Làm thế nào để được dự tiệc cưới của Chiên Con – Nắm được ba nguyên tắc sẽ có thể đạt được

01/06/2021

Lý Mẫn

Sách Khải huyền chương 19 câu 9 trong Kinh thánh có chép: “Và ngài bảo tôi: ‘Viết đi: Phúc cho những ai được mời dự tiệc cưới của Chiên Con! Ngài nói: ‘Ðó là những lời thật của Thiên Chúa’”.

Các Ki-tô hữu như chúng ta đều biết rằng khi Đức Giêsu trở lại trong thời kỳ sau hết, tất cả những ai có thể nghênh tiếp được Thiên Chúa và tham dự tiệc cưới của Chiên Con đều là trinh nữ khôn ngoan, là những người có phúc, và cũng là những người có hy vọng được cất vào vương quốc thiên đàng; Nhưng trinh nữ khờ dại đã không được dự tiệc cưới Chiên Con trở thành đối tượng bị Thiên Chúa ruồng bỏ, cuối cùng chỉ có thể rơi vào thảm họa. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành một trong những trinh nữ khôn ngoan khi Đức Giêsu quang lâm, nghênh tiếp được chàng rể và được mời dự tiệc cưới của Chiên Con. Giờ đây đã là thời kỳ sau hết. Các cuộc chiến tranh không ngừng nổ ra, nạn đói, bệnh dịch, động đất, sóng thần và các thảm họa khác ngày càng lớn hơn. Các kỳ quan thiên thể như Mặt trăng máu Mặt trăng sói cũng thường xuyên xuất hiện. Các lời tiên tri khác nhau về sự trở lại của Chúa trong Kinh thánh về cơ bản đã được ứng nghiệm. Vào thời điểm quan trọng để nghênh tiếp sự quang lâm của Chúa, chúng ta phải làm như thế nào để có thể dự được tiệc cưới của Chiên Con đây? Hôm nay, chúng ta hãy nói về ba nguyên tắc cần phải nắm vững để có thể dự được tiệc cưới của Chiên Con.

Thứ nhất, làm một người tinh thần khó nghèo và khao khát sự thật

Đức Giêsu dạy dỗ chúng ta rằng: “Phúc cho những kẻ có tin thần khó nghèo, vì nước trời là của họ(Matthêô 5:3). “Phúc cho những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đầy(Matthêô 5:6). Đức Giêsu yêu cầu chúng ta phải là người có tinh thần khó nghèo khi tìm cầu và khao khát sự thật, bất kể lời nói và công tác của Thiên Chúa có phù hợp với quan niệm của chúng ta hay không, chúng ta đều nên tìm cầu, chấp nhận và thuận phục với tấm lòng khiêm nhường, như vậy mới có thể được Thiên Chúa chấp nhận và vào được vương quốc của Thiên Chúa. Tương tự, trước sự kiện trọng đại về sự quang lâm của Đức Giêsu, khi nghe ai đó rao giảng về sự trở lại của Đức Giêsu, chúng ta nên khiêm nhường tìm cầu và khảo sát, gạt bỏ những quan niệm và tưởng tượng của riêng mình, và chủ động lắng nghe tin mừng về sự quang lâm của Thiên Chúa để xem đạo này có sự bày tỏ của sự thật không, có công tác của Chúa Thánh Thần không, như vậy chúng ta mới có thể nghênh tiếp được Thiên Chúa và dự được tiệc cưới của Chiên Con. Ngược lại, nếu chúng ta tuân giữ theo quan niệm của mình, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, tuỳ tiện xét đoán và tuân giữ nghĩa đen của Kinh thánh, nghĩ rằng “Hễ không đến trên một đám mây trắng, thì không phải là Đức Giêsu”, hoặc là “Hễ không đến bằng thân thể thuộc linh thì không phải là Đức Giêsu”, nên từ chối công tác của Thiên Chúa một cách mù quáng, thì rất dễ từ chối sự trở lại của Đức Giêsu ngoài cửa và bỏ lỡ cơ hội tham dự tiệc cưới của Chiên Con. Sách Rôma chương 11 từ câu 34 đến câu 35 có nói: “Ôi! Thẳm sâu thay sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí của Thiên Chúa! Nhưng phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo! Vì nào ai được biết tâm tư của Chúa, hay có ai đã làm cố vấn cho Người?” Sự khôn ngoan của Thiên Chúa thật kỳ diệu khó đoán, chúng ta không thể đoán trước được Thiên Chúa sẽ thực hiện công tác như thế nào trong thời kỳ sau hết, càng là điều chúng ta không thể tưởng tượng ra được, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là từ bỏ quan niệm của mình và tích cực tìm cầu khảo sát khi nghe được tin Đức Giêsu trở lại, chỉ như vậy mới có thể nghênh tiếp được sự quang lâm của Chúa.

Nhớ lại thời điểm Đức Giêsu xuất hiện và làm việc tại Do Thái, những người Pharisêu đã ngoan cố tuân theo nghĩa đen của những lời tiên tri trong Cựu ước, vì nghĩ rằng Thiên Chúa đến phải được gọi là Đấng Mê-si-a, kết quả khi Thiên Chúa được gọi là “Giêsu” và họ không chấp nhận điều đó; Những lời tiên tri trong Cựu Ước nói rằng vua dân Do Thái sẽ giáng sinh và nắm quyền. Những người Pharisêu tưởng tượng rằng vị vua chắc chắn sẽ được sinh ra trong hoàng cung và dẫn dắt họ thoát khỏi sự cai trị của người La Mã. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, Ngài lại được sinh ra trong máng cỏ ở Bêlem, và cũng không dẫn dắt dân Do Thái lật đổ chính quyền La Mã, mà là rao truyền con đường: “Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần bên(Matthêô 4:17), dạy con người cách ăn năn sám hối, bao dung nhẫn nại, chịu khổ vác thập tự giá. Trước sự xuất hiện và làm việc của Đức Giêsu không phù hợp với quan niệm của con người, các thượng tế, kinh sư và người Pharisêu cho rằng họ hiểu Kinh thánh và quen thuộc với luật pháp, kiêu ngạo, tự cho là đúng và không một chút lòng tìm cầu, dẫn đầu mưu hại, chống đối và định tội Đức Giêsu, xúi giục tín hữu từ bỏ Đức Giêsu, cuối cùng đóng đinh Đức Giêsu vào thập tự giá. Tất cả các hành động của họ đã xúc phạm đến tâm tính của Thiên Chúa và bị Thiên Chúa nguyền rủa, dẫn đến sự vong quốc của Ít-ra-ên trong hai ngàn năm. Còn những người có tinh thần khó nghèo tìm cầu và khao khát sự thật giống như Phêrô, Gioan và những người khác, họ không dựa vào quan niệm tưởng tượng của mình để đối đãi công tác của Đức Giêsu, khi họ nghe nói Đức Giêsu truyền đạo làm công tác, thì khao khát nghe Đức Giêsu giảng đạo, đi theo bên cạnh Đức Giêsu, cuối cùng, từ lời nói và công tác của Đức Giêsu họ nhận ra rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mê-si-a cần đến, và đạt được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Thông qua sự thông công bên trên, chúng ta hiểu rằng đối với sự xuất hiện và công việc của Thiên Chúa, chúng ta không nên đánh giá và định quy Thiên Chúa dựa trên quan niệm tưởng tượng của mình, nhưng hãy là một người có lý trí và tìm cầu khảo sát bằng tinh thần khó nghèo. Như vậy, chúng ta mới có cơ hội để nhìn thấy sự xuất hiện của Thiên Chúa, và nhận được sự dẫn dắt, hướng dẫn của Thiên Chúa.

Thứ hai, chú trọng nghe tiếng của Thiên Chúa.

Sách Khải Huyền chương 2 và 3 trong Kinh thánh nhiều lần có tiên tri rằng: “Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh!” Còn chương 3 câu 20: “Này Ta đã đứng bên cửa và Ta gõ! Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào với nó, và Ta sẽ dùng bữa tối với nó và nó với Ta”. Và Đức Giêsu cũng phán rõ ràng với chúng ta rằng: “Nửa đêm, có tiếng kêu lên: "Kìa, vị lang quân! Ra mà đón!(Matthêô 25:6)Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi, nhưng hiện giờ, các ngươi không mang nổi. Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật, Ngài sẽ đưa các vào tất cả sự thật; vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến(Yoan 16:12-13). Từ trong những lời tiên tri này có thể thấy, khi Đức Giêsu trở lại trong thời kỳ sau hết Ngài còn bày tỏ lời nói nữa, và sẽ nói cho chúng ta nghe hết những sự thật mà chúng ta không hiểu khi tin vào Thiên Chúa trước đây, để chúng ta có thể có được toàn bộ sự thật đến từ Ngài. Vậy nên, chúng ta phải chú trọng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa, thông qua lời đã được bày tỏ của Thiên Chúa để nghêng tiếp sự quang lâm của Ngài, và tham dự tiệc cưới của Chiên Con.

Đức Giêsu phán: “Ðàng và sự thật, sự sống, chính là Ta!…(Yoan 14:6). Chỉ có Thiên Chúa mới có thể bày tỏ sự thật, chỉ đường lối cho chúng ta và ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta xác định xem đó có phải là sự trở lại của Chúa hay không, chúng ta cần phải căn cứ vào những lời Ngài bày tỏ có phải là sự thật hay không, có thể cung ứng sự sống cho chúng ta hay không, có thẩm quyền và quyền năng của Thiên Chúa hay không, v.v. Giống như khi Đức Giêsu đến làm việc, Đức Giêsu nhằm vào những khó khăn và thắc mắc thực tế của con người, dạy con người cách cầu nguyện với Thiên Chúa, cách bao dung và nhẫn nại với con người, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù, v.v. Những lời này đều là sự thật, chúng chỉ ra một đường lối cụ thể cho chúng ta thực hành, để sự sống của chúng ta có được sự cung ứng, và chúng ta có những nguyên tắc rõ ràng để thực hành khi sự việc xảy ra. Các môn đồ và những người đi theo Đức Giêsu cũng nghe được lời rao giảng của Đức Giêsu có thẩm quyền và quyền năng, và nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a cần đến từ những sự thật do Đức Giêsu bày tỏ. Cũng giống như người phụ nữ Sa-ma-ri, qua lời Đức Giêsu, bà hiểu ra rằng lời cầu nguyện không quan tâm đến hình thức vẻ bề ngoài, mà là ở nơi con người thờ phượng Thiên Chúa bằng Thần khí và sự thật để thờ phượng Thiên Chúa, bà cũng hiểu rằng nước sự sống chỉ đến từ Thiên Chúa. Qua cuộc đối thoại với Thiên Chúa, bà ta còn thấy rằng Đức Giêsu có thể dò xét tận đáy lòng của con người và có thể tiết lộ những gì con người đã làm trong bí mật, vì vậy bà nhận ra rằng Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a cần đến; và Nathanael, ông có thể từ lời của Đức Giêsu nhận ra Đức Giêsu dò xét mọi sự và biết rõ con người như trong lòng bàn tay, chỉ có Thiên Chúa mới có thẩm quyền như vậy, nên đã nhận ra Đức Giêsu chính là Thiên Chúa và đi theo Đức Giêsu.

Cho nên, chúng ta muốn nghênh tiếp được sự quang lâm của Đức Giêsu trong thời kỳ sau hết, cũng phải chú tâm lắng nghe tiếng Thiên Chúa, lời của Chúa, nghe thấy tiếng Thiên Chúa, sự thật được Chúa bày tỏ, như vậy mới có cơ hội nghênh tiếp được Chúa, dự tiệc cưới của Chiên con, vào vương quốc của Thiên Chúa.

Thứ 3, chú trọng phân biệt tà thuyết ngụy biện, cẩn thận đề phòng quỷ kế của Satan

Trong khoảng thời gian công tác Đức Giêsu đã nhắc nhở các môn đồ: “Hãy mở mắt coi chừng men của Biệt phái(Marcô 8:15). Thiên Chúa dò xét tận đáy lòng người, biết người Pharisêu thường thông qua phương thức giải thích Kinh thánh cho tín hữu Do Thái bằng cách lý giải sai lệch Kinh thánh, cắt câu lấy nghĩa để khiến con người lầm lạc, họ có vẻ bề ngoài khiêm tốn, nhẫn nại, nhưng thực chất lại thù hận sự thật, thù hận Thiên Chúa, điên cuồng đối địch với Thiên Chúa. Vì lẽ đó, Đức Giêsu kêu các môn đồ đề phòng ngôn luận của người Pharisêu, tránh bị mê hoặc, mất đi ơn cứu độ của Chúa. Giống như người Pharisêu ngăn cản các tín hữu nói: “Cả chúng bây nữa, cũng đã bị phỉnh gạt sao? Ai trong hàng đầu mục hay biệt phái đã tin vào nó?” (Yoan 7: 47-48). Ý họ muốn nói là: các thượng tế, kinh sư, và những người Pharisêu là những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ quen thuộc với Kinh thánh và làm việc chăm chỉ, họ cũng không chấp nhận Đức Giêsu, chứng minh Đức Giêsu không phải là Đấng Mê-si-a. Người Pharisêu còn xét đoán và phỉ báng Đức Giêsu bằng cách nói: “Ông ấy trừ quỉ được chẳng qua là nhờ Bêelzêbul, đầu mục các quỉ!” (Matthêô 12:24). Họ nói rằng Đức Giêsu là dựa vào đầu mục các quỷ để trừ quỷ, chỉ vì họ sợ hãi tất cả tín hữu Do Thái giáo đều đi theo Chúa, không còn ai ủng hộ, nâng đỡ họ nữa, địa vị và công ăn việc làm của họ không thể duy trì được, vì vậy họ điên cuồng tung tin đồn thất thiệt, vu hại, phỉ báng Đức Giêsu, khiến các tín hữu phủ nhận Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a và từ chối ơn cứu độ của Chúa. Dân Do Thái đã bị lừa dối bởi vẻ ngoài tin kính của các thượng tế, kinh sư và người Pharisêu, coi họ như những con chiên đầu đàn dẫn dắt mình trên con đường tin vào Thiên Chúa, mù quáng nghe theo tà thuyết, ngụy biện được phát tán bởi các lãnh đạo Do Thái giáo, từ chối khảo sát công tác của Đức Giêsu. Cuối cùng, họ theo các lãnh đạo Do Thái cùng chống đối, lên án Chúa, đóng đinh Đức Giêsu vào thập tự giá, bị Thiên Chúa nguyền rủa và trừng phạt. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời Đức Chúa: “Dân Ta chết đẫm vì thiếu trí tri(Ô-sê 4:6).

Có thể thấy, trong chuyện khảo sát đạo thật, nếu chúng ta không biết phân biệt tà thuyết ngụy biện, chúng ta sẽ dễ sa vào thủ đoạn của Satan, thậm chí theo Satan làm điều ác, chống đối Thiên Chúa, đánh mất ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tương tự, trong chuyện lớn nghênh tiếp sự quang lâm của Đức Giêsu trong thời kỳ sau hết, để cản trở chúng ta chấp nhận công tác của Thiên Chúa trong thời kỳ sau hết, làm gián đoạn sự quản lý của Thiên Chúa, Satan thông qua các loại người, sự việc, sự vật để phát tán tà thuyết và ngụy biện gây hoang mang, quấy nhiễu chúng ta. Nhưng sự thật là khắc tinh duy nhất có thể nhìn thấu được thủ đoạn của Sa-tan. Chỉ cần chúng ta phân biệt và cân nhắc theo lời Đức Giêsu, chúng ta có thể đề phòng men Pharisêu, nghênh tiếp được sự quang lâm của Đức Giêsu, dự được tiệc cưới của Chiên Con. Chẳng hạn, Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta: “Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho(Matthêô 7:7). Ngài yêu cầu chúng ta: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta(Yoan 10:27). Thiên Chúa nhắc chúng ta nhiều lần trong sách Khải Huyền: “Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh(Khải Huyền 2:7) Lời của Thiên Chúa rất rõ ràng. Trong việc nghênh tiếp Chúa quang lâm chúng ta nên luôn cầu nguyện và kêu cầu với Thiên Chúa, và chú ý tìm kiếm lời phán của Thần khí với các Hội thánh, từ trong đó nhận ra tiếng của Thiên Chúa, mới có thể nghênh tiếp được sự quang lâm của Đức Giêsu. Nhưng khi đi lễ ở nhà thờ, chúng ta thường nghe những lời thế này: “Thưa anh chị em, anh chị em vóc giạc nhỏ, không có sự phân biệt, khi có người rao giảng Chúa trở lại, anh chị em không được nghe, không được xem, càng không thể khảo sát, tránh việc bị mê hoặc”. “Những người rao giảng về sự quang lâm của Chúa đều là giả, chúng ta không thể khảo sát, như vậy mới không bị mê hoặc.” Những lời này nghe có vẻ như là vì tốt cho chúng ta, nhưng khi được so sánh cẩn thận với lời Đức Giêsu, hoàn toàn trái ngược với ý muốn và yêu cầu của Chúa, cũng đã tạo ra ngăn trở rất là lớn cho chúng ta trong việc nghênh tiếp Chúa quang lâm. Nếu chúng ta không biết phân biệt những lời này và làm theo một cách mù quáng, chẳng phải chúng ta đã từ chối sự quang lâm của Chúa ở ngoài cửa rồi sao? Làm thế nào chúng ta có thể nghênh tiếp được sự xuất hiện của Chúa chứ? Chẳng phải hy vọng gặp lại Chúa và dự tiệc cưới của Chiên Con của chúng ta đã hoàn toàn tan biến rồi sao?

Vì vậy, chúng ta nên rút kinh nghiệm từ bài học của tín hữu Do Thái giáo, trong việc nghênh tiếp Chúa phải có chủ kiến, có tư tưởng, cầu nguyện với Thiên Chúa thật nhiều, tìm cách vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đừng mù quáng nghe theo lời ai cả, như vậy chúng ta mới không thể bị tà thuyết và lời ngụy biện của Sa-tan mê hoặc, mới có thể nghênh tiếp được sự quang lâm của Đức Giêsu, dự được tiệc cưới của Chiên Con.

Ba nguyên tắc trên là ba nguyên tắc quan trọng để chúng ta nghênh tiếp được sự quang lâm của Chúa, dự được tiệc cưới của Chiên Con, chúng ta nên chú trọng suy ngẫm, tìm kiếm, bước vào nhiều hơn thì có thể hiện thực hóa nguyện vọng gặp gỡ với Chúa.

Xin Thiên Chúa ở cùng chúng ta, tiếp tục soi sáng dẫn dắt chúng ta, Amen!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger