Nắm vững 3 nguyên tắc để nghênh tiếp sự quang lâm của Chúa Giê-su Kitô

08/08/2021

Nghiêm Cẩn

Có thể nghênh tiếp được Chúa Giê-su trở lại là niềm hy vọng lớn nhất của mọi tín hữu thành tâm tin Chúa, vậy thì làm sao chúng ta có thể nghênh tiếp được Chúa Giê-su đây? Tiếp theo, chúng ta sẽ trao đổi ba nguyên tắc để nghênh tiếp sự quang lâm của Chúa cùng với quý vị.

1. Không dựa vào quan niệm tưởng tượng, phải có lòng kính sợ Thiên Chúa

Lời Thiên Chúa phán: “Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi, Sấm của Yavê. Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu), cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi, và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi.(Ysaya 55 : 8-9)Tất cả chúng ta nên biết rằng con người, thuộc về xác thịt, đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Chính bản tính của loài người là chống đối Đức Chúa Trời. Loài người không thể ngang hàng với Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến hy vọng khuyên bảo công tác của Đức Chúa Trời. Về việc Đức Chúa Trời chỉ dẫn con người ra sao, đó là việc riêng của Đức Chúa Trời. Điều thích hợp là con người nên quy phục, và không tuyên bố quan điểm nọ kia, bởi con người chỉ là hạt bụi(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, lời và công tác của Thiên Chúa thể hiện thẩm quyền, quyền năng, sự kỳ diệu và khôn ngoan của Thiên Chúa, bất kể điều Thiên Chúa làm có phù hợp với quan niệm của chúng ta hay không, chúng ta có thể hiểu hay không, đã là loài thọ tạo, chúng ta nên có một tấm lòng kính sợ Thiên Chúa tìm cầu, tiếp nhận, vâng phục, đây mới là lý trí con người chúng ta nên có. Nếu chúng ta kiêu ngạo tự cho là đúng, dựa vào quan niệm và trí tưởng tượng của mình định nghĩa công tác của Thiên Chúa, đối với sự trở lại của Chúa luôn có rất nhiều ý kiến của cá nhân, yêu cầu Thiên Chúa làm thế này làm thế kia, thì rất dễ làm ra việc chống đối Thiên Chúa. Giống như lúc đầu Chúa Giê-su đến làm việc, người Pharisêu không có một chút lòng kính sợ Thiên Chúa, họ không tìm cầu công tác của Chúa Giê-su, biết lời được Chúa Giê-su bày tỏ có thẩm quyền, có quyền năng, còn kiêu ngạo coi quan niệm và trí tưởng tượng của mình là chân lý, cho rằng danh Thiên Chúa đến phải được gọi là Đức Mê-si-a, sinh ra trong hoàng cung quý tộc, làm vua của dân Do Thái. Nhưng khi Thiên Chúa đến với danh là Giê-su, đồng thời sinh ra ở một gia đình bình thường, cũng không có làm vua của họ, người Pharisêu đã xét đoán Chúa Giê-su không phải là Đức Mê-si-a, không phải là Thiên Chúa. Ngoài ra, người Pharisêu còn dựa vào trí tưởng tượng cho rằng, Đức Mê-si-a đến sẽ mặc khải họ và xuất hiện trước họ, và làm việc ở đền thờ, không nên làm việc giảng đạo ở giữa những người tầng lớp thấp như người thu thuế, ngư dân v.v.. vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo họ tuân giữ luật pháp Cựu Ước. Nhưng khi Chúa Giê-su làm việc lại đi ra khỏi đền thờ, thường xuyên ăn cùng người có tội, ở giữa người tầng lớp thấp giảng đạo làm việc, còn làm việc trong ngày Sa-bát, cho phép môn đồ ở trong ngày Sa-bát hái lúa mì ăn, và yêu cầu những người đi theo Ngài tuân thủ lời dạy trong thời đại mới, v.v. Đối mặt với công tác của Chúa Giê-su không phù hợp với quan niệm của con người, người Pharisêu không có một chút lòng tìm cầu, mà còn kiêu ngạo tự cho là đúng, ngoan cố tuân giữ quan niệm và trí tưởng tượng của mình, ra sức chống đối, lên án, xét đoán, phỉ báng Chúa Giê-su, cuối cùng cấu kết với chính quyền La Mã đóng đinh Chúa Giê-su trên thập tự giá, nghiêm trọng xúc phạm đến tâm tính của Thiên Chúa, gặp phải sự trừng phạt công chính của Thiên Chúa. Sự thất bại của người Pharisêu khiến cho chúng ta thấy rõ, dựa vào quan niệm và trí tưởng tượng đối đãi với lời phán và công tác của Thiên Chúa rất dễ chống đối Thiên Chúa, xúc phạm tâm tính của Thiên Chúa, gặp sự chán ghét, trừng phạt của Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta trong việc nghênh tiếp Chúa đến tuyệt đối không được dùng quan niệm và trí tưởng tượng định nghĩa, xét đoán Thiên Chúa đến nên thế này hoặc là thế kia, mà là nên buông xuống quan niệm và trí tưởng tượng của mình, mang trong lòng kính sợ Thiên Chúa, trên lời của Chúa khiêm tốn tìm cầu chân lý, như vậy mới có thể nghênh tiếp được được sự quang lâm của Chúa. Như lời Chúa Giê-su phán: “Phúc cho những kẻ có tin thần khó nghèo, vì nước trời là của họ. ... Phúc cho những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đầy.(Matthêô 5: 3, 6)

2. Chủ động tìm cầu khảo sát con đường thật

Chúa Giê-su phán: “Nửa đêm, có tiếng kêu lên: ‘Kìa, vị lang quân! Ra mà đón!’(Matthêô 25:6) Từ đây cho thấy, yêu cầu của Chúa Giê-su đối với chúng ta là yêu cầu trinh nữ khôn ngoan, chỉ cần nghe thấy có người kêu lên lang quân đến, cũng chính là khi thời kỳ sau hết nghe có người rao giảng Chúa đã trở lại, chúng ta nên chủ động tìm cầu khảo sát, chú trọng nghe tiếng Thiên Chúa, như vậy mới có thể nghênh tiếp được Chúa, được cất đến trước ngôi của Chúa. Nhưng có một số anh chị em lại quên mất yêu cầu quan trọng này của Chúa, nghe và tin lời của linh mục, giám mục cho rằng chỉ cần tuân giữ danh của Chúa, thường xuyên cầu nguyện, đọc kinh, siêng làm công việc Chúa, đợi đến khi Chúa đến có thể nghênh tiếp được Chúa, không cần phải đi ra tìm cầu khảo sát. Thậm chí linh mục, giám mục còn nói với anh chị em, bây giờ đã là thời kỳ sau hết, Kitô giả, kẻ địch lại Đức Kitô ngày càng nhiều, cho nên phàm là rao giảng Chúa trở lại đều không nghe, không nhìn, không tiếp xúc, như vậy mới không bị mê hoặc. Đối chiếu yêu cầu của Chúa Giê-su đối với chúng ta, nhìn thấy ý nghĩ của chúng ta thật sự không phù hợp với chân lý, cũng không phù hợp với ý muốn của Chúa. Nếu trong thời khắc Chúa đến, chúng ta nghe thấy có người làm chứng Chúa Giê-su quang lâm, chỉ ngu muội bị động chờ đợi, lại không tích cực chủ động tìm cầu khảo sát, như vậy làm sao có thể nghênh tiếp được Chúa chứ? Nếu chúng ta chỉ biết sợ bị Kitô giả mê hoặc mà từ chối Đức Kitô thật ngoài cửa, như vậy không phải là sợ bị nghẹn mà bỏ ăn sao? Vậy không phải rất dễ đánh mất đi cơ hội nghênh tiếp Chúa đến sao? Chúa Giê-su từng hứa với chúng ta: “Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho.(Matthêô 7: 7) Trong Kinh Thánh cũng có chép rằng: “Ấy vậy tin là do bởi đã được nghe, còn nghe là nhờ (việc rao giảng) lời Ðức Kitô.” (Rôma 10:17) Từ đây cho thấy, chỉ khi chủ động nghe đạo, chú trọng tìm cầu khảo sát, chúng ta mới có thể có được sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Nhất là trong việc nghênh tiếp Chúa đến, chúng ta thật lòng hướng đến Chúa cầu nguyện kêu cầu, nghe thấy thông điệp Chúa đến tích cực tìm cầu, mới có được sự mặc khải dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, nghênh tiếp được sự quang lâm của Chúa. Giống như Phêrô trong Thời đại Ân điển, trước khi ông được ơn Chúa gọi thì đã nghe qua câu chuyện Chúa Giê-su, khát vọng nhìn thấy Chúa Giê-su, Đấng đang rao giảng tin mừng Nước Trời. Khi Phêrô nghe thấy người em Anrê nói: “Chúng tôi đã gặp Ðức Mêsia” (Yoan 1:41), Phêrô đã chủ động đi theo Anrê gặp Chúa Giê-su, ông thông qua lời nói và việc làm của Chúa Giê-su thì nhận định Chúa Giê-su chính là Đức Mêsia cần đến, cuối cùng từ bỏ tất cả đi theo Chúa Giê-su, nhận được ơn cứu độ của Chúa Giê-su. Cho nên, khi chúng ta nghe thấy có ai đang rao giảng thông điệp Chúa Giê-su quang lâm, chủ động tìm cầu khảo sát là điều rất quan trọng.

3. Chú trọng nghe tiếng Thiên Chúa

Chúa Giê-su đã nói rõ ràng cho chúng ta biết: “Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi, nhưng hiện giờ, các ngươi không mang nổi. Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật, Ngài sẽ đưa các vào tất cả sự thật; vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến.(Yoan16: 12-13)Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; …(Yoan 10:27) Khải Huyền chương 2 và 3 cũng nhiều lần tiên tri: “Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh!” Còn có chương 3 câu 20: “Này Ta đã đứng bên cửa và Ta gõ! Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào với nó, và Ta sẽ dùng bữa tối với nó và nó với Ta.” Từ lời của Chúa Giê-su và tiên tri của Sách Khải Huyền, chúng ta có thể xác định thời kỳ sau hết khi Chúa Giê-su đến còn cất tiếng phán chăm tưới, cung ứng cho chúng ta, nói cho chúng ta biết tất cả những chân lý chúng ta không hiểu, chúng ta nghe thấy thông điệp Chúa trở lại, từ lời phán của Ngài nhận ra là tiếng của Thiên Chúa, thì có thể theo kịp bước chân của Chúa, dự được tiệc cưới của Chiên Con. Vì chỉ có chính Thiên Chúa mới có thể bày tỏ chân lý, trừ Thiên Chúa ra, bất cứ danh nhân vĩ nhân hoặc Kitô giả mạo danh Thiên Chúa đều không thể bày tỏ chân lý. Cho nên, nếu chúng ta muốn nghênh tiếp được sự quang lâm của Chúa Giê-su, chú trọng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa là điều quan trọng ưu tiên hàng đầu.

Vậy làm sao phân biệt tiếng của Thiên Chúa? Phân biệt tiếng của Thiên Chúa không quan trọng tố chất của chúng ta cao bao nhiêu, tư cách và sự từng trải bao lâu, mà quan trọng ở trực giác của chúng ta, cảm giác trong linh, tâm có linh sắc bén có chút thông sáng, những người có tâm, có linh tuyệt đối có thể cảm giác được. Như Yavê phán: “Ta là Thiên Chúa ghen tuông, phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những kẻ ghét Ta, những giữ nghĩa dư ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lịnh truyền của Ta.(Thứ Luật 5: 9-10 ) Ya vê hứa với Abraham phán: “Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn, ... Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành ngươi, ai mà nói động đến, Ta sẽ chúc dữ. Mọi thị tộc trên trần sẽ lấy ngươi mà cầu phúc cho nhau.(Khởi Nguyên 12: 2-3) Còn có Chúa Giê-su phán: “Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mạ các ngươi, và bắt bớ, đặt điều nói xấu đủ điều về các ngươi một cách lếu láo vì cớ Ta.(Matthêô 5: 10-11) Và khi Chúa Giê-su nguyền rủa những người Pharisêu: “Khốn thay cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình!(Matthêô 23:13)Ðồ mãng xà, nòi rắn độc, làm sao các ngươi luột khỏi án hỏa ngục?(Matthêô 23:33) Thông qua lời của Thiên Chúa, chúng ta có thể thấy lời của Chúa có mấy đặc điểm sau: Lời của Thiên Chúa có quyền năng, có thẩm quyền, bất kỳ con người nào không thể nói ra; Lời của Thiên Chúa có thể tiết lộ lẽ mầu nhiệm, nói cho chúng ta những kế hoạch quản lý của Thiên Chúa mà chúng ta chưa từng biết; Lời của Thiên Chúa có thể nói trúng tim đen chỉ ra thực chất bại hoại của nhân loại chúng ta, thậm còn có thể chỉ ra sự bại hoại ẩn chứa trong sâu thẳm nội tâm con người, khiến chúng ta nhìn rõ bản tính thực chất của các loại người; Còn nữa, lời của Thiên Chúa có thể chu cấp sự sống của chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường thực hành cụ thể, giải quyết khó khăn thực tế của chúng ta, như Chúa Giê-su đã bày tỏ các khía cạnh lẽ thật như làm sao đối đãi với con người, làm sao đối đãi với kẻ thù v.v., để chúng ta có một con đường thực hành rõ ràng khi sống chung với người khác, biết cách nên đối đãi với người khác như thế nào. Những điều này là nguyên tắc phân biệt có phải tiếng của Thiên Chúa không.

Thực ra, các môn đồ đi theo Chúa Giê-su như Phêrô, Yoan, Yacôbê, v.v, đều là nghe thấy lời phán, giảng đạo của Chúa Giê-su, cảm giác lời phán của Chúa Giê-su chứa đầy thẩm quyền, quyền năng, có chân lý, chính là Thiên Chúa đang cất tiếng phán, từ đó nhận ra Chúa Giê-su chính là Đức Mê-si-a giáng lâm, từ đó đi theo Chúa, có được ơn cứu độ của Chúa. Còn có Nathanael, khi Nathanael nghe thấy Chúa Giê-su nói với ông “Này đây đích thật một người Israel, trong mình không có gian dối.(Yoan 1:47)Trước khi Philip gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả!(Yoan 1:48), trong lòng ông xác quyết Chúa Giê-su chính là Con của Thiên Chúa, là vua của Israel, vì Chúa Giê-su chưa từng gặp qua mặt ông, nhưng lại biết lời cầu nguyện thầm của ông, và nói ra lòng ông không có sự xảo quyệt, nghĩ xem chỉ có Thiên Chúa mới có thể dò xét tận đáy lòng con người, người bình thường căn bản không có quyền năng và thẩm quyền này. Cho nên, trước lời bày tỏ của Chúa trong thời kỳ sau hết, chỉ cần chúng ta thận trọng tỉ mỉ suy ngẫm, dùng tâm nghe, thì có thể nhận ra tiếng Thiên Chúa. Phàm là người có thể nghe thấy tiếng Thiên Chúa, và có thể vâng phục tiếp nhận, thì nghênh tiếp được sự quang lâm của Chúa, được cất đến trước ngai của Thiên Chúa cùng dự tiệc cưới với Chiên Con, những người này đều là trinh nữ khôn ngoan, đều là người có phúc nhất.

Bây giờ, chúng ta nắm bắt được ba con đường nghênh tiếp Chúa đến: Một là không dựa vào quan niệm tưởng tượng, phải có lòng kính sợ Thiên Chúa; Hai là chủ động tìm cầu khảo sát con đường thật; Ba là chú trọng nghe tiếng Thiên Chúa. Tin rằng, chỉ cần chúng ta thực hành theo ba con đường này, nhất định có thể nghênh tiếp được sự quang lâm của Chúa Giê-su.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger