Có phải Chúa thực sự ngự trên mây mà tái lâm?

01/12/2021

Chúng ta đang thấy thảm họa liên tiếp xảy ra, những đại dịch đang càn quét thế giới. Các tín hữu đang khẩn thiết mong mỏi Chúa ngự trên mây mà tái lâm và đưa họ lên trời tương ngộ Ngài, để họ được cứu thoát khỏi thế giới tăm tối, khỏi những thảm họa, tiến vào thiên quốc. Họ cứ chăm chăm nhìn lên trời, cầu nguyện không ngừng, mong được thấy Chúa trên đám mây, không dám lơ đễnh, sợ Chúa sẽ đến và họ sẽ bị bỏ rơi trong thảm họa. Nhưng họ quá đỗi thất vọng khi thấy những thảm họa đã đến, mà họ vẫn chưa được nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus ngự trên mây, cho nên nhiều người thắc mắc, không biết Đức Chúa Jêsus có thực sự đến không nữa. Một số người thấy bất an trong lòng, nghĩ rằng có thể họ đã bị Chúa bỏ rơi trong thảm họa. Cảm thấy bất lực, nhiều mục sư giới tôn giáo đổi cách giải thích, nói rằng Chúa sẽ đến vào giữa hoặc sau thảm họa. Thậm chí một số còn dám khẳng định rằng Chúa sẽ đến vào năm 2028 hoặc năm 2030. Những diễn giải Kinh Thánh như thế này cuối cùng có thể khiến các tín hữu rơi vào thảm họa, nhưng lại có cảm giác chắc chắn rằng mọi việc sẽ ổn. Nhưng dù họ đã tin Chúa bao lâu, nỗ lực thế nào, vẫn chưa được nghênh tiếp Chúa. Có thể tưởng tượng việc này hẳn phải đau lòng đến thế nào. Những người tin Chúa đều biết Kinh Thánh nói rằng rơi vào thảm họa khóc lóc và nghiến răng chính là dấu hiệu ô nhục, và thành công hay thất bại trong đức tin được định đoạt bởi việc nghênh tiếp Chúa trước thảm họa. Vậy tại sao những người trong giới tôn giáo đó vẫn chưa được nghênh tiếp Chúa, mà lại rơi vào thảm họa? Có thể nào Chúa bất tín, thế nên Ngài vẫn chưa xuất hiện? Tuyệt đối không. Giới tôn giáo không nghênh tiếp Chúa không có nghĩa Ngài chưa tái lâm. Thật ra, Ngài đã tái lâm trong xác thịt từ lâu, làm Con người xuất hiện và công tác. Nhiều người từ mọi giáo phái đã nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa. Nhưng những người trong tôn giáo bám vào quan điểm Ngài đến trên một đám mây đó vẫn chưa nghênh tiếp Chúa. Hồi năm 1991, Tia Chớp Phương Đông bắt đầu làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đã làm chứng như thế trong ba thập kỷ qua. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ hàng triệu lời và những người yêu lẽ thật từ mọi giáo phái đã đọc lời Ngài, nhận ra chúng là lẽ thật thuần túy, nhận ra họ đang nghe tiếng Đức Chúa Trời, và đến trước Đức Chúa Trời Toàn Năng, nghênh tiếp Chúa. Lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đã được đăng lên mạng từ lâu, chiếu rạng từ Đông sang Tây như một vầng đại quang, soi rọi toàn bộ thế giới, hoàn toàn ứng nghiệm những lời của Đức Chúa Jêsus: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và công tác đã gây chấn động toàn thế giới, trong khi những thế lực địch lại Đấng Christ của giới tôn giáo đang phán xét, lên án, và chống lại Tia Chớp Phương Đông mà không màng tìm hiểu sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Họ chỉ dựa trên căn cứ duy nhất là bất cứ Đức Chúa Jêsus nào không ngự trên mây mà đến đều là giả mạo, và Chúa mà nhập thể thì sẽ là một Christ giả. Chúng ta đều thấy rằng giới tôn giáo không nghênh tiếp Chúa, mà lại rơi vào thảm họa hoàn toàn là vì họ không nghe theo lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus để nghênh tiếp Ngài, mà lại bám vào quan niệm của mình, tự ý quyết định rằng Chúa phải ngự trên mây để tái lâm. Họ đang mong mỏi Chúa đến và đưa họ thẳng vào thiên quốc mà không đưa lời của Chúa vào thực hành. Phạm một sai lầm khủng khiếp trong việc quan trọng như việc nghênh tiếp Chúa nghĩa là họ sẽ mất cơ hội được cất lên, và cuối cùng họ sẽ rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Việc này ứng nghiệm những lời của Đức Chúa Trời: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết(Hô-sê-a 4:6).

Để biết liệu Đức Chúa Jêsus đến trên một đám mây hay Ngài xuất hiện làm Con người nhập thể để công tác, trước hết chúng ta phải hít một hơi thật sâu và suy nghĩ thật kĩ những lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus về việc Ngài đến lần thứ hai, và chúng ta có thể tự thấy được khai sáng rõ ràng. Hãy cùng xem một vài câu. “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Ma-thi-ơ 24:44). “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:37). “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). “Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình(Khải Huyền 3:3). “Kìa, ta đến như kẻ trộm(Khải Huyền 16:15). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). Nếu suy ngẫm kĩ những câu này, sẽ rất dễ thấy rằng những lời tiên tri của Chúa về sự tái lâm của Ngài luôn nhắc đến “Con người”, “sự đến của Con người”, “Con người đến”, “Con người trong ngày của Ngài”, “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy”. Đức Chúa Jêsus phán “sự đến của Con người” rất nhiều lần, nó rất quan trọng với chúng ta trong việc nghênh tiếp Chúa vào thời kỳ sau rốt. Vậy “Con người” ám chỉ điều gì? Rõ ràng ám chỉ Thần của Đức Chúa Trời khoác lên mình xác thịt làm Con người. Đây chỉ có thể là về sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Chúa đã phán nhiều lần Ngài sẽ tái lâm “như một tên trộm”. Vậy “như một tên trộm” này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa sẽ đến âm thầm, trong bí mật – khi mọi người không hề hay biết, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt làm Con người, bí mật hiện xuống để phán và công tác. Chúng ta có thể chắc chắn rằng sự tái lâm của Chúa vào thời kỳ sau rốt là làm Con người, và nó diễn ra trước thảm họa, tức là khi thế giới đang ở trong thời điểm tăm tối nhất. “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Tia Chớp Phương Đông đã làm chứng cho Đức Chúa Trời Toàn Năng từ năm 1991, cho đến năm 2021 hiện nay, và 30 năm qua, họ đã trải qua sự đàn áp, bắt bớ và hãm hại điên cuồng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đảng thậm chí còn dùng bộ máy tuyên truyền toàn quốc của chúng, khiến danh “Đức Chúa Trời Toàn Năng” mà Tia Chớp Phương Đông làm chứng lan ra khắp thế giới, thành một cái tên cửa miệng mà ai cũng nghe quen tai. Việc này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Sau nhiều năm Tia Chớp Phương Đông làm chứng cho Đức Chúa Trời Toàn Năng, những người yêu lẽ thật từ mọi giáo phái đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và công nhận chúng là lẽ thật, là những lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Họ nghe tiếng Đức Chúa Trời, và vui mừng tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ là những trinh nữ khôn ngoan đã được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời và dự tiệc của Chúa. Thậm chí có rất nhiều người từng lên án và phán xét Đức Chúa Trời Toàn Năng, sau đó đã đọc lời Ngài và cuối cùng nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời để đến trước Ngài. Lòng họ đầy hối hận vì đã chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những trinh nữ khôn ngoan dự tiệc cưới Chiên con này đang làm chứng rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là hiện thân, là Con người giáng trần vào thời kỳ sau rốt. Nhưng những ai bám vào câu chữ Kinh Thánh, từ chối tiếp nhận bất cứ điều gì không phải là Chúa ngự mây mà đến là những trinh nữ dại dột sẽ bị rơi vào thảm họa. Họ chỉ có thể chờ được thấy Đức Chúa Jêsus ngự trên mây mà đến sau đại họa. Lý do chính khiến những người này không được nghênh tiếp Chúa là họ chỉ tin vào những lời tiên tri trong Kinh Thánh từ con người, mà không tin những lời tiên tri từ chính miệng Đức Chúa Jêsus. Họ sẽ chỉ tiếp nhận việc Chúa ngự trên mây mà đến, họ bác bỏ sự thật rằng Đức Chúa Trời trong xác thịt xuất hiện làm Con người và công tác. Họ thực sự lạc lối và ngu muội! Chúa đã nhắc đến “Con người” nhiều lần khi phán về sự tái lâm của Ngài, nhưng rất nhiều mục sư và học giả Kinh Thánh “thông minh” và “khôn ngoan” đã lẫn lộn quan điểm về Con người, phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Họ là nạn nhân của sự thông minh của chính mình! Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, nhưng họ vẫn từ chối coi Ngài là Con người. Đó chẳng phải mù quáng sao? Nếu Ngài không phải Đức Chúa Trời nhập thể, sao Ngài có thể bày tỏ nhiều lẽ thật như vậy chứ? Họ vẫn bám vào quan điểm rằng họ chỉ có thể tiếp nhận Đức Chúa Jêsus nào ngự trên mây mà đến, và chính vì thế họ sẽ mất cơ hội được cất lên, và sẽ rơi vào thảm họa. Đó sẽ là một sự hối hận muôn đời.

Chúng ta đều thấy rằng Chúa đã tái lâm làm Con người nhập thể để công tác. Đây là một sự thật rõ ràng mà không ai có thể chối bỏ. Nhưng nhiều người hỏi về “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây” trong Khải Huyền 1:7, nghĩ rằng nó hẳn có nghĩa là Chúa sẽ đến trên một đám mây. Và chẳng phải rất mâu thuẫn khi nói Ngài đến giữa những đám mây và Ngài sẽ đến làm Con người sao? Có vẻ như thế, nhưng thực ra chẳng có gì mâu thuẫn ở đây cả. Đây là một thử thách cho hiểu biết của con người. Bất cứ lời tiên tri Kinh Thánh nào cũng sẽ được ứng nghiệm, nhưng phải có một quá trình nhất định, và có nhiều bước. Cũng có một trật tự cho sự xuất hiện của Con người và việc Chúa đến trên một đám mây. Ban đầu Chúa nhập thể và đến trong bí mật để công tác, và sau đó Ngài xuất hiện công khai trên một đám mây. Tại sao việc đó xảy ra trong hai bước? Chuyện gì xảy ra trong lúc đó? Trong này có những lẽ nhiệm mầu. Trước hết hãy xem Đức Chúa Jêsus đã tiên tri những gì. Đức Chúa Jêsus phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật(Giăng 17:17). “Lại nếu kẻ nào nghe lời Ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải Ta xét đoán kẻ đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời Ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con. … Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người(Giăng 5:22, 27). Và còn “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17). Những lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus đã hoàn toàn ứng nghiệm. Con người đến trong bí mật khi nhân loại không ngờ và đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Ngài chính là Thần của lẽ thật dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn vào lẽ thật và đã thành toàn một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa. Phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng đã được truyền bá tới mọi đất nước trên thế giới. Việc này cho thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đánh bại Sa-tan và giành mọi vinh quang. Hiện tại, các đại họa đã bắt đầu, Đức Chúa Trời đã thành toàn nhóm những người đắc thắng và công tác vĩ đại của Ngài đang được hoàn thành. Sau thảm họa, Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện công khai trên một đám mây trước mọi quốc gia và dân tộc. Lúc đó, những lời tiên tri về việc Con người xuất hiện và Chúa đến trên một đám mây sẽ hoàn toàn ứng nghiệm. Từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và bắt đầu sự phán xét của Ngài khởi từ nhà Đức Chúa Trời, những ai đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng đang ăn và uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, nhờ tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời, họ dần thoát khỏi tội lỗi và những thế lực của Sa-tan. Đức Chúa Trời đã cho họ làm những người đắc thắng trước thảm họa, và họ là những quả ngọt đầu tiên. Việc này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). “Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con(Khải Huyền 14:4). Đã qua ba thập kỷ từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến trong bí mật để thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Ngài đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, tỏ lộ toàn bộ những lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh và kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời. Ngài đã phán rất nhiều để phán xét và phơi bày thực chất bại hoại của con người, những lời này là con đường lẽ thật để chúng ta loại bỏ tội lỗi và và những thế lực Sa-tan, và được cứu rỗi hoàn toàn. Những người được Đức Chúa Trời chọn được Đức Chúa Trời Toàn Năng phán xét, hành phạt, tỉa sửa, xử lý, thử luyện và tinh luyện, thấy rõ sự bại hoại của mình, cảm thấy hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu, phủ phục trước Đức Chúa Trời, lòng đầy hối hận, căm ghét và coi khinh bản thân. Họ cũng thấy rằng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời sẽ không dung thứ cho sự xúc phạm và sinh lòng tôn kính Đức Chúa Trời, dần trở nên kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa tà ác, thực sự ăn năn và thay đổi. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thành toàn một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa, thu những quả ngọt đầu tiên. Chứng ngôn của những người đắc thắng đã được chuyển thể thành phim ảnh và đoạn phim ngắn đăng tải lên mạng, thuyết phục hoàn toàn những ai xem chúng. Đây rõ ràng là sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện công tác vĩ đại, không những gây chấn động toàn thế giới, mà toàn bộ vũ trụ. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thay đổi thế giới, kết thúc thời đại cũ, bắt đầu thời đại mới. Thời đại Vương quốc đã bắt đầu. Việc này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là hiện thân của Con người, Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Đấng Cứu Thế đã xuất hiện và đang công tác! Công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời sắp hoàn thành và kèm theo đó là đại họa giáng xuống. Có thể nói rằng thảm họa đang bắt đầu rồi và chúng sẽ chỉ tăng lên thôi. Tất cả những kẻ hành ác và thế lực tà ác chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị trừng phạt và bị hủy diệt trong thảm họa, trong lúc đó những ai được làm tinh sạch qua sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ và giữ lại qua thảm họa. Khi những thảm họa chấm dứt, thế giới tà ác này của Sa-tan sẽ bị hủy diệt, rồi Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện công khai trước tất cả trên một đám mây. Việc này sẽ ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền 1:7: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài”. Tại sao hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc? Vì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật và thực hiện công tác vĩ đại, và họ không những không chịu tìm hiểu, mà còn lên án, phán xét, và phỉ báng Ngài cùng với những thế lực địch lại Đấng Christ của giới tôn giáo. Họ đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và rơi vào thảm họa. Cuối cùng họ sẽ chỉ biết đấm ngực, khóc lóc và nghiến răng, ứng nghiệm lời tiên tri buồn thảm của Khải Huyền rằng “hết thảy các chi họ trên thế gian sẽ khóc than vì cớ Ngài”. Những ai đã được làm tinh sạch và hoàn thiện nhờ tiếp nhận sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ thấy Đức Chúa Trời xuất hiện công khai và sẽ nhảy mừng với niềm vui bất tận, tôn vinh sự toàn năng, khôn ngoan, và công chính của Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Lòng thương xót của Ta được bày tỏ đến những người yêu mến Ta và từ bỏ bản thân họ. Trong khi đó, sự trừng phạt giáng trên những kẻ ác là bằng chứng chính xác cho tâm tính công chính của Ta, và hơn nữa, là lời chứng cho cơn thịnh nộ của Ta. Khi thảm họa đến, tất cả những kẻ chống lại Ta sẽ than khóc bởi họ chịu ảnh hưởng của nạn đói và dịch bệnh. Những kẻ đã phạm phải mọi kiểu gian ác, nhưng đã theo Ta trong nhiều năm, sẽ không thoát khỏi việc trả giá cho những tội lỗi của mình; họ cũng sẽ rơi vào thảm họa, hiếm thấy sự gì giống như vậy trong suốt hàng triệu năm, và họ sẽ sống trong một tình trạng hoảng loạn và sợ hãi liên miên. Và những người theo Ta – những người đã bày tỏ lòng trung thành với Ta – sẽ vui mừng và vỗ tay hoan nghênh sức mạnh của Ta. Họ sẽ trải nghiệm sự thỏa lòng không thể tả và sống giữa niềm vui mà trước đây Ta chưa từng ban cho nhân loại. Vì Ta trân trọng những việc lành của con người và ghê tởm những việc ác của họ. Kể từ khi Ta bắt đầu dẫn dắt nhân loại, Ta đã háo hức hy vọng thu phục được một nhóm người đồng tâm hợp ý với Ta. Trong khi đó, với những kẻ không đồng tâm hợp ý với Ta, Ta không bao giờ quên; Ta luôn ghê tởm họ trong lòng Ta, chỉ chờ cơ hội để giáng sự trừng phạt lên họ, là điều sẽ khiến Ta ưa thích khi nhìn thấy. Giờ đây ngày của Ta cuối cùng đã đến, và Ta không cần phải chờ đợi nữa!(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật cho công tác phán xét của Ngài vào thời kỳ sau rốt để hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Đây là cơ hội duy nhất của nhân loại để được cứu rỗi và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, và là cơ hội cả đời có một. Đại họa đang giáng xuống. Những ai thức tỉnh và mau chóng tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ thoát kịp, vì như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương quốc của Ta với những mức độ khác nhau, được chinh phục bởi các công tác của Ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của ‘Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng’(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chúng ta có thể thấy rằng một số người sẽ nghe tiếng Đức Chúa Trời và thấy những việc làm của Ngài, đến trước Ngài, và đạt được sự cứu rỗi của Ngài vào giữa thảm họa. Đây chính là được cất lên trong thảm họa và đây sẽ là cơ hội cuối cùng của họ, cũng như sự bao dung của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Những người thông minh sẽ biết phải lựa chọn thế nào. Những ai chờ đợi hão huyền Chúa đến trên một đám mây sẽ có một kết cục không thể tránh khỏi. Hãy cùng xem đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cuối cùng trong hôm nay. “Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng ‘Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Christ giả’ sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. Họ quá ngang bướng, quá tự tin vào bản thân, và quá kiêu ngạo. Làm sao những kẻ suy đồi như vậy có thể được Jêsus ban thưởng? Sự tái lâm của Jêsus là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật, nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình, và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger