Được cất lên thật sự là gì?

17/12/2021

2.000 năm trước, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá và hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài hứa sẽ trở lại. Kể từ đó, mọi người tin Chúa đều mong mỏi Đấng Cứu Thế của chúng ta ngự xuống trên một đám mây để chúng ta được cất lên tương ngộ với Ngài. Các tín hữu hy vọng được cất lên bất cứ lúc nào, nhưng họ đang chứng kiến các thảm họa diễn ra trước mắt mà vẫn chưa nghênh tiếptiếp Chúa tái lâm trên một đám mây. Nhiều người đang cảm thấy rất chán nản. Họ không ngừng tự hỏi liệu Chúa đã thực sự tái lâm và liệu có bất kỳ tín hữu nào đã được cất lên chưa, nhưng chưa ai nhìn thấy bất cứ điều gì như thế. Họ chỉ thấy trước mắt mình, thảm họa ngày càng nhiều, đại dịch ngày càng nghiêm trọng, và ngày càng nhiều người chết trong thảm họa, thậm chí cả một số mục sư và trưởng lão cũng mất mạng. Con người đang cảm thấy sợ hãi hoặc thậm chí có thể cảm thấy bị Chúa bỏ rơi, như thể họ có thể chết trong thảm họa bất cứ lúc nào. Họ không thể hiểu được tại sao Chúa chưa tái lâm và cất họ lên khi mà hiện tại, thảm họa đã bắt đầu. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi Tia Chớp Phương Đông làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Nhiều người khao khát lẽ thật đã đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhận ra tiếng Đức Chúa Trời, và hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đang ăn uống lời Đức Chúa Trời Toàn Năng mỗi ngày, được lời Ngài duy trì và nuôi dưỡng, và dự tiệc cưới Chiên con. Họ là những người đã nghênh tiếp Chúa và đã được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời trước các thảm họa. Nhiều người trong giới tôn giáo đang hoang mang, nghĩ rằng, “Tia Chớp Phương Đông hẳn sai lầm khi nói Chúa đã tái lâm và nói họ được cất lên, bởi vì Kinh Thánh nói: ‘Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn’ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Nếu Chúa đã tái lâm, tại sao chúng tôi vẫn chưa được cất lên? Không phải Ngài phải đưa mọi người lên trời sao? Những tín đồ của Tia Chớp Phương Đông rõ ràng vẫn còn ở trên đất, vậy thì sao họ có thể được cất lên chứ?”. Họ thấy chuyện này chẳng hợp lý gì cả. Vâng, vậy thì được cất lên thật sự là gì? Rất nhiều người không hiểu ý nghĩa thật của sự cất lên, mà nghĩ rằng điều này có nghĩa là được đưa lên trời, cho nên bất cứ ai vẫn còn trên đất thì chưa được cất lên. Họ đã lầm to về chuyện này.

Hy vọng Chúa tái lâm và cất họ lên là điều hoàn toàn đúng, vì Đức Chúa Jêsus đã bảo các tín hữu hãy nghênh tiếp Ngài. Nhưng Phao-lô nói: “sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa”. Điều đó có đúng không? Đức Chúa Jêsus có bao giờ phán rằng khi Ngài tái lâm, Ngài sẽ đưa các tín hữu lên để gặp Ngài trên không trung không? Ngài không phán vậy. Đức Thánh Linh có làm chứng gì về điều này không? Không có. Phao-lô có thể nói về điều này thay cho Đức Chúa Jêsus không? Chúa có công nhận điều đó không? Không. Cách Chúa cất các tín hữu lên là do Đức Chúa Trời sắp đặt. Đức Chúa Jêsus phán: “Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi(Mác 13:32). Phao-lô là một con người, chỉ là một sứ đồ, làm sao ông có thể biết Chúa cất các tín đồ lên như thế nào? Những gì Phao-lô nói hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng riêng của ông và không đại diện cho Chúa. Chắc chắn không thể dùng điều này làm căn cứ cho cách nghênh tiếp Chúa. Chúng ta cần nghe theo những lời của Đức Chúa Jêsus về cách Ngài tái lâm và cất các tín hữu lên trong thời kỳ sau rốt, bởi Ngài là Đấng Christ, Chúa của thiên quốc, chỉ lời Ngài mới là lẽ thật và có thẩm quyền. Nghênh tiếp Chúa phù hợp với lời Ngài thì không thể nào sai. Chúng ta hãy xem qua những gì Đức Chúa Jêsus đã phán. Đức Chúa Jêsus phán: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Ma-thi-ơ 24:44). “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền chương 2, 3). Chúng ta có thể thấy trong những lời tiên tri của Chúa về sự tái lâm của Ngài, Ngài luôn đề cập đến “Con người”, “sự đến của Con người”, “Con người đến”, “nghe tiếng ta mà mở cửa cho”, và “Chiên ta nghe tiếng ta”. Những tuyên bố quan trọng này cho chúng ta biết rằng Chúa tái lâm trong xác thịt với tư cách là Con người, đến thế gian để phán, để gõ cửa nhà chúng ta. Những ai nghe tiếng Chúa và mở cửa là những trinh nữ khôn ngoan nghênh tiếp Chúa và dự tiệc của Ngài. Họ được cất lên trước mặt Chúa. Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ phán Ngài sẽ đưa mọi người lên gặp Ngài trên trời, nhưng Ngài bảo mọi người lắng nghe tiếng Ngài để nghênh tiếp Ngài, đến trước mặt Ngài, và dự tiệc của Ngài. Để nghênh tiếp Chúa và tương ngộ Ngài, chúng ta phải nghe theo lời Ngài và nghe tiếng Đức Chúa Trời. Ngay khi nghe ai gọi rằng chàng rể sắp đến, chúng ta phải ra đón Ngài, chứ đừng dựa trên trí tưởng tượng của riêng mình mà ngu ngốc chờ đợi để được đưa lên trời. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ không bao giờ nghe được tiếng Chúa và nghênh tiếp Ngài. Chúa tái lâm với tư cách là Con người và đến giữa chúng ta, phán với chúng ta, vì vậy nếu chỉ đang chờ đợi được đưa lên trời, thì chúng ta đã đi con đường khác với Chúa. Vậy, niềm tin của mọi người rằng họ sẽ được cất lên trời để tương ngộ Chúa thật chẳng hợp lý chút nào. Niềm tin này hoàn toàn đi ngược lại lời của chính Đức Chúa Trời và chỉ là quan niệm của con người. Vậy được cất lên thật sự là gì? Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng làm sáng tỏ điều này cho chúng ta. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Được cất lên’ không có nghĩa là được nâng từ một vị trí thấp lên một vị trí cao như con người có thể tưởng tượng ra; đó là một quan niệm sai lệch. ‘Được cất lên’ ám chỉ việc định trước rồi chọn lựa của Ta. Nó nhắm vào hết thảy những ai Ta đã định trước và đã chọn lựa. Hết thảy những ai được cất lên là những người đã có được địa vị của các con trai đầu lòng, hoặc con trai, hoặc những người là dân sự của Đức Chúa Trời. Điều này hoàn toàn không tương hợp với các quan niệm của con người. Những ai sẽ có phần trong nhà của Ta trong tương lai hết thảy đều là những người đã được cất lên trước Ta. Điều này tuyệt đối đúng, không thể bác bỏ. Đó là sự phản công chống lại Sa-tan. Bất kỳ ai đã được Ta định trước sẽ được cất lên trước Ta(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 104, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vì bất cứ nơi đâu có những lời mới của Đức Chúa Trời, thì tiếng của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức Chúa Trời, thì việc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, và bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống(Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Điều này làm cho mọi việc dễ hiểu hơn, phải không? “Sự cất lên” không phải như chúng ta nghĩ là được đưa từ nơi thấp đến nơi cao, từ dưới đất lên trời. Không mơ hồ và siêu nhiên như vậy đâu. “Sự cất lên” diễn ra khi Đức Chúa Trời nhập thể làm Con người trên đất để phán và công tác, chúng ta nghe những lời phán của Ngài, nhận ra đây là lẽ thật và tiếng của Đức Chúa Trời, sau đó có thể quy phục và tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời. Chúng ta ăn uống lời Đức Chúa Trời, được đích thân Ngài chăm tưới và cung dưỡng, và nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây chính là được cất lên trước Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus đến để thực hiện công tác cứu chuộc của Ngài, tất cả những ai nhận ra lời Ngài là tiếng của Đức Chúa Trời, rồi tiếp nhận và theo Ngài, như Phi-e-rơ, Giăng và các môn đồ khác, đều được cất lên trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến trong thời kỳ sau rốt và đang bày tỏ lẽ thật, làm công tác phán xét. Những người từ mọi giáo phái yêu lẽ thật và khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, thấy rằng lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và là tiếng của Đức Chúa Trời, đã tiếp nhận công tác phán xét của Ngài. Họ ăn uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, được lời Ngài chăm tưới và cung dưỡng, trải nghiệm sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời. Họ là những trinh nữ khôn ngoan được cất lên trước Đức Chúa Trời, và dự tiệc cưới Chiên con, điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20).

Bây giờ tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rõ ý nghĩa của việc được cất lên. Giờ hẳn chúng ta đều thấy ý tưởng được lên trời tương ngộ Chúa, phi thực tế và hoang đường phải không? Đức Chúa Jêsus đã tiên tri nhiều lần về “sự đến của Con người”, hết lần này đến lần khác cảnh báo con người lắng nghe tiếng Ngài. Vậy tại sao người ta khăng khăng theo lời của con người để nghênh tiếp Ngài, thay vì theo lời của chính Ngài? Tại sao họ bám vào câu tuyên bố ngớ ngẩn, “sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa”? Đây là loại vấn đề gì? Không phải đó là quá háo hức được ban phước sao? Không phải vì họ muốn được đưa thẳng vào vương quốc của Đức Chúa Trời, tránh xa thảm họa, đắm mình trong phước lành sao? Hãy suy nghĩ xem, có thể nào những người được tha tội, nhưng vẫn liên tục phạm tội được cất lên thiên quốc khi Chúa đến không? Họ có quyền hưởng những phước lành của vương quốc không? Đúng là Chúa đã chuộc tội cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng mình vẫn bị kiểm soát bởi bản tính tội lỗi, không kìm nổi việc phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi và chưa đạt được sự tinh sạch. Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính. “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời(Hê-bơ-rơ 12:14). Vậy, những người đầy nhơ nhuốc và bại hoại có thể vào thiên quốc không? Không phải đó là sự tưởng tượng của con người, là mơ tưởng hão huyền thôi sao? Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi chỉ biết rằng Jêsus sẽ ngự xuống trong thời kỳ sau rốt, nhưng chính xác Ngài sẽ ngự xuống như thế nào? Một tội nhân như các ngươi, người vừa mới được cứu chuộc, và chưa được thay đổi hoặc được Đức Chúa Trời hoàn thiện, ngươi có thể hợp lòng Đức Chúa Trời sao? Đối với ngươi, ngươi vẫn còn bản ngã cũ của mình, đúng là ngươi đã được Jêsus cứu rỗi, và ngươi không bị xem là một tội nhân nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không chứng minh rằng ngươi vô tội và không ô uế. Làm sao ngươi có thể nên thánh nếu ngươi chưa được thay đổi? Bên trong, ngươi bị bủa vây bởi sự bất khiết, ích kỷ và hèn hạ, nhưng ngươi vẫn muốn được ngự xuống với Jêsus – ngươi chẳng thể may mắn vậy được! Ngươi đã bỏ qua một bước trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời: Ngươi chỉ đơn thuần đã được cứu chuộc, nhưng ngươi vẫn chưa được thay đổi. Để ngươi hợp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phải đích thân thực hiện công tác thay đổi và làm cho ngươi thanh sạch; nếu không thì ngươi, kẻ chỉ được cứu chuộc, sẽ không có khả năng đạt được sự nên thánh. Theo cách này, ngươi sẽ không đủ tư cách để dự phần trong những phước lành của Đức Chúa Trời, vì ngươi đã bỏ qua một bước trong công tác quản lý con người của Đức Chúa Trời, là bước then chốt, để thay đổi và hoàn thiện. Và vì vậy, ngươi, một tội nhân vừa được cứu chuộc, không có khả năng trực tiếp thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời(Xét về danh xưng và thân phận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Jêsus đã làm công tác cứu chuộc, chỉ để cứu chuộc con người và tha tội cho chúng ta, nhưng bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Chúng ta cứ phản nghịch Đức Chúa Trời và chưa được cứu rỗi hoàn toàn. Chỉ được Đức Chúa Jêsus tha tội thôi thì chưa đủ. Chúng ta vẫn phải nghênh tiếp Chúa và được cất lên trước Ngài, tiếp nhận sự phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt, sau đó có thể được giải thoát khỏi tội lỗi và được cứu rỗi hoàn toàn, trở thành những người quy phục và kính sợ Đức Chúa Trời. Sau đó chúng ta có thể vào thiên quốc. Đức Chúa Trời Toàn Năng đến trong thời kỳ sau rốt bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét trên nền tảng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Điều này là để hoàn toàn giải quyết bản tính tội lỗi và tâm tính bại hoại của con người, để chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, các thế lực của Sa-tan, và được Đức Chúa Trời cứu rỗi hoàn toàn. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và bày tỏ rất nhiều lẽ thật, nói ra mọi phương diện lẽ thật để loài người bại hoại chúng ta được làm tinh sạch và được cứu rỗi hoàn toàn. Ngài đã mặc khải những bí nhiệm về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời chẳng hạn như mục đích của Đức Chúa Trời trong việc quản lý nhân loại, cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại, cách ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời cứu rỗi con người hoàn toàn, ý nghĩa của công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Ngài, các bí nhiệm về những sự nhập thể và danh Đức Chúa Trời, mọi loại kết cục và đích đến của mỗi người, vẻ đẹp của vương quốc, vân vân. Những lời này giúp mở mang tầm mắt vô cùng và hoàn toàn thuyết phục. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng phán xét, vạch trần gốc rễ tội lỗi và sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, là bản tính và tâm tính Sa-tan của chúng ta. Ngài cũng vạch trần lẽ thật về việc chúng ta bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc thế nào, chỉ cho chúng ta con đường thoát khỏi sự bại hoại và được cứu rỗi hoàn toàn. Dân sự được Đức Chúa Trời chọn ăn uống và vui hưởng lời Đức Chúa Trời mỗi ngày. Chúng ta bị phán xét, hành phạt, xử lý và tỉa sửa bởi lời Ngài, và trải qua đủ mọi dạng thử luyện, chúng ta hiểu được nhiều lẽ thật và thực sự biết bản tính Sa-tan của mình. Chúng ta thấy rằng mình luôn sống trong sự bại hoại, phản nghịch Đức Chúa Trời và ghê tởm Ngài, và thấy chúng ta sẽ bị Ngài loại trừ và trừng phạt nếu không ăn năn và thay đổi. Chúng ta trải nghiệm tâm tính công chính, không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời và nảy sinh lòng tôn kính đối với Ngài. Sự bại hoại của chúng ta dần dần được làm tinh sạch và thay đổi, và cuối cùng chúng ta có thể thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi và làm chứng tuyệt vời cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo nên một nhóm người đắc thắng trước các thảm họa, và các thảm họa đang đến. Tất cả những ai loại bỏ và chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những ai thuộc về Sa-tan sẽ bị hủy diệt trong thảm họa. Những ai trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời và được làm tinh sạch sẽ nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời qua các thảm họa, được đưa vào vương quốc của Ngài, và sẽ có một đích đến tốt đẹp. Đây mới thực sự là được cất lên vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người đắc thắng được Đức Chúa Trời cứu rỗi hoàn toàn và làm cho trọn vẹn là những người thực hành lời Ngài và làm theo ý muốn của Ngài trên đất. Họ là dân sự của vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là cách vương quốc của Đấng Christ thành hiện thực trên đất, và điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!(Ma-thi-ơ 6:9-10). “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi(Khải Huyền 21:2-4). “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời(Khải Huyền 11:15). Đúng như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một khi công tác chinh phục đã được hoàn thành, thì con người sẽ được đưa đến một thế giới tươi đẹp. Tất nhiên, đời sống này vẫn còn trên đất, nhưng nó sẽ hoàn toàn không giống đời sống của con người ngày hôm nay. Đó là đời sống mà nhân loại sẽ có sau khi toàn nhân loại đã được chinh phục, nó sẽ là một khởi đầu mới cho con người trên đất, và để nhân loại có một đời sống như thế sẽ là bằng chứng cho thấy nhân loại đã bước vào một cõi mới mẻ và tươi đẹp. Nó sẽ là sự khởi đầu trong đời sống của con người và Đức Chúa Trời trên đất. Tiền đề của một đời sống tươi đẹp như thế phải là: Sau khi con người đã được trở nên thanh sạch và được chinh phục, thì họ quy phục trước Đấng Tạo Hóa. Và vì vậy, công việc chinh phục là giai đoạn cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời trước khi loài người bước vào đích đến tuyệt vời. Đời sống như thế là đời sống tương lai của con người trên đất, đó là đời sống tươi đẹp nhất trên đất, kiểu đời sống mà con người khao khát, kiểu mà con người trước đây chưa bao giờ đạt được trong lịch sử thế giới. Đó là kết quả cuối cùng của công tác quản lý 6.000 năm, đó là điều mà loài người khao khát nhất, và đó cũng là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Khi con người đã được khôi phục lại hình dạng ban đầu của họ, và khi họ có thể hoàn thành bổn phận của riêng mình, giữ đúng vị trí của mình và tuân phục mọi sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ có được một nhóm người trên đất thờ phượng Ngài, và Ngài cũng đã thiết lập một vương quốc trên đất thờ phượng Ngài. Sau đó Ngài sẽ có chiến thắng đời đời trên đất, và tất cả những ai chống đối Ngài sẽ bị diệt vong cho đến đời đời. Điều này sẽ khôi phục ý định ban đầu của Ngài trong việc dựng nên loài người; nó sẽ khôi phục ý định của Ngài trong việc dựng nên muôn vật, và nó cũng sẽ khôi phục thẩm quyền của Ngài trên đất, giữa muôn vật, và giữa những kẻ thù của Ngài. Những điều này sẽ là các biểu tượng cho chiến thắng hoàn toàn của Ngài. Từ đó, loài người sẽ bước vào sự nghỉ ngơi và bắt đầu một đời sống theo đúng hướng. Đức Chúa Trời cũng sẽ bước vào sự nghỉ ngơi đời đời với loài người, và bắt đầu một đời sống đời đời được chia sẻ bởi chính Ngài lẫn con người. Sự ô uế và bất tuân hiện tại trên đất đã biến mất, và tất cả sự khóc than đã tiêu tan, và mọi thứ trên thế giới chống lại Đức Chúa Trời đã không còn tồn tại. Chỉ có Đức Chúa Trời và những người Ngài đã mang đến sự cứu rỗi sẽ còn mãi; chỉ có sự sáng tạo của Ngài sẽ còn mãi(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Bây giờ, chúng ta đã hoàn toàn hiểu được cất lên thật sự là gì. Được cất lên chủ yếu là nghe tiếng Đức Chúa Trời, theo bước chân Ngài, và hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng, tiếp nhận công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tại sao giới tôn giáo chưa được sự cất lên trước thảm họa? Chủ yếu là vì họ không tìm kiếm lẽ thật hay nghe tiếng Đức Chúa Trời, mà cứ khăng khăng theo quan niệm của họ và các câu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Họ chỉ nghe lời của con người mà không nghênh tiếp Chúa theo lời Ngài. Đây là lý do tại sao họ rơi vào thảm họa. Người ta chỉ muốn chờ Chúa đến trên một đám mây, ước muốn ngay lập tức thay đổi hình dạng và được đưa lên trời để gặp Ngài, vì vậy họ chỉ thụ động chờ đợi mà không chuẩn bị bản thân hoặc tìm cách nghe tiếng Đức Chúa Trời. Lòng họ tê dại. Như thế làm sao họ có thể nghênh tiếp Chúa? Họ sẽ rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm công tác phán xét của Ngài trong ba thập kỷ nay. Ngài đã tạo được một nhóm người đắc thắng trước các thảm họa, và giờ các thảm họa đang đến. Những ai nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa trong cơn thảm họa vẫn có cơ hội được cất lên. Đây là được cất lên giữa thảm họa, và họ có hy vọng được giữ lại. Những ai theo quan niệm của mình, khăng khăng rằng Chúa phải đến trên một đám mây, sẽ rơi vào thảm họa và không thể được cứu rỗi. Một khi thảm họa kết thúc, Đức Chúa Trời sẽ công khai hiện ra với mọi quốc gia và dân tộc làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền 1:7: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài”. Hãy kết lại bằng hai đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng ‘Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Christ giả’ sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. Họ quá ngang bướng, quá tự tin vào bản thân, và quá kiêu ngạo. Làm sao những kẻ suy đồi như vậy có thể được Jêsus ban thưởng? Sự tái lâm của Jêsus là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật, nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình, và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ, và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Sa-tan, và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời? Nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quá khứ, chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên, và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử, thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời lớn lao và vĩ đại, như sóng trào và sấm dội – mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của Chiên Con? Làm sao ngươi có thể biện hộ rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi và không phải là những lời triết lý có thể giúp ngươi biết được sự sống của con người, càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để suy ngẫm sao? Nó không khiến ngươi nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời, ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng, và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này – nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, và sẽ không bao giờ có được sự sống(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger