lý. Đa số họ đều là những kẻ vô cùng kiêu ngạo và lố bịch, họ biết rằng con người đều tôn thờ tri thức Kinh thánh nên họ lợi dụng tâm lý này của con người giải sai Kinh thánh, cắt câu lấy nghĩa, tung ra các kiểu ngôn luận kỳ quặc để mê hoặc con người. Nghe lời họ nói không những không thể làm cho tâm tính của con người thay đổi và nhận biết Thiên Chúa, mà còn khiến linh của con người chìm trong sự tăm tối. Những gì họ nói ra không dám công khai để cả nhân loại tìm cầu và khảo sát, chỉ có thể bí mật mê hoặc một số người không có sự phân biệt. Cho nên, chúng ta phân biệt Ki-tô thật và giả trước tiên cần phải dựa trên thực chất, chỉ có Đức Ki-tô có thực chất Thần tính mới có thể bày tỏ chân lý để cung ứng và cứu rỗi loài người, người không có thực chất Thần tính mà có bao nhiêu tri thức, tài cán đều không làm được. Những tà linh, ma quỷ càng không bày tỏ được chân lý, không làm được công tác cứu rỗi con người, chỉ có thể mê hoặc con người, bại hoại con người. Có thể thấy rằng, để phân biệt giữa Ki-tô thật và giả, bắt buộc phải nhìn nhận rằng Đức Ki-tô là chân lý, là đường đi và sự sống. Như lời Chúa Jêsus phán: “Ðàng và sự thật, sự sống, chính là Ta!(Gioan 14: 6). “Họ được tháp tùng theo Chiên Con bất cứ Ngài đi đâu(Khải Huyền 14: 4).

Con đường thứ hai phân biệt Ki-tô thật và giả: Thiên Chúa làm việc luôn luôn mới không bao giờ cũ, không lặp lại công việc

Chúng ta đều biết rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa luôn luôn mới không bao giờ cũ, Thiên Chúa không lặp lại công việc cho nên chúng ta có thể từ điểm này để phân biệt Đức Ki-tô thật và giả, chúng ta xem một đoạn lời của Thiên Chúa trước: “Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. … Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Qua lời của Thiên Chúa chúng ta có thể thấy rằng, Thiên Chúa luôn luôn mới không bao giờ cũ, không làm công việc lặp đi lặp lại. Mỗi lần Thiên Chúa đến làm việc, Ngài sẽ mở ra một thời đại mới, chấm dứt thời đại cũ và mang đến một bước công việc mới hơn, cao hơn. Giống như Đức Gia-vê đã hoàn thành công việc ban hành luật pháp và các điều răn, dẫn dắt cuộc sống của con người trong Thời đại Luật pháp, Chúa Giê-su không lặp lại công việc đó khi Ngài đến làm việc, nhưng đã kết thúc Thời đại Luật pháp, mở ra Thời đại Ân điển, và đã thực hiện một bước công tác cứu chuộc loài người, tha thứ tội lỗi của con người, những công việc này chỉ có chính Thiên Chúa mới có thể làm được. Còn Ki-tô giả bởi không có thực chất của Thiên Chúa, họ không thể làm công việc của Thiên Chúa, càng không thể mở ra một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ mà chỉ có thể theo đuôi, sau khi Thiên Chúa làm xong thì mô phỏng khẩu khí nói chuyện của Thiên Chúa, những lời Thiên Chúa đã từng phán, bắt chước những công việc mà Thiên Chúa đã làm qua, hiện những dấu kỳ, phép lạ đơn giản để hiển lộ bản thân, giả mạo Thiên Chúa để lừa dối con người. Hơn nữa, Ki-tô giả không có thẩm quyền, dù có bắt chước như thế nào, chúng sẽ không bao giờ bắt chước được phép lạ năm cái bánh và hai con cá để nuôi năm ngàn người ăn hay khiến Lazarô sống lại và các phép lạ khác mà Chúa Giê-su đã thực hiện. Nói cách khác, thời kỳ sau hết Thiên Chúa trở lại sẽ không bao giờ lặp lại công việc Chúa Giê-su đã làm, thời sau hết phàm là mô phỏng công việc của Thiên Chúa, hiện những phép lạ, dấu kỳ đơn giản, chữa lành, đuổi quỷ mê hoặc con người, đây khẳng định là sự giả mạo của tà linh, là Ki-tô giả. Cho nên, Chúa Giê-su mới cảnh báo chúng ta “Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn (Matthêô 24: 24).

Qua sự thông công trên, chúng ta biết rằng chỉ có Đức Ki-tô mới có thực chất sự sống của Thiên Chúa, có thể bày tỏ chân lý, cũng có thể cung ứng sự sống cho con người. Những người yêu mến và khao khát chân lý nghe thấy lời của Thiên Chúa, thì bị lời Thiên Chúa thu hút và chinh phục. Những người này là người thuộc về Thiên Chúa, có thể hiểu được tiếng nói của Thiên Chúa và nhận biết rằng Đức Ki-tô là chính Thiên Chúa. Cũng giống các thánh đồ như Phê-rô và Gioan, họ nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, là Đấng phải đến từ những lời của Chúa Giê-su, và lần lượt đi theo Chúa. Thời kỳ sau hết, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến, đã thực hiện công việc phán xét bắt đầu từ nhà Thiên Chúa, đã bày tỏ mọi chân lý về việc cứu nhân loại, mở ra mọi sự mầu nhiệm về công tác quản lý sáu ngàn năm của Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng đã tiết lộ thực chất bản tính của Satan của con người, để con người nhận biết chân tướng bại hoại của chính mình, có con đường thay đổi tâm tính, còn nói với con người làm thế nào thực hành lời Thiên Chúa để sống ra nhân tính bình thường của con người, v.v. Những lời này đều là đạo sự sống vĩnh cửu, Đức Chúa Trời Toàn Năng làm công tác cứu rỗi nhân loại chính là công tác của chính Thiên Chúa. Lời tiên tri trong Kinh Thánh đang được ứng nghiệm: “Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi, nhưng hiện giờ, các ngươi không mang nổi. Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật, Ngài sẽ đưa các vào tất cả sự thật; vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến(Gioan 16: 12-13). “Ai nghe các lời của Ta mà không giữ, thì không phải chính Ta xét xử nó, vì Ta đã đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian(Gioan 12:47).

Ngày nay, cuốn sách “Lời xuất hiện trong xác thịt” do Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đã được công bố trên Internet để những ai yêu mến chân lý từ khắp nơi trên thế giới tìm cầu và khảo sát. Nhiều người khao khát sự xuất hiện của Thiên Chúa đã đọc lời được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đều nhận biết rằng đây chính là tiếng của Thiên Chúa, từ đó chắc chắn Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Chúa Giê-su đã trở lại trong thời kỳ sau hết, đã rầm rộ theo bước chân của Chiên Con và trở lại trước ngôi của Thiên Chúa. Đây hoàn toàn là kết quả đạt được từ công tác của chính Thiên Chúa, hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong “Ysaya” Chương 2 câu 2: “Vào những ngày mai sau, núi Nhà Yavê sẽ nên kiên vững trên đỉnh đầu hết các núi non, nhắc cao quá các gò nỗng. Hết thảy mọi nước sẽ tuôn đến”. Có thể thấy rằng, chìa khóa để nghênh đón Chúa vẫn là chú trọng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa và nhận biết rằng Đức Kitô là chân lý, đường đi và sự sống. Nghe thấy ở đâu có tiếng phán của Thiên Chúa, ở đâu truyền Chúa đến, chúng ta nên tìm cầu và khảo sát. Nếu chúng ta vẫn sợ bị Ki-tô giả mê hoặc mà đề phòng, không dám tìm cầu, khảo sát, không tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Ki-tô của thời sau hết thế thì chúng ta có phải quá ngu muội không? Điều này sẽ vĩnh viễn mất đi sự cứu rỗi của Thiên Chúa trong thời kỳ sau hết!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger