Ý niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi liệu có hợp lý?

07/10/2021

Từ khi Đức Chúa Jêsus nhập thể thực hiện công tác của Thời đại Ân điển, trong 2.000 năm, toàn bộ Cơ Đốc giáo đã định nghĩa Đức Chúa Trời thật duy nhất là “Đức Chúa Trời Ba Ngôi”. Vì Kinh Thánh có nói đến Cha, Con, và Đức Thánh Linh, họ nghiễm nhiên cho rằng Đức Chúa Trời hẳn là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Có một số tranh luận, nhưng hầu hết mọi người đều ủng hộ ý niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi trước sau như một. Có người nói “Đức Chúa Trời Ba Ngôi”, có người nói “Ba Ngôi trong một Đức Chúa Trời”, về cơ bản thì giống nhau, và có nghĩa như nhau. Dù chúng ta nói theo cách nào cũng ám chỉ Đức Chúa Trời được tạo nên từ ba phần mà khi hợp nhất thì chính là Đức Chúa Trời, nếu thiếu một phần, thì không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Chỉ khi cả ba hợp nhất thì mới có thể là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Đây đơn thuần là chuyện lố bịch. Thật sự có thể nói Giê-hô-va Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất sao? Hay Đức Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất? Hay Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất? Chẳng phải khái niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi này chỉ là một cách để chối bỏ và hoài nghi Đức Chúa Trời thật duy nhất sao? Chẳng phải đây là xuyên tạc và phỉ báng Đức Chúa Trời thật duy nhất sao? Có thể thấy ý niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi này phi lý đến thế nào. Cứ như thế, giới tôn giáo đã định nghĩa Đức Chúa Trời thật duy nhất là Đức Chúa Trời Ba Ngôi, lúc nào cũng phân tách Ngài. Điều này thực sự làm Đức Chúa Trời đau lòng. Giới tôn giáo cố chấp bám chặt vào ý niệm này và nhất quyết không chịu thay đổi. Hiện tại, Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt đã đến để phán xét, bày tỏ toàn bộ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Ngài đã hoàn toàn vạch trần ngụy thuyết trắng trợn nhất của Cơ Đốc giáo – Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Điều này đã mở mắt cho chúng ta và chúng ta tôn vinh Đấng Christ từ tận đáy lòng như là con đường, lẽ thật, và sự sống, tôn vinh sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời trực tiếp mổ xẻ ngụy thuyết này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy ra sự phi lý trong ý niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Hãy cùng đọc lời Đức Chúa Trời để nhìn nhận rõ hơn về ý niệm này.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu bất kỳ ai trong số các ngươi nói rằng Ba Ngôi thực sự tồn tại, vậy thì hãy giải thích chính xác một Đức Chúa Trời trong ba thân vị này là gì. Cha Thánh là gì? Con là gì? Đức Thánh Linh là gì? Đức Giê-hô-va có phải là Cha Thánh không? Jêsus có phải là Con không? Vậy còn Đức Thánh Linh là gì? Chẳng phải Cha là một Thần sao? Chẳng phải thực chất Con cũng là một Thần sao? Chẳng phải công tác của Jêsus là công tác của Đức Thánh Linh sao? Chẳng phải công tác của Đức Giê-hô-va vào thời điểm đó đã được thực hiện bởi một Thần giống như Jêsus sao? Đức Chúa Trời có thể có bao nhiêu Thần? Theo lời giải thích của ngươi, ba thân vị của Cha, Con và Đức Thánh Linh là một; nếu vậy thì có ba Thần, nhưng có ba Thần nghĩa là có ba Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là không có Đức Chúa Trời thật duy nhất; làm sao dạng Đức Chúa Trời này vẫn có thể có thực chất vốn có của Đức Chúa Trời được? Nếu ngươi chấp nhận rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, thì làm sao Ngài có thể có một con trai và là một người cha được? Chẳng phải đây hoàn toàn là những quan niệm của ngươi sao? Chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một thân vị trong Đức Chúa Trời này, và chỉ có một Thần của Đức Chúa Trời, giống như được viết trong Kinh Thánh rằng: ‘Chỉ có một Đức Thánh Linh và chỉ có một Đức Chúa Trời’. Bất kể Cha và Con mà ngươi nói đến có tồn tại hay không, cuối cùng cũng chỉ có một Đức Chúa Trời, và thực chất của Cha, Con và Đức Thánh Linh mà các ngươi tin vào là thực chất của Đức Thánh Linh. Nói cách khác, Đức Chúa Trời là Thần, nhưng Ngài có thể trở nên xác thịt và sống giữa con người, cũng như vượt lên trên muôn vật. Thần của Ngài toàn diện và ở khắp mọi nơi. Ngài có thể đồng thời ở trong xác thịt, và ở trong và trên vũ trụ. Vì tất cả mọi người nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có thật duy nhất, nên chỉ có một Đức Chúa Trời, không thể bị phân chia theo ý muốn của ai cả! Đức Chúa Trời chỉ là một Thần, và chỉ có một thân vị; và đó là Thần của Đức Chúa Trời. … Khái niệm về Cha, Con và Đức Thánh Linh này là ngớ ngẩn nhất! Điều này phân khúc Đức Chúa Trời và phân chia Ngài thành ba thân vị, từng thân vị có một thân thế và Thần; vậy thì làm sao Ngài vẫn có thể là một Thần và một Đức Chúa Trời được? Hãy cho Ta biết, trời đất và muôn vật đã được tạo ra bởi Cha, Con hay Đức Thánh Linh? Một số người nói rằng Họ đã cùng nhau tạo dựng nên tất cả. Vậy ai đã cứu chuộc nhân loại? Đó là Đức Thánh Linh, Con hay Cha? Một số người nói rằng chính Con đã cứu chuộc nhân loại. Vậy thì ai là Con về bản chất? Chẳng phải Ngài là sự nhập thể của Thần của Đức Chúa Trời sao? Đấng nhập thể gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha từ góc độ của một con người được thọ tạo. Ngươi không biết Jêsus đã được sinh ra từ sự thai dựng bởi Đức Thánh Linh sao? Trong Ngài là Đức Thánh Linh; dù ngươi nói gì đi nữa, Ngài với Đức Chúa Trời trên trời vẫn là một, vì Ngài là sự nhập thể của Thần của Đức Chúa Trời. Quan niệm này về Con hoàn toàn không đúng sự thật. Chính một Thần thực hiện mọi công tác; chỉ có chính Đức Chúa Trời, nghĩa là Thần của Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài. Ai là Thần của Đức Chúa Trời? Chẳng phải đó là Đức Thánh Linh sao? Chẳng phải Đức Thánh Linh là Đấng làm việc qua Jêsus sao? Nếu công tác không được thực hiện bởi Đức Thánh Linh (nghĩa là Thần của Đức Chúa Trời), thì công tác của Ngài có thể nào đại diện cho chính Đức Chúa Trời không?(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng và sâu sắc. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật duy nhất, và chỉ có duy nhất một Thần của Đức Chúa Trời, một bản thể trong Đức Chúa Trời này. Tuyệt đối không có ba bản thể của Cha, Con và Đức Thánh Linh. Trước khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt làm Đức Chúa Jêsus, không hề có sự đề cập nào đến Con. Chỉ có Thần của Đức Chúa Trời, tức là Đức Thánh Linh. Khi Đức Chúa Trời tạo ra trời đất, vạn vật, chúng được tạo ra qua những lời từ Thần của Ngài, vậy chẳng phải Thần của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật duy nhất sao? Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Thời đại Luật pháp, nó trực tiếp thông qua con người. Không có cái gọi là “Con” lúc đó, mà Đức Chúa Trời chỉ là một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa. Chưa ai từng nói Đức Chúa Trời là Ba Ngôi, và Đức Thánh Linh chưa bao giờ chứng thực về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Vậy tại sao người ta lại bắt đầu định nghĩa Đức Chúa Trời là Ba Ngôi khi Ngài nhập thể, đến làm Đức Chúa Jêsus? Đức Chúa Jêsus là Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt, toàn bộ công tác của Ngài được quản lý và bày tỏ trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời. Thần trong Đức Chúa Jêsus chính là Thần của Giê-hô-va – chính là Đức Thánh Linh. Vậy Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thật duy nhất? Đúng là như vậy. Vậy nên, không phải Đức Chúa Trời tách thành ba phần – Cha, Con, và Đức Thánh Linh – vì Ngài trở nên xác thịt, nhưng mọi người cứ nhất quyết phân tách Đức Chúa Trời bởi vì họ không hiểu thực chất của sự nhập thể. Đây là lỗi của con người, và vì năng lực hiểu biết của con người có giới hạn. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Chỉ có duy nhất một Đức Chúa Trời và Ngài có một Thần. Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất trước bất kỳ sự nhập thể nào, và Ngài vẫn là Đức Chúa Trời thật duy nhất sau khi nhập thể. Người ta tách Đức Chúa Trời ra thành ba phần, ba bản thể vì Ngài trở nên xác thịt, về cơ bản là đang phân tách Đức Chúa Trời và chối bỏ Đức Chúa Trời thật duy nhất. Thế chẳng phải thật ngu xuẩn hay sao? Liệu có thể rằng khi sáng thế, Ngài không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất không? Hay là trong Thời đại Luật pháp, Ngài không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất? Tại sao Đức Chúa Trời thật duy nhất lại trở thành một Đức Chúa Trời của Ba Ngôi sau khi Ngài xuất hiện và công tác trong xác thịt vào Thời đại Ân điển? Đây chẳng phải là sai lầm gây ra bởi sự vô lý và hoang đường của con người sao? Nếu ý niệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi là đúng, tại sao Đức Chúa Trời không làm chứng cho ba bản thể của Ngài khi Ngài sáng thế? Và tại sao không ai làm chứng cho điều này trong Thời đại Luật pháp? Tại sao trong Khải Huyền không có bất cứ chứng ngôn nào từ Đức Thánh Linh về Đức Chúa Trời Ba Ngôi? Thế nên chúng ta có thể chắc chắn rằng Thần của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, Cha, Con chưa bao giờ làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nhân loại bại hoại và giới tôn giáo bịa đặt ra tà thuyết phi lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi này hàng thế kỷ sau khi Đức Chúa Jêsus công tác trong xác thịt. Rõ ràng rằng ý niệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi không thể nào đứng vững và chỉ là quan niệm và tưởng tượng của con người. Đó là tà thuyết phi lý nhất của giới tôn giáo trong hơn 2.000 năm, đã mê hoặc và làm hại biết bao nhiêu người.

Lúc này, các bạn có thể thắc mắc tại sao Đức Thánh Linh làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus chính là “Con yêu dấu” và tại sao Đức Chúa Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời là “Cha” trong lời cầu nguyện của Ngài? Ý nghĩa của việc đó là gì? Hãy cùng xem những gì Đức Chúa Trời Toàn Năng phán về vấn đề này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vẫn còn có những người khác nói rằng: ‘Chẳng phải Đức Chúa Trời đã tuyên bố rõ rằng Jêsus là Con yêu dấu của Ngài sao?’ Jêsus là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, người mà Ngài đẹp lòng – điều này chắc chắn đã được chính Đức Chúa Trời phán. Đó là Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài, nhưng chỉ đơn thuần từ một góc độ khác, đó là Thần trên trời làm chứng cho sự nhập thể của chính Ngài. Jêsus là sự nhập thể của Ngài, không phải là Con của Ngài trên trời. Ngươi có hiểu không? Chẳng phải những lời của Jêsus: ‘Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta’ chỉ ra rằng Họ là một Thần sao? Và chẳng phải vì sự nhập thể mà Họ đã bị tách biệt giữa trời và đất sao? Trong thực tế, Họ vẫn là một; dù thế nào đi chăng nữa, chỉ đơn giản là Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Khi Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha khi Ngài cầu nguyện, điều này chỉ được thực hiện từ góc độ của một con người thọ tạo, chỉ bởi vì Thần của Đức Chúa Trời đã mặc lấy một xác thịt thông thường và bình thường và đã có vỏ bọc bên ngoài của một loài thọ tạo. Ngay cả khi bên trong Ngài là Thần của Đức Chúa Trời, diện mạo bên ngoài của Ngài vẫn là của một con người bình thường; nói cách khác, Ngài đã trở thành ‘Con người’ mà tất cả mọi người, kể cả chính Jêsus, đã nói đến. Xét việc Ngài được gọi là Con người, Ngài là một con người (dù là nam hay nữ, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều là người có vỏ ngoài của một con người) được sinh ra trong một gia đình bình thường của người thường. Do đó, việc Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha cũng giống như cách mà ban đầu các ngươi đã gọi Ngài là Cha; Ngài đã làm như vậy từ góc độ của một con người thọ tạo. … Tuy nhiên, việc Ngài xưng hô với Đức Chúa Trời (nghĩa là Thần trên trời) theo cách như thế không chứng minh rằng Ngài là Con của Thần của Đức Chúa Trời trên trời. Thay vào đó, chỉ đơn giản là góc độ của Ngài khác biệt, chứ không phải Ngài là một thân vị khác. Sự tồn tại của những thân vị riêng biệt là một sự ngụy biện!(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Có thể thấy từ lời của Đức Chúa Trời rằng Đức Thánh Linh gọi Đức Chúa Jêsus là Con yêu dấu chính là Đức Chúa Trời đang làm chứng cho sự nhập thể của Ngài từ quan điểm của Thần. Nếu Đức Thánh Linh không làm việc này, sẽ chẳng có ai biết thân phận thật sự của Đức Chúa Jêsus. Nên chứng ngôn công khai này cho mọi người biết rằng Đức Chúa Jêsus chính là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha khi Ngài cầu nguyện vì trong xác thịt, Ngài không siêu nhiên, mà sống với nhân tính bình thường và Ngài cảm nhận như một người thường. Thế nên Ngài gọi Thần của Đức Chúa Trời trên trời là Cha, đứng ở vị trí của một loài thọ tạo. Cầu nguyện theo cách này thể hiện một cách hoàn hảo sự khiêm nhường và vâng phục của Đấng Christ. Nhưng dựa vào lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus với Cha, giới tôn giáo đã chia Đức Chúa Trời thành hai, nói rằng Jêsus và Giê-hô-va có mối quan hệ cha-con. Thật là cực kỳ vô lý! Phi-líp, môn đệ của Đức Chúa Jêsus, đã hỏi Ngài về điều này, nói rằng, “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi” (Giăng 14:8). Và Đức Chúa Jêsus trả lời thế nào? Chúa phán: “Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao?(Giăng 14:9-10). Ngài còn phán, “Ta với Cha là một(Giăng 10:30). Rõ ràng, Cha và Con là một Đức Chúa Trời, và không có mối quan hệ cha-con như mọi người nghĩ. Lý do duy nhất nảy ra ý niệm về Cha và Con là vì Đức Chúa Trời đã nhập thể, và điều đó chỉ thích hợp với lúc Ngài công tác trong xác thịt. Ngay khi công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt kết thúc, Ngài đã lấy lại hình dạng nguyên thủy và không còn chuyện Cha và Con nữa.

Hãy cùng xem một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thần bên trong Jêsus, Thần trên trời, và Thần của Đức Giê-hô-va hết thảy đều là một. Đó được gọi là Đức Thánh Linh, Thần của Đức Chúa Trời, Thần mạnh gấp bảy lần, và Thần bao hàm tất cả. Thần của Đức Chúa Trời có thể thực hiện nhiều công tác. Ngài có thể tạo ra thế giới và hủy diệt nó bằng cách làm ngập lụt trái đất; Ngài có thể cứu chuộc cả nhân loại, và hơn nữa, Ngài có thể chinh phục và hủy diệt cả nhân loại. Tất cả công tác này đều do chính Đức Chúa Trời thực hiện và không thể được thực hiện bởi bất kỳ thân vị nào của Đức Chúa Trời thay cho Ngài. Thần của Ngài có thể được gọi bằng danh của Đức Giê-hô-va và Jêsus, cũng như Đấng Toàn Năng. Ngài là Chúa, và là Đấng Christ. Ngài cũng có thể trở thành Con người. Ngài ở trên các từng trời và ở cả dưới đất; Ngài ở rất cao phía trên các vũ trụ và ở giữa dân chúng. Ngài là Chủ duy nhất của trời và đất! Từ thời điểm sáng thế cho đến nay, công tác này đã được thực hiện bởi chính Thần của Đức Chúa Trời. Dù là công tác trên trời hay trong xác thịt, tất cả đều được thực hiện bởi chính Thần của Ngài. Mọi sinh vật, dù ở trên trời hay dưới đất, đều nằm trong lòng bàn tay toàn năng của Ngài; tất cả điều này là công tác của chính Đức Chúa Trời và không thể được thực hiện bởi bất kỳ ai khác thay cho Ngài. Trên trời, Ngài là Thần nhưng cũng chính là Đức Chúa Trời; giữa con người, Ngài là xác thịt nhưng vẫn chính là Đức Chúa Trời. Mặc dù Ngài có thể được gọi bằng hàng trăm nghìn danh xưng, nhưng Ngài vẫn là chính Ngài, là sự bày tỏ trực tiếp của Thần của Ngài. Sự cứu chuộc cả nhân loại qua việc chịu đóng đinh của Ngài là công tác trực tiếp của Thần của Ngài, và cũng là lời tuyên bố cho mọi quốc gia và mọi vùng đất trong thời kỳ sau rốt. Trong mọi lúc, Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi là Đức Chúa Trời toàn năng và có thật duy nhất, chính là Đức Chúa Trời bao hàm tất cả. Những thân vị riêng biệt không tồn tại, huống gì là cách nói về Cha, Con và Đức Thánh Linh này. Chỉ có một Đức Chúa Trời trên trời và dưới đất!(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, có thể thấy rằng Đức Chúa Trời là một Thần, là Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời là toàn năng; Ngài tạo dựng trời đất vạn vật, và tể trị tất cả. Ngài có thể trở nên xác thịt vì công tác của Ngài và sống giữa nhân loại một cách thực tế. Bên ngoài, Ngài trông như một người bình thường, nhưng toàn bộ công tác của Ngài được quản lý bởi Thần của Đức Chúa Trời. Khi công tác của Ngài trong xác thịt hoàn tất, Đức Chúa Trời lấy lại hình dạng nguyên thủy. Hình dạng xác thịt chỉ là cách Đức Chúa Trời xuất hiện với nhân loại trong một giai đoạn công tác của Ngài. Vậy nên, dù Đức Chúa Trời đang công tác trực tiếp từ Thần, hay công tác trong xác thịt, dù Ngài được gọi là Giê-hô-va, Jêsus, hay Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì đều là cùng một Thần. Ngài là chính Đức Chúa Trời, tự hữu và bất diệt, Ngài sáng tạo và tể trị vạn vật. Đến thời điểm này trong bài thông công, tôi nghĩ mọi người đã hiểu rõ chỉ có một Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời thật duy nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cơ Đốc giáo vẫn khẳng định Đức Chúa Trời thật duy nhất là Đức Chúa Trời Ba Ngôi, khăng khăng chia Đức Chúa Trời thành ba phần, rằng chỉ ba vị đó hợp nhất mới tạo nên Đức Chúa Trời thật duy nhất, và nếu tách riêng thì không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Chẳng phải đây thực sự là chối bỏ Đức Chúa Trời sao? Việc nhân loại đang hiểu lầm khủng khiếp như thế về Đức Chúa Trời chứng tỏ họ không hề hiểu Kinh Thánh hay biết thực chất của Đức Chúa Trời, rằng họ hết sức kiêu ngạo trong cách hiểu về nội dung nghĩa đen của Kinh Thánh, hạn định và phân tách Đức Chúa Trời dựa trên quan niệm và tưởng tượng của con người. Đây thực sự là chống đối và phỉ báng Đức Chúa Trời.

Hiện giờ, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt đã đến, bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác, vạch trần tà thuyết phi lý nhất của giới tôn giáo – Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Giờ ta có thể chắc chắn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Thần của Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời thật duy nhất, và sự nhập thể của Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Là Thần của Ngài, là Đức Thánh Linh, và trong sự nhập thể của Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất và là Đức Chúa Trời một thân vị, Ngài không thể bị phân tách. Nếu mọi người không thể tiếp nhận những lẽ thật này mà lại cố chấp bám vào quan niệm và tưởng tượng của mình, nhất định tin vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi, coi Đức Chúa Trời thật duy nhất là ba Đức Chúa Trời, thì đó chính là phạm tội lên án và phỉ báng Đức Chúa Trời. Phỉ báng Thần của Đức Chúa Trời chính là phỉ báng Đức Thánh Linh, và hậu quả của việc đó, không ai gánh nổi đâu. Người khôn thì có cơ hội để thức tỉnh ngay lập tức và thôi bám vào quan điểm sai trái này để tránh phạm sai lầm chống đối Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus phán: “Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Ðức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha(Ma-thi-ơ 12:31-32). Giới tôn giáo vẫn ngoan cố giữ vững ngụy biện về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Họ còn tiếp tục chống đối Đức Chúa Trời bao lâu nữa đây? Đến lúc thức tỉnh rồi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Suốt nhiều năm nay, Đức Chúa Trời đã bị các ngươi phân chia theo cách này, bị phân chia ngày càng nhỏ hơn theo từng thế hệ, đến mức một Đức Chúa Trời đã bị công khai phân chia thành ba Đức Chúa Trời. Và giờ đây con người hoàn toàn không thể sáp nhập Đức Chúa Trời lại làm một, vì các ngươi đã phân chia Ngài ra quá nhỏ! Nếu không phải vì công tác tức thời của Ta trước khi quá muộn, thật khó nói các ngươi sẽ tiếp tục trơ tráo theo cách này bao lâu! Tiếp tục phân chia Đức Chúa Trời theo cách này, làm sao Ngài vẫn có thể là Đức Chúa Trời của các ngươi được? Liệu các ngươi vẫn sẽ nhận ra Đức Chúa Trời chứ?(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Logic của ngươi có thể mổ xẻ thấu đáo công tác của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đạt được một sự thấu suốt về mọi công tác của Đức Giê-hô-va không? Có phải ngươi là người có thể nhìn thấu tất cả, hay chính Đức Chúa Trời là Đấng có thể nhìn thấy từ trước vô cùng cho đến đời đời? Có phải ngươi là người có thể nhìn thấy từ trước vô cùng rất lâu cho đến đời đời sắp đến, hay Đức Chúa Trời là Đấng có thể làm như vậy? Ngươi nói gì? Làm sao ngươi xứng đáng để giải thích Đức Chúa Trời? Lời giải thích của ngươi dựa trên cơ sở nào? Ngươi có phải là Đức Chúa Trời không? Trời đất và muôn vật đã được dựng nên bởi chính Đức Chúa Trời. Không phải ngươi đã làm điều này, vậy tại sao ngươi lại đang đưa ra những lời giải thích không chính xác? Giờ đây, ngươi có tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi không? Ngươi không nghĩ rằng tin theo cách này quá mệt mỏi sao? Tốt nhất là ngươi nên tin vào một Đức Chúa Trời, chứ không phải ba. Tốt nhất là hãy nhẹ nhàng, vì gánh nặng của Chúa là nhẹ nhàng(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger