Video Về Lời Chứng | Tại sao nhận lỗi lại khó khăn đến vậy?

05/05/2023

Tại sao có lúc chúng ta sợ nhận lỗi khi thực hiện bổn phận, thay vào đó thích giấu giếm hoặc vờ như chúng chưa từng xảy ra? Tâm tính bại hoại nào ẩn sau nỗi sợ nhận lỗi này? Làm sao chúng ta tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này? Hãy cùng tìm hiểu qua video chứng ngôn Cơ Đốc “Tại sao nhận lỗi lại khó khăn đến vậy?”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger