Nhận biết ba giai đoạn công tác đều do một Đức Chúa Trời duy nhất thực hiện

26/12/2021

Ngày hôm nay chủ đề thông công của chúng ta là “Nhận biết ba giai đoạn công tác đều do một Đức Chúa Trời duy nhất thực hiện”. Chủ đề này rất quan trọng và liên quan trực tiếp đến kết cục và đích đến của chúng ta, và cũng liên quan trực tiếp đến việc chúng ta có thể vào thiên quốc hay không. Nếu tin nơi Đức Chúa Trời mà không biết công tác của Ngài thì điều này có thể rất nguy hiểm. Chúng ta có thể dễ dàng đánh mất sự cứu rỗi của Ngài, dẫn đến sự hư mất. Vậy tại sao chúng ta nói thế? Chúng ta đều biết rằng, hai ngàn năm trước, Đức Chúa Jêsus đến để cứu chuộc nhân loại, và Ngài đã phán: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17). Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ nhiều lẽ thật và làm nhiều phép lạ, những điều này chứng minh Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si. Thế nhưng với người Do Thái giáo, danh của Đức Chúa Jêsus vẫn không phải là Đấng Mê-si, Ngài cũng không được sinh trong cung điện hoàng gia, Ngài cũng không dẫn dắt họ thoát khỏi ách thống trị của La Mã, nên Ngài chắc chắn không phải là Đấng Mê-si. Thế nên, dù Đức Chúa Jêsus có bày tỏ bao nhiêu lẽ thật hay làm bao nhiêu phép lạ, thì cũng không ai thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, và mọi người đều theo các lãnh đạo Do Thái giáo đóng đinh Ngài lên thập tự giá. Kết quả là gì? Y-sơ-ra-ên đã bị xóa sổ trong gần hai ngàn năm. Bài học đau đớn này xảy ra như thế nào? Đó là vì người ta không tìm cách biết công tác của Đức Chúa Trời, cố chấp trong quan niệm và tư tưởng, chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời. Giờ Đức Chúa Jêsus đã tái lâm là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài bày tỏ hàng triệu lời lẽ thật, và giờ đang làm công tác phán xét của thời kỳ sau rốt để hoàn toàn thanh tẩy, cứu rỗi nhân loại. Nhưng còn thế giới tôn giáo thì sao? Khi họ thấy danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng không phải là Jêsus, và Ngài cũng không ngự xuống trên mây, họ không thừa nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus, hùa theo các mục sư và trưởng lão điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, đây chính là đóng đinh Đức Chúa Trời một lần nữa. Một vài người có thể hỏi: “Tại sao mỗi lần Đức Chúa Trời xuất hiện để công tác và cứu rỗi nhân loại, những người tin Ngài và chờ Ngài xuất hiện lại luôn lên án và chống đối Ngài chứ?”. Đó là vì con người bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc, nên họ ghê tởm và căm ghét lẽ thật, và bản tính họ là chống đối Đức Chúa Trời. Một lý do khác là vì con người không biết công tác của Đức Chúa Trời, và họ chỉ toàn quan niệm và ý tưởng về công tác của Ngài. Mọi người thấy đấy, khi Đức Chúa Trời hoàn thành công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp, những người Do Thái giáo tin rằng công tác của Đức Chúa Trời đã kết thúc, và Ngài sẽ không làm thêm công tác nữa. Họ chờ đợi Đấng Mê-si, Đấng sẽ cứu họ khỏi chế độ La Mã, nhưng lại không chấp nhận công tác cứu chuộc Đức Chúa Jêsus thực hiện, kết quả là, họ mất đi sự cứu rỗi của Chúa. Khi Đức Chúa Trời hoàn thành công tác ở Thời đại Ân điển, các tín hữu thuộc mọi giáo phái đều nghĩ vì Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc nhân loại, nên công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời đã thành toàn, và sẽ không làm công tác nào mới nữa, và khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ trực tiếp đưa chúng ta vào thiên quốc. Ngày hôm nay, khi các đại họa xảy đến, nhiều người vẫn chờ Chúa đến trên đám mây, và từ chối tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, kết quả là, họ không thể nghênh đón Đấng Cứu Thế và rơi vào thảm họa. Họ đều nghĩ rằng khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành công tác của Ngài, công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời đã kết thúc, và sẽ không còn công tác nào nữa. Vậy hãy suy nghĩ về chuyện này. Công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời có thực sự đơn giản như con người tưởng tượng không? Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã mặc khải sự bí nhiệm của công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều thấy rằng sau khi nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại, Đức Chúa Trời đã bắt đầu kế hoạch ba giai đoạn để cứu rỗi chúng ta. Trước tiên, Ngài thực hiện công tác của Thời đại Luật pháp dưới danh Giê-hô-va, sau đó Ngài nhập thể làm Đức Chúa Jêsus và thực hiện công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển, và trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời lại một lần nữa nhập thể để làm công tác phán xét trong Thời đại Vương quốc dưới danh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ba giai đoạn công tác này là kế hoạch quản lý hoàn chỉnh của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Dù các danh Giê-hô-va, Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời Toàn Năng là khác nhau, và công tác do các Ngài thực hiện trong mỗi thời đại cũng khác nhau, nhưng ba giai đoạn này liên kết chặt chẽ với nhau, giai đoạn sau được xây dựng dựa trên giai đoạn trước, và cuối cùng là để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại và đưa họ vào kỷ nguyên mới. Đây là bằng chứng cho thấy chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất thực hiện công tác khác nhau ở từng thời đại. Vậy, làm sao chúng ta có thể nhận biết được ba giai đoạn công tác này đều do một Đức Chúa Trời thực hiện? Hiểu được khía cạnh lẽ thật này là chìa khóa để đạt được sự cứu rỗi và bước vào vương quốc. Tiếp theo, hãy cùng thông công về vấn đề này dựa trên lời Đức Chúa Trời.

Trước hết tôi sẽ đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, một kế hoạch quản lý sáu ngàn năm, gồm có ba giai đoạn, hoặc ba thời đại như sau: Thời Đại Luật Pháp của buổi sơ khai; Thời Đại Ân Điển (cũng gọi là Thời Đại Cứu Chuộc); và Thời Đại Vương Quốc của thời kỳ sau rốt. Công tác của Ta ở ba thời đại này khác nhau về nội dung theo bản chất của mỗi thời đại, nhưng ở mỗi giai đoạn, công tác này đều phù hợp với nhu cầu của con người – hay nói chính xác hơn là được thực hiện để chống lại những mưu trò Sa-tan bày ra trong cuộc chiến mà Ta đang giao đấu với nó. Mục đích công tác của Ta là để đánh bại Sa-tan, để biểu lộ sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ta, để phơi bày hết các mưu chước của Sa-tan, và nhờ đó, để cứu rỗi toàn nhân loại đang sống dưới quyền của Sa-tan. Nó là để cho thấy sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ta, và để tỏ lộ sự ghê tởm không thể chịu nổi của Sa-tan; thậm chí còn hơn thế nữa, là để cho các loài thọ tạo phân biệt được thiện và ác, biết được rằng Ta là Đấng Thống Trị của vạn vật, thấy rõ được rằng Sa-tan là kẻ thù của nhân loại, một kẻ suy đồi, một kẻ tà ác, và để cho họ nhận ra được, với sự chắc chắn tuyệt đối, sự khác biệt giữa thiện và ác, giữa lẽ thật và sự giả dối, giữa thánh thiện và rác rưởi, giữa những gì cao quý và những gì thấp hèn. Như thế, loài người mê muội sẽ trở nên có thể làm chứng cho Ta rằng không phải Ta làm sa ngã loài người, và chỉ có Ta – Đấng Tạo Hóa – mới có thể cứu rỗi được loài người, mới có thể ban cho con người những thứ họ có thể thụ hưởng; và họ sẽ dần biết được rằng Ta là Đấng Thống Trị của vạn vật, còn Sa-tan chỉ là một trong những loài Ta tạo ra và rồi đã chống lại Ta. Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta được chia làm ba giai đoạn, và Ta làm như thế để đạt được kết quả là khiến các loài thọ tạo có thể làm chứng cho Ta, hiểu được ý muốn của Ta, và biết được Ta là lẽ thật(Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta thấy được rằng công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là công tác Thời đại Luật pháp do Giê-hô-va Đức Chúa Trời thực hiện hơn 3.000 năm trước, giai đoạn thứ hai là công tác của Thời đại Ân điển do Đức Chúa Jêsus thực hiện hai ngàn năm trước, và giai đoạn thứ ba là lúc này – công tác phán xét trong Thời đại Vương quốc do Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện vào cuối thời kỳ sau rốt. Dù nội dung của ba giai đoạn này là khác nhau, nhưng mỗi giai đoạn sau lại cao hơn và sâu hơn công tác trước. Các giai đoạn này cũng liên kết chặt chẽ với nhau, cuối cùng là để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt kết thúc Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương quốc, và giai đoạn công tác này quyết định số phận của nhân loại. Nếu chúng ta không hiểu công tác của Đức Chúa Trời, thì rất dễ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện, trở thành nỗi ân hận cả đời.

Điều này nghĩa là càng cần phải giải thích ba giai đoạn công tác chính xác là gì. Chúng ta hãy suy nghĩ mà xem “Tại sao bước đầu tiên của Đức Chúa Trời khi cứu rỗi nhân loại là công tác ban hành luật pháp?”. Bởi vì ban đầu con người giống như trẻ sơ sinh. Họ không biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời, không biết cách sống, và không hiểu ngay cả các nguyên tắc đạo đức cơ bản, chẳng hạn như giết người và trộm cắp là tội lỗi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban hành luật pháp và các điều răn để dạy con người sống trên đất, và dạy con người không giết người, không trộm cắp, không gian dâm, v.v. để mọi người có khái niệm cơ bản về tội lỗi, biết phải làm gì và không được làm gì, biết tuân giữ luật pháp và tuân giữ ngày Sa-bát. Những ai tuân giữ luật pháp được Đức Chúa Trời ban phước, còn những ai vi phạm thì bị kết án và phải dâng của lễ chuộc tội. Khi có người vi phạm luật và quy định nào đó, cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Giê-hô-va xảy đến, và họ bị ném đá hoặc bị lửa trời thiêu chết. Dân Y-sơ-ra-ên đã nếm trải sự oai nghi và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, cũng như sự quan tâm và lòng thương xót của Ngài, và họ đều tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đấng tạo dựng trời đất. Do đó, tất cả đều kính sợ Giê-hô-va và tuân theo luật pháp của Ngài, sống bình thường và thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất, có thể sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là kết quả đạt được nhờ công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp. Vậy thì, có phải việc kết thúc công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp nghĩa là công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài đã kết thúc không? Dĩ nhiên là không. Mặc dù nhân loại ở Thời đại Luật pháp biết tội lỗi là gì, biết cách hi sinh và chuộc tội, cách thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng do bị Sa-tan làm bại hoại, người ta thường không tuân giữ luật pháp. Đặc biệt trong giai đoạn sau của Thời đại Luật pháp, người ta ngày càng phạm nhiều tội, và họ không có đủ của tế lễ chuộc tội. Nếu công tác của Đức Chúa Trời dừng lại ở Thời đại Luật pháp, con người sẽ bị luật pháp kết án và xử tử vì mọi tội lỗi của mình, và loài người sẽ bị xóa sổ. Do đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng đến các nhà tiên tri để phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng Đấng Mê-si sẽ đến như của lễ chuộc tội để cứu chuộc nhân loại. Lời tiên tri có đoạn: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an(I-sai-a 9:6). “Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy Chúng ta đều chất trên người(I-sai-a 53:6). “Khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội(I-sai-a 53:10). Sau đó, như đã hứa, Đức Chúa Trời đến nhập thể là Đức Chúa Jêsus làm công tác cứu chuộc nhân loại. Khi sống giữa con người, Đức Chúa Jêsus bày tỏ nhiều lẽ thật, dạy con người xưng tội và ăn năn, dạy họ yêu Chúa bằng cả tấm lòng, cả tâm trí, yêu thương người lân cận như chính mình, dụng tâm linh và thành thật thờ phượng Đức Chúa Trời, v.v. Những lẽ thật này hoàn thiện trọn vẹn luật pháp và cho con người con đường thực hành mới. Ngài cũng chữa lành kẻ đau, trừ quỷ, tha thứ tội lỗi của con người, ban phước lành và ân điển, và cuối cùng bị đóng đinh trong xác thịt vô tội. Ngài đã gánh lấy tội lỗi của mọi người và đã cứu chuộc nhân loại. Từ đó về sau, người ta không còn phải dâng của tế lễ khi phạm tội. Miễn là họ cầu nguyện và xưng tội, thì họ được tha thứ và vui hưởng ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Con người cảm nhận được tâm tính nhân từ và yêu thương của Đức Chúa Trời, và mối quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời cũng gần gũi hơn nhiều. Rõ ràng là công tác của Đức Chúa Jêsus hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước, cứu rỗi con người khỏi gông cùm của luật pháp, chấm dứt Thời đại Luật pháp, và đưa nhân loại vào Thời đại Ân điển. Điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế là và sự xuất hiện của Đấng Mê-si. Lẽ thật được Đức Chúa Jêsus bày tỏ và công tác cứu chuộc của Ngài chính là biểu hiện tâm tính của Đức Chúa Trời và tất cả Đức Chúa Trời có gì và là gì, và biểu lộ trọn vẹn thẩm quyền và quyền năng độc nhất của Đức Chúa Trời, điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời nhập thể và Đức Chúa Jêsus và Giê-hô-va là một Thần và một Đức Chúa Trời duy nhất. Đúng như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta(Giăng 14:10). “Ta với Cha là một(Giăng 10:30). Công tác cứu chuộc và công tác của Thời đại Luật pháp là hai giai đoạn công tác khác nhau được thực hiện trong hai thời đại khác nhau bởi cùng một Đức Chúa Trời. Như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có phán: “Công tác Jêsus đã làm đại diện cho danh Jêsus, và nó đại diện cho Thời đại Ân điển; còn công tác được thực hiện bởi Đức Giê-hô-va thì đại diện cho Đức Giê-hô-va, và đại diện cho Thời đại Luật pháp. Công tác của Họ là công tác của một Thần trong hai thời đại khác nhau. … Chính bởi vì Jêsus đã đến và kết thúc công tác của Đức Giê-hô-va, tiếp tục công tác của Đức Giê-hô-va, và hơn nữa là thực hiện công tác của riêng mình, một công tác mới, nên điều đó chứng tỏ rằng đây là một thời đại mới, và rằng Jêsus chính là Đức Chúa Trời. Họ đã thực hiện hai giai đoạn công tác khác nhau rõ ràng. Một giai đoạn đã được thực hiện trong đền thờ, và giai đoạn kia đã được tiến hành ngoài đền thờ. Một giai đoạn là để dẫn dắt đời sống của con người theo luật pháp, và giai đoạn kia là để dâng lên một của lễ chuộc tội. Hai giai đoạn công tác này khác nhau rõ rệt; điều này phân chia thời đại mới với thời đại cũ, và tuyệt đối chính xác khi nói chúng là hai thời đại khác nhau. Địa điểm công tác của Họ khác nhau, nội dung công tác của Họ khác nhau, và mục tiêu công tác của Họ khác nhau. Như vậy, chúng có thể được chia thành hai thời đại: Tân Ước và Cựu Ước, nghĩa là thời đại mới và thời đại cũ. … Mặc dù Họ đã được gọi bằng hai danh xưng khác nhau, nhưng đó là cùng một Thần hoàn tất cả hai giai đoạn công tác, và công tác được thực hiện là liên tục. Vì danh xưng khác nhau và nội dung của công tác khác nhau, nên thời đại cũng khác nhau. Khi Đức Giê-hô-va đến, đó là thời đại của Đức Giê-hô-va, và khi Jêsus đến, đó là thời đại của Jêsus. Và như vậy, với mỗi lần đến, Đức Chúa Trời đều được gọi bằng một danh xưng, Ngài đại diện cho một thời đại, và Ngài khai mở một con đường mới; và trên mỗi con đường mới, Ngài mang một danh mới, điều cho thấy Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ và công tác của Ngài không bao giờ ngừng tiến triển về phía trước(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thời đại Ân điển kéo dài hai nghàn năm, và gần như toàn thể các tín hữu nghĩ rằng khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh để cứu chuộc nhân loại, công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời thành toàn, và khi Chúa tái lâm trong thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ trực tiếp nâng những ai trung tín lên trời. Vậy, có đúng như thế không? Đúng là các tín hữu sẽ được tha tội, nhưng bản tính tội lỗi của con người vẫn chưa được hóa giải. Chúng ta vẫn bị bản tính tội lỗi của mình kiểm soát, vô tình nói dối và phạm tội, tranh danh đoạt lợi, ghen tị, kiêu ngạo, tự nên công chính và ngang ngạnh, không có khả năng khoan dung, không thể yêu thương người lân cận như chính mình, và thậm chí yêu kính và vâng lời Chúa thì còn khó hơn. Trong hai ngàn năm qua, mọi tín hữu đều mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của phạm tội ban ngày và xưng tội ban đêm, và cảm nhận sâu sắc nỗi đau đớn thống khổ của việc sống trong tội lỗi. Đây là thực tế không ai có thể phủ nhận được. Những ai đang sống trong tội lỗi như này có được cứu rỗi không? Họ có thể bước vào thiên quốc không? Đức Chúa Jêsus phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn(Giăng 8:34-35). “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh(Lê-vi 11:45). “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời(Hê-bơ-rơ 12:14). Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết. Làm sao Ngài có thể cho phép những ai thường phạm tội và chống đối Ngài vào vương quốc của Ngài? Vậy nên, khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài đã phán Ngài sẽ trở lại để làm công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để, và đưa mọi người vào vương quốc. Đúng như Đức Chúa Jêsus đã tiên tri: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật(Giăng 17:17). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). Trong thời kỳ sau rốt, như đã hứa Đức Chúa Jêsus đã tái lâm nhập thể thành Đức Chúa Trời Toàn Năng để bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại và làm công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, điều này giải quyết hoàn toàn bản tính tội lỗi của con người và cho phép họ được Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để. Điều này cho chúng ta thấy được Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là “Thần lẽ thật”, và Ngài chính là Đức Chúa Jêsus xuất hiện và làm công tác trong thời kỳ sau rốt.

Hãy cùng xem một số đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để hiểu rõ hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đây là sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, tiếp nối công tác của Jêsus. Tất nhiên, sự nhập thể này không xảy đến độc lập; đó là giai đoạn công tác thứ ba sau Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Mỗi lần Đức Chúa Trời khởi xướng một giai đoạn công tác mới, luôn phải có một khởi đầu mới và điều đó luôn phải mang đến một thời đại mới. Vì vậy, cũng có những sự thay đổi tương ứng trong tâm tính của Đức Chúa Trời, cách thức Ngài làm việc, địa điểm làm việc của Ngài, và danh xưng của Ngài. Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi con người thật khó chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại mới. Nhưng bất kể Ngài bị con người chống đối ra sao, Đức Chúa Trời vẫn luôn làm công tác của Ngài, và luôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước. Khi Jêsus đến nhân gian, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, và với sự nhập thể này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai có thể chấp nhận sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa, sẽ trở nên có thể đích thân chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch. Trên thực tế, giai đoạn này là giai đoạn chinh phục cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Công tác của ngày nay đã thúc đẩy công tác của Thời đại Ân điển; nghĩa là, công tác trong toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm đã tiến lên phía trước. Mặc dù Thời đại Ân điển đã kết thúc, nhưng công tác của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển. Tại sao Ta phán hết lần này đến lần khác rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên Thời đại Ân điển và Thời đại Luật pháp? Bởi vì công tác của ngày nay là một sự tiếp nối của công tác được thực hiện trong Thời đại Ân điển, và một sự tiến bộ so với công tác được thực hiện trong Thời đại Luật pháp. Ba giai đoạn được liên kết chặt chẽ với nhau, với mỗi mắt xích trong chuỗi liên kết được gắn chặt với mắt xích kế tiếp. Tại sao Ta cũng phán rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên giai đoạn được thực hiện bởi Jêsus? Giả sử rằng giai đoạn này không xây dựng dựa trên công tác được thực hiện bởi Jêsus, thì một sự đóng đinh khác sẽ phải diễn ra trong giai đoạn này, và công tác cứu chuộc của giai đoạn trước sẽ phải được thực hiện lại từ đầu. Điều này sẽ là vô nghĩa. Và do đó, không phải là công tác được kết thúc hoàn toàn, mà là thời đại đã tiến lên và mức độ của công tác đã được nâng lên cao hơn trước. Có thể nói rằng giai đoạn công tác này được xây dựng trên nền tảng của Thời đại Luật pháp và trên tảng đá công trình của Jêsus. Công tác của Đức Chúa Trời được xây dựng theo từng giai đoạn, và giai đoạn này không phải là một sự khởi đầu mới. Chỉ có sự kết hợp của ba giai đoạn công tác mới có thể được xem là kế hoạch quản lý sáu nghìn năm(Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng rất sáng tỏ. Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus chỉ tha thứ tội lỗi của con người, chứ không xóa bỏ bản tính tội lỗi của họ, hay hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi tội lỗi, do đó công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời chưa kết thúc. Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus mở đường cho công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Công tác phán xét, làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại do Đức Chúa Trời Toàn Năng làm là giai đoạn cuối trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và cũng là giai đoạn quan trọng nhất. Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ rất nhiều lẽ thật, mặc khải toàn bộ lẽ mầu nhiệm trong Kinh Thánh cũng như mọi lẽ mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, gồm mục đích của kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, nội tình bên trong ba giai đoạn công tác, lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể, cách Đức Chúa Trời làm công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi con người, kết cục và đích đến của mọi loại người, vương quốc của Đấng Christ sẽ được hiện thực hóa trên đất như thế nào, và v.v. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng mặc khải và phán xét căn nguyên của tội lỗi và sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, đây là bản tính Sa-tan và tâm tính Sa-tan nơi con người. Ngài cũng bày tỏ mọi khía cạnh của lẽ thật mà con người phải thực hành và bước vào khi tin Đức Chúa Trời, như quan điểm đúng đắn nên có khi tin Đức Chúa Trời, cách để có mối quan hệ bình thường với Ngài, cách làm người trung thực, cách kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, cách đạt được sự vâng phục Đức Chúa Trời, yêu kính Ngài, v.v. Con người phải bước vào thực tế của mọi lẽ thật này để rũ bỏ sự bại hoại và được Đức Chúa Trời hoàn toàn cứu rỗi. Đối với nhiều dân sự được Đức Chúa Trời chọn, sự phán xét, hình phạt, tỉa sửa, xử lý, thử luyện và tinh luyện trong lời Đức Chúa Trời đã giúp họ dần hiểu ra và căm ghét bản tính và tâm tính Sa-tan của chính mình, nhận biết được tâm tính của Đức Chúa Trời là thánh khiết, công chính và không thể bị xúc phạm, nảy sinh sự kính sợ Ngài trong lòng và sự ăn năn thực sự, tâm tính bại hoại của họ được tinh sạch và thay đổi, đạt được sự vâng phục Đức Chúa Trời thực sự. Dù có gặp phải sự bắt bớ, nghịch cảnh, thử luyện hay tinh luyện nào, họ cũng kiên định đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, rao truyền và chứng thực cho Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng, và có nhiều chứng ngôn tuyệt vời về việc chiến thắng Sa-tan. Những chứng ngôn trải nghiệm của họ được đăng tải trên mạng, mang lời chứng đến toàn thế giới về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những người này là những người đắc thắng do Đức Chúa Trời tạo nên trước đại họa, họ là những hoa trái đầu mùa, điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền: “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con(Khải Huyền 14:4). Và nó cũng như những gì Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi ba giai đoạn công tác đến hồi kết thúc, sẽ có một nhóm người làm chứng về Đức Chúa Trời, một nhóm người biết Đức Chúa Trời. Tất cả những người này sẽ biết Đức Chúa Trời và sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Họ sẽ sở hữu nhân tính và ý thức, và tất cả đều sẽ biết về ba giai đoạn trong công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là công tác sẽ được hoàn thành vào sau cuối, và những người này là sự kết tinh của công tác quản lý 6.000 năm, và là lời chứng mạnh mẽ nhất về thất bại sau cùng của Sa-tan. Những ai có thể làm chứng về Đức Chúa Trời sẽ có thể nhận được lời hứa và phước lành của Đức Chúa Trời, và sẽ là nhóm người còn sót lại sau cùng, nhóm người sở hữu thẩm quyền của Đức Chúa Trời và làm chứng về Đức Chúa Trời(Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật và làm thành toàn công tác vĩ đại đó, tỏ lộ trọn vẹn thẩm quyền và quyền năng độc nhất của Đức Chúa Trời, và điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Đức Chúa Trời Toàn Năng và Đức Chúa Jêsus là một Thần và một Đức Chúa Trời. Vậy, ở điểm này, hãy cùng dừng lại và suy ngẫm: Ngoại trừ Đức Chúa Trời, ai còn có thể bày tỏ rất nhiều lẽ thật và mặc khải sự bí nhiệm về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời? Ai có thể vạch trần căn nguyên của tội lỗi và sự chống đối Đức Chúa Trời của con người? Ngoại trừ Đức Chúa Trời, ai còn có thể phán xét sự bại hoại của con người và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi? Ai có thể thể hiện tâm tính thánh khiết và công chính không dung thứ sự xúc phạm của Đức Chúa Trời? Thực tế chứng minh rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời nhập thể thực tế, Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đấng là khởi đầu và kết thúc của mọi sự!

Vậy giờ mọi người đã hiểu rõ hết chưa? Ba giai đoạn công tác thực hiện trong Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc là ba giai đoạn khác nhau trong công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại trong các thời đại khác nhau. Công tác luật pháp dạy con người tội lỗi là gì, công tác cứu chuộc cứu chuộc tội lỗi của họ, và công tác phán xét giúp họ loại bỏ tội lỗi. Ba giai đoạn công tác này liên kết chặt chẽ với nhau, công tác sau xây dựng trên nền công tác trước, và cuối cùng, con người được hoàn toàn cứu rỗi khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan và được đưa vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là toàn bộ quá trình mà Đức Chúa Trời quản lý và cứu rỗi nhân loại. Từ đầu đến cuối đều do một Đức Chúa Trời thực hiện. Dù danh của Đức Chúa Trời phương thức và công tác của Ngài có khác đi nhưng thực chất của Ngài, Đức Chúa Trời có gì và là gì và tâm tính của Ngài vẫn vậy, không bao giờ thay đổi. Nếu nhìn vào lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán trong Thời đại Luật pháp, lời của Đức Chúa Jêsus phán trong Thời đại Ân điển và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng phán trong Thời đại Vương quốc, tất cả những lời này đều là lẽ thật. Chúng là sự thể hiện và mặc khải tâm tính của Đức Chúa Trời, và Ngài có gì là là gì, đều đến từ một nguồn, và đều là tiếng và lời của cùng một Thần. Đây là bằng chứng cho thấy ba giai đoạn công tác đều do cùng một Đức Chúa Trời thực hiện. Đúng như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có phán: “Từ công tác của Đức Giê-hô-va đến công tác của Jêsus, và từ công tác của Jêsus đến giai đoạn hiện tại này, ba giai đoạn này bao trùm trong một chuỗi liên tục toàn bộ sự quản lý của Đức Chúa Trời, và tất cả đều là công tác của một Thần. Kể từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã luôn làm công tác quản lý loài người. Ngài là Khởi đầu và Kết thúc, Ngài là Đầu tiên và Cuối cùng, Ngài là Đấng mở đầu một thời đại và là Đấng kết thúc thời đại. Ba giai đoạn công tác, trong các thời đại khác nhau và các địa điểm khác nhau, rõ ràng là công tác của một Thần. Tất cả những ai phân tách ba giai đoạn này đều chống lại Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi phải hiểu rằng mọi công tác từ giai đoạn đầu tiên cho đến ngày nay đều là công tác của một Đức Chúa Trời, công tác của một Thần. Điều này là chắc chắn(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngài là Đức Chúa Trời, tràn đầy sự thương xót và nhân từ; Ngài là của lễ chuộc tội cho con người và là Đấng chăn dắt của con người; nhưng Ngài cũng là sự phán xét, hình phạt và rủa sả của con người. Ngài có thể dẫn dắt con người sống trên đất trong hai nghìn năm, và Ngài cũng có thể cứu chuộc loài người bại hoại khỏi tội lỗi. Ngày nay, Ngài cũng có thể chinh phục loài người, những người không biết Ngài, và bắt họ phải phủ phục dưới sự thống trị của Ngài, hầu cho tất cả đều quy phục Ngài hoàn toàn. Cuối cùng, Ngài sẽ thiêu rụi tất cả những gì ô uế và bất chính bên trong con người trên khắp vũ trụ, để cho họ thấy rằng Ngài không chỉ là một Đức Chúa Trời thương xót và yêu thương, không chỉ là một Đức Chúa Trời của sự khôn ngoan và phép lạ, không chỉ là một Đức Chúa Trời thánh khiết, mà hơn nữa, còn là một Đức Chúa Trời phán xét con người(Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Được cất lên thật sự là gì?

2.000 năm trước, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá và hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài hứa sẽ trở lại. Kể từ đó, mọi...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger