Tại sao Đức Chúa Trời nhập thể để thực hiện công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Ngài?

09/01/2022

Có vài lần chúng ta đã vài lần trò chuyện về công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem ai thực hiện công tác phán xét này. Mọi tín hữu đều biết rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự phán xét của Ngài giữa nhân loại vào thời kỳ sau rốt, rằng Đấng Tạo Hóa sẽ xuất hiện trước nhân loại và đích thân bày tỏ những phán ngôn của Ngài. Vậy Đức Chúa Trời thực hiện sự phán xét này như thế nào? Có phải Thần của Ngài xuất hiện trên trời và phán với chúng ta không? Đó là điều không thể xảy ra. Chính Đức Chúa Jêsus từng phán bảo thế này: “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con(Giăng 5:22). “Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người(Giăng 5:27). Từ đây có thể thấy rằng công tác phán xét được “Con” hoàn thành. Chỉ cần nhắc đến “Con người”, chúng ta sẽ biết ngay đây chính là Đức Chúa Trời nhập thể, nên điều này có nghĩa là Ngài đến trong xác thịt vào thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét. Đây là điểm vô cùng quan trọng! Vậy bạn có biết mục đích của công tác phán xét thời kỳ sau rốt là gì không? Tại sao Đức Chúa Trời lại trở nên xác thịt để thực hiện nó? Nói một cách đơn giản, đây chính là Đấng Cứu Thế đến để cứu rỗi nhân loại. Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt giáng trần, cũng chính là Đấng Cứu Thế hạ phàm. Ngài đích thân thực hiện công tác phán xét để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi một lần và mãi mãi. Bằng cách tiếp nhận sự phán xét của Ngài, bạn có thể thoát khỏi tội lỗi, trở nên thánh khiết và được cứu rỗi, rồi sẽ được an toàn qua thảm họa và cuối cùng vào thiên quốc. Nên việc tiếp nhận công tác phán xét của Đấng Cứu Thế có liên quan trực tiếp đến kết cục và đích đến của một người – vậy bạn nói xem nó có quan trọng không? Có thể nhiều tín hữu sẽ hỏi tại sao Đức Chúa Trời nhất định phải trở nên xác thịt để thực hiện sự phán xét vào thời kỳ sau rốt của Ngài. Họ cứ nghĩ Đức Chúa Jêsus trong linh thể sẽ ngự trên mây mà đến, rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa tay ra và bốc tất cả chúng ta lên, đưa thẳng vào vương quốc – như thế chẳng tuyệt vời sao? Lối suy nghĩ này không những hết sức ngây ngô, mà còn phi thực tế. Bạn phải biết rằng Đức Chúa Trời có một tâm tính thánh khiết, công chính. Liệu Ngài có đưa tội nhân vào vương quốc của Ngài không? Trong Kinh Thánh có một câu rất quen thuộc với chúng ta: “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời(Hê-bơ-rơ 12:14). Ai cũng có tội, và không ngừng phạm tội. Đức Chúa Trời sẽ không đưa con người thẳng vào vương quốc – đó không phải là cách Ngài cứu rỗi chúng ta. Đức Chúa Trời căm ghét kẻ có tội, và họ không đủ tư cách gặp Ngài. Việc này là quá rõ ràng. Vậy thì Đấng Cứu Thế đến cứu rỗi nhân loại vào thời kỳ sau rốt như thế nào? Trước hết, Ngài thực hiện sự phán xét để làm tinh sạch chúng ta khỏi sự bại hoại, cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi và những thế lực Sa-tan, rồi Ngài sẽ đưa chúng ta vào vương quốc. Nếu sự tội lỗi chưa được giải quyết, Đức Chúa Trời sẽ không cứu bạn khỏi thảm họa, chứ đừng nói đến việc đưa bạn vào thiên quốc. Hiện tại, các thảm họa đã bắt đầu xảy đến và mọi người như đang cảm nhận được ngày tận thế, cái chết đang đến gần. Ai cũng chờ đợi Đấng Cứu Thế đến và cứu rỗi nhân loại, nên việc tiếp nhận Ngài và công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Ngài là hết sức quan trọng! Đây chính là mấu chốt để xem liệu các tín hữu có được cứu rỗi và bước vào thiên quốc hay không.

Nhưng trước hết hãy bàn xem công tác phán xét thời kỳ sau rốt là gì. Các tín đồ tôn giáo nghĩ sự phán xét thời kỳ sau rốt là một điều rất đơn giản, cứ nhắc đến “phán xét”, là họ thấy chắc chắn nó sẽ được Đức Chúa Jêsus trong linh thể thực hiện, rằng Chúa sẽ đến gặp chúng ta và đưa chúng ta lên thiên quốc tương ngộ với Ngài, sau đó những người ngoại đạo sẽ bị lên án và hủy diệt. Thực ra, đó là sai lầm lớn. Vậy sai lầm của họ nằm ở đâu? Mỗi lần Đức Chúa Trời đến thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại, thực ra nó lại rất thực tế, đúng với hiện thực chứ không hề mang tính siêu nhiên. Thêm vào đó, họ đã bỏ sót những lời tiên tri quan trọng nhất trong Kinh Thánh về việc Chúa tái lâm – những lời tiên tri về việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt làm Con người để thực hiện công tác phán xét. Đức Chúa Jêsus đã phán rất rõ ràng: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con(Giăng 5:22). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). Còn trong Thư thứ nhất của Phi-e-rơ chương 4 câu 17: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời”. Những lời tiên tri này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chúa trở nên xác thịt vào thời kỳ sau rốt làm Con người, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Công tác phán xét không hề giống mọi người tưởng tượng, rằng Đức Chúa Trời đưa các tín hữu thẳng lên trời, rồi lên án và hủy diệt những người ngoại đạo, thế là xong. Không đơn giản như thế. Sự phán xét thời kỳ sau rốt khởi từ nhà Đức Chúa Trời và trước hết nó được thực hiện với những ai tiếp nhận sự phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Như vậy nghĩa là, Con người trong xác thịt giáng trần, bày tỏ nhiều lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, dẫn dắt dân sự được Đức Chúa Trời chọn bước vào mọi lẽ thật. Đây chính là công tác vào thời kỳ sau rốt của Đấng Cứu Thế, và Đức Chúa Trời đã dự định việc này từ lâu. Còn đối với người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời, họ sẽ trực tiếp bị lên án và loại bỏ qua thảm họa. Hiện tại, Đấng Cứu Thế đã đến làm Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Những lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đã gây chấn động cả thế giới, đã có rất nhiều người từ mọi quốc gia đã nghe thấy chúng. Có thể thấy những lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự tái lâm của Chúa đã hoàn toàn ứng nghiệm. Thật không may, vẫn còn nhiều người không hiểu công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và cứ giữ hy vọng thấy những việc siêu nhiên như: Đức Chúa Trời xuất hiện và phán từ trên trời. Thật không thể hiểu nổi. Hãy cùng xem lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán để hiểu rõ hơn Đức Chúa Trời thực hiện sự phán xét của Ngài như thế nào.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác phán xét là công tác của riêng Đức Chúa Trời, do đó, đương nhiên nó phải được chính Đức Chúa Trời thực hiện; con người không thể thay Ngài làm việc đó. Bởi vì sự phán xét là việc dùng lẽ thật để chinh phục nhân loại, nên chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn sẽ xuất hiện trong hình ảnh nhập thể để thực hiện công tác này giữa con người. Điều đó có nghĩa là, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ dùng lẽ thật để dạy dỗ dân chúng trên khắp thế gian và giúp họ biết đến mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét của Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Giờ hẳn chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời thực hiện sự phán xét thời kỳ sau rốt của Ngài như thế nào. Chủ yếu là thông qua việc bày tỏ lẽ thật, và dùng những lẽ thật này để phán xét, làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Như vậy, vào thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời dùng công tác phán xét này để làm tinh sạch sự bại hoại của con người, để cứu rỗi và hoàn thiện một nhóm người, hoàn thành một nhóm người đồng tâm hợp ý với Đức Chúa Trời. Đây là thành quả của kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời, và đây là điểm mấu chốt của công tác phán xét thời kỳ sau rốt. Đó là lý do Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Trời Toàn Năng đang bày bỏ rất nhiều lẽ thật, phơi bày và phán xét toàn bộ tâm tính bại hoại của con người, làm tinh sạch và thay đổi mọi người qua sự xử lý, tỉa sửa, thử luyện và tinh luyện, giải quyết tận gốc sự phạm tội của con người, để chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi và những thế lực Sa-tan, sinh lòng quy phục và tôn kính Đức Chúa Trời. Việc này có thể hơi mơ hồ đối với một số người. Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc nhân loại, vậy tại sao Đức Chúa Trời vẫn cần phải bày tỏ lẽ thật để phán xét nhân loại vào thời kỳ sau rốt? Họ không thấy được con người đã bị Sa-tan làm bại hoại nặng nề đến mức nào. Đức Chúa Trời cứu rỗi con người vào thời kỳ sau rốt bằng cách hóa giải tâm tính bại hoại của chúng ta. Đây không phải là chuyện đơn giản. Không chỉ thừa nhận tội lỗi của chúng ta, thú tội và ăn năn với Chúa là xong. Tâm tính bại hoại khác với sự phạm tội. Chúng không chỉ là hành vi tội lỗi, mà chúng là thứ gì đó nằm sâu trong tâm trí, linh hồn của chúng ta. Chúng là những tâm tính đã hằn sâu bên trong chúng ta, chẳng hạn như kiêu ngạo, xảo quyệt, tà ác, và căm ghét lẽ thật. Những tâm tính bại hoại này ẩn sâu trong lòng mọi người và rất khó nhận thấy. Đôi lúc có những tội lỗi không được công khai và có người sẽ nói những điều có vẻ hay ho tốt đẹp, nhưng trong lòng họ có động cơ xảo quyệt và hèn hạ, lừa gạt và mê hoặc người khác. Đây là vấn đề với tâm tính của họ. Không có sự phán xét và vạch trần lâu dài của Đức Chúa Trời, cùng với sự xử lý, tỉa sửa và thử luyện, mọi người sẽ không thấy được vấn đề này, và sẽ không chịu thay đổi. Có ai trong số các tín hữu tin vào Chúa đã thoát khỏi tội lỗi sau cả một đời thú tội chưa? Chưa có ai cả. Vậy nên, việc chỉ trải qua sự cứu chuộc của Chúa mà không có sự phán xét thời kỳ sau rốt thì người đó chỉ có thể nhận ra hành vi phạm tội của mình, còn bản tính tội lỗi, căn nguyên tội lỗi của họ thì không – như vậy, tâm tính bại hoại hằn sâu bên trong – là thứ mà mọi người không thấy, càng không sửa đổi. Việc này là không thể chối cãi! Vậy nên, chỉ có thể nhờ Đức Chúa Trời đích thân nhập thể và thực hiện sự phán xét vào thời kỳ sau rốt, bày tỏ vô vàn lẽ thật, và nhờ sự vạch trần và phán xét lâu dài của Ngài, mọi người mới có thể thấy rõ lẽ thật về sự bại hoại của họ và hiểu rõ thực chất của bản thân, và nhờ sự phán xét này mà họ hiểu được sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, và sinh lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Đây là cách duy nhất để loại bỏ sự bại hoại và sống trọn một hình tượng giống con người. Vì vậy, chỉ có nhờ Đức Chúa Trời nhập thể và bày tỏ lẽ thật để thực hiện sự phán xét vào thời kỳ sau rốt thì mới có thể đạt được những thành quả này. Có thể một số người sẽ hỏi: Tại sao đích thân Đức Chúa Trời lại phải làm việc này trong xác thịt? Sao Ngài không thể thực hiện nó trong linh thể? Hãy cùng xem một đoạn phim đọc lời Đức Chúa Trời để mọi người hiểu rõ hơn điều này.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Việc cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời không được thực hiện trực tiếp bằng phương cách của Thần và thân phận của Thần, vì con người không thể chạm vào hay nhìn thấy Thần của Ngài, cũng không thể đến gần. Nếu Ngài cố gắng cứu con người trực tiếp theo cách của Thần, thì con người sẽ không thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không mặc lấy hình dáng bên ngoài của một con người thọ tạo, thì sẽ không có cách nào để con người nhận được sự cứu rỗi này. Vì con người không có cách nào tiếp cận Ngài, cũng như không ai có thể đến gần đám mây của Đức Giê-hô-va. Chỉ bằng cách trở thành một con người thọ tạo, nghĩa là, chỉ bằng cách đặt lời của Ngài vào trong thân thể xác thịt mà Ngài sắp trở thành, thì Ngài mới có thể đích thân làm thấm nhuần lời này bên trong tất cả những ai theo Ngài. Chỉ khi đó con người mới có thể đích thân nhìn và nghe thấy lời Ngài, và hơn nữa mới có thể sở hữu được lời Ngài, và bằng cách này, họ mới đi đến chỗ được cứu rỗi hoàn toàn. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, sẽ không một con người nào của thịt và huyết có thể nhận được sự cứu rỗi lớn lao như thế, cũng không một người nào sẽ được cứu rỗi. Nếu Thần của Đức Chúa Trời hoạt động trực tiếp giữa nhân loại, thì toàn bộ nhân loại sẽ bị hạ gục, nếu không, không có cách nào để tiếp xúc được với Đức Chúa Trời, họ sẽ hoàn toàn bị Sa-tan bắt giữ(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Không ai phù hợp và đủ tư cách hơn Đức Chúa Trời trong xác thịt cho công tác phán xét sự bại hoại của con người xác thịt. Nếu sự phán xét được thực hiện trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ không bao quát toàn diện. Hơn nữa, công tác như thế sẽ khó cho con người chấp nhận, bởi Thần thì không thể mặt đối mặt với con người, và vì điều này, hiệu quả sẽ không xảy ra ngay lập tức, con người sẽ càng không thể thấy tâm tính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng hơn. Sa-tan chỉ có thể bị đánh bại hoàn toàn nếu Đức Chúa Trời trong xác thịt phán xét sự bại hoại của nhân loại. Giống như con người sở hữu nhân tính bình thường, Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể trực tiếp phán xét sự bất chính của con người; đây là dấu hiệu của sự thánh khiết vốn có của Ngài, và của sự phi thường của Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có đủ tư cách và ở vị trí để phán xét con người, bởi vì Ngài sở hữu lẽ thật và sự công chính, và vì thế Ngài có thể phán xét con người. Những ai không có lẽ thật và sự công chính thì không phù hợp để phán xét những người khác. Nếu công tác này được thực hiện bởi Thần của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ không có ý nghĩa là sự chiến thắng trước Sa-tan. Thần vốn cao quý hơn người phàm, và Thần của Đức Chúa Trời vốn thánh khiết, và chiến thắng xác thịt. Nếu Thần trực tiếp thực hiện công tác này, thì Ngài sẽ không thể phán xét tất cả sự bất tuân của con người và không thể tỏ lộ tất cả sự bất chính của con người. Bởi công tác phán xét cũng được thực hiện qua những quan niệm của con người về Đức Chúa Trời, và con người chưa bao giờ có bất kỳ quan niệm nào về Thần, và vì thế Thần không có khả năng tỏ lộ sự bất chính của con người tốt hơn, càng không thể hoàn toàn phơi bày sự bất chính đó. Đức Chúa Trời nhập thể là kẻ thù của tất cả những ai không biết đến Ngài. Qua việc phán xét những quan niệm và sự chống đối của con người đối với Ngài, Ngài phơi bày tất cả sự bất tuân của nhân loại. Hiệu quả của công tác Ngài làm trong xác thịt rõ ràng hơn hiệu quả trong công tác của Thần. Và vì vậy, sự phán xét toàn nhân loại không được thực hiện trực tiếp bởi Thần mà là công tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Con người có thể nhìn thấy và chạm vào Đức Chúa Trời trong xác thịt, và Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể hoàn toàn chinh phục con người. Trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời trong xác thịt, con người tiến triển từ chống đối sang vâng phục, từ áp bức sang chấp nhận, từ quan niệm sang hiểu biết, và từ chối bỏ sang yêu thương – đây là những hiệu quả trong công tác của Đức Chúa Trời nhập thể(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Tôi nghĩ giờ chúng ta đều đã hiểu hơn lý do tại sao Đức Chúa Trời đích thân thực hiện công tác phán xét trong xác thịt. Là vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt là cách duy nhất để Ngài tương tác với mọi người một cách thực tế, để phán và thông công lẽ thật với chúng ta mọi lúc mọi nơi, phơi bày và phán xét chúng ta dựa trên sự bại hoại mà chúng ta bộc lộ, chăm tưới, chăn dắt và hỗ trợ chúng ta tùy theo nhu cầu. Chỉ như thế Ngài mới có thể tương giao rõ ràng ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Chẳng phải đích thân nghe về con đường của Đức Chúa Trời và hiểu những lẽ thật mà Ngài bày tỏ sẽ có ích nhất cho việc đạt được lẽ thật và sự cứu rỗi hay sao? Hơn nữa, khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt làm một con người rất mực bình thường, bạn nói xem liệu mọi người sẽ có quan niệm, liệu họ có phản nghịch không? Chắc chắn có. Lúc mọi người thấy Đấng Christ có vẻ ngoài rất bình thường, thì quan niệm, sự phản nghịch và chống đối của họ trỗi dậy, dù họ không nói gì hay không biểu hiện ra, dù họ có giả vờ tốt thế nào, Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy hết, và họ không thể giấu được. Đức Chúa Trời vạch trần những gì mọi người giấu diếm trong lòng một cách hoàn toàn chính xác. Nên chỉ có Đức Chúa Trời trong xác thịt mới có thể phơi bày mọi người rõ nhất, vạch trần sự phản nghịch và chống đối của họ. Đây là điều ích lợi nhất cho công tác phán xét. Thế nếu Đức Chúa Trời trực tiếp phán những lời Ngài thông qua Thần thì sao? Mọi người không thể nhìn thấy, chạm vào hay tới gần Thần của Ngài, và phán ngôn từ Thần của Ngài sẽ rất đáng sợ. Như vậy làm sao họ thổ lộ lòng mình với Đức Chúa Trời, hay hiểu được lẽ thật? Còn ai dám có quan niệm khi đối diện với Thần? Còn ai dám bộc lộ sự bại hoại, hay phản nghịch hoặc chống đối? Không ai dám cả. Ai cũng sẽ sợ run người, phủ phục trước Ngài, mặt mày tái mét. Trong tình trạng sợ hãi như vậy, làm sao sự thật về họ bị phơi bày? Họ sẽ không để lộ quan niệm hay sự phản nghịch, vậy thì làm sao thực hiện sự phán xét? Làm sao có bằng chứng? Đây là lý do công tác do Thần của Đức Chúa Trời thực hiện không thể tìm ra những hành vi chân thật nhất của mọi người, phơi bày chúng, do vậy công tác phán xét của Đức Chúa Trời không thể hoàn thành. Và sự nhập thể của Đức Chúa Trời hiệu quả hơn đối với công tác phán xét so với Thần của Ngài. Có thể thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng sống giữa nhân loại, ở bên cạnh chúng ta từ sáng tới tối. Mọi hành động, mọi suy nghĩ, mọi kiểu bại hoại mà chúng ta bộc lộ, đều bị Đức Chúa Trời thấy hết và hiểu rõ hoàn toàn. Ngài có thể bày tỏ lẽ thật để phơi bày và phán xét chúng ta mọi lúc mọi nơi, vạch trần sự bại hoại, những quan niệm và tưởng tượng của chúng ta về Đức Chúa Trời, cũng như bản tính chống đối và phản bội Đức Chúa Trời cố hữu của chúng ta. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, cứ như thể chúng ta trực tiếp bị Ngài phán xét vậy. Thật thấm thía và hổ thẹn, và chúng ta thấy rất rõ sự thật về sự bại hoại của mình trong lời Ngài. Chúng ta căm ghét bản thân và hối hận từ tận đáy lòng, cảm thấy không xứng đáng sống trước Đức Chúa Trời. Qua sự phán xét của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng thấy Ngài vô cùng công chính và thánh khiết, và Ngài thực sự nhìn thấu tâm can chúng ta. Những suy nghĩ và tư tưởng bại hoại chôn sâu trong lòng, mà đôi khi chúng ta không nhận ra, bị Đức Chúa Trời lần lượt phơi bày và phán xét. Đôi lúc trải qua sự lên án và rủa sả gay gắt, chúng ta mới thấy được tâm tính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời, và rồi cuối cùng, chúng ta sinh lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Không trải qua sự phán xét của Đức Chúa Trời, không ai trong chúng ta hiểu được sự công chính hay thánh khiết của Đức Chúa Trời, không ai có thể thấy rằng khi sống theo bản tính Sa-tan, họ đang chống đối Đức Chúa Trời, họ xứng đáng bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Nhờ sự phán xét, sự hành phạt, và thử luyện của Đức Chúa Trời mà chúng ta mới có thể thực sự ăn năn, cuối cùng loại bỏ sự bại hoại, được làm tinh sạch và thay đổi. Và nhờ đi theo Đấng Christ tới tận ngày hôm nay, chúng ta mới có thể thấy rằng Đức Chúa Trời nhập thể sống giữa chúng ta, khiêm nhường và kín đáo, thiết tha và nhẫn nại bày tỏ rất nhiều lẽ thật, tất cả là để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại bại hoại chúng ta. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời nhập thể đích thân đến để phán xét và làm tinh sạch chúng ta, truyền đạt cho chúng ta mọi lẽ thật, những con người phản nghịch và bại hoại như chúng ta chắc chắn sẽ bị loại bỏ và trừng phạt. Như vậy làm sao chúng ta được cứu rỗi đây? Tình yêu nhân loại của Đức Chúa Trời thật bao la, và Đức Chúa Trời thật đáng mến. Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật giữa chúng ta, dẫn dắt, chịu đựng, kèm cặp nhân loại theo những cách thực tế. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và diện kiến Ngài, để trải qua sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời, để hiểu và đạt được nhiều lẽ thật và sống trọn một hình tượng giống con người. Những người đạt được nhiều nhất từ công tác của Đức Chúa Trời nhập thể vào thời kỳ sau rốt là nhóm đang đi theo Đấng Christ chúng ta đây. Những gì chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời thực sự không thể đong đếm được. Đúng như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Điều tốt nhất ở công tác trong xác thịt của Ngài là Ngài có thể để lại những lời chính xác và những khuyến giục, và ý muốn cụ thể của Ngài đối với loài người cho những ai theo Ngài, để sau đó những người theo Ngài có thể truyền đạt lại chính xác hơn và cụ thể hơn về tất cả công tác của Ngài trong xác thịt và ý muốn của Ngài đối với toàn thể nhân loại cho những ai chấp nhận đường lối này. Chỉ có công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt giữa con người mới thực sự đạt tới sự thật là Đức Chúa Trời ở cùng và sống cùng con người. Chỉ công tác này mới thỏa mong ước của con người được thấy mặt Đức Chúa Trời, chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời, và nghe chính lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhập thể kết thúc thời đại khi mà chỉ có phần lưng của Đức Giê-hô-va xuất hiện trước loài người, và Ngài cũng chấm dứt thời đại loài người đặt niềm tin vào một Đức Chúa Trời mơ hồ. Đặc biệt, công tác của Đức Chúa Trời nhập thể sau cùng mang cả nhân loại vào một thời đại thực tế hơn, thiết thực hơn, và tươi đẹp hơn. Ngài không chỉ kết thúc Thời đại Luật pháp và giáo lý mà quan trọng hơn, Ngài mặc khải cho loài người một Đức Chúa Trời thật và bình thường, Đấng công chính và thánh khiết, Đấng mở ra công tác của kế hoạch quản lý và Đấng cho thấy những lẽ mầu nhiệm và đích đến của loài người, Đấng đã tạo nên loài người và kết thúc công tác quản lý, và Đấng đã ẩn đi hàng ngàn năm. Ngài kết thúc hoàn toàn thời đại của sự mơ hồ, Ngài chấm dứt thời đại mà toàn nhân loại ước muốn tìm biết mặt Đức Chúa Trời nhưng đã không thể, Ngài kết thúc thời đại toàn nhân loại phục vụ Sa-tan, và Ngài dẫn dắt toàn nhân loại suốt con đường bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tất cả những điều này là kết quả công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt thay vì của Thần của Đức Chúa Trời(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Ngài đến nay đã ba thập kỷ. Dân sự được Đức Chúa Trời chọn đã được làm tinh sạch tâm tính bại hoại nhờ sự phán xét của lời Ngài, và Đức Chúa Trời đã hoàn thành một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa – họ là những hoa trái đầu mùa. Họ đã kiên định đi theo và làm chứng cho Đấng Christ dù phải chịu sự đàn áp điên cuồng của con rồng lớn sắc đỏ. Họ đã đánh bại Sa-tan và làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Việc này ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền: “Ðó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con(Khải Huyền 7:14). Khi Đức Chúa Trời nhập thể bày tỏ lẽ thật, các lãnh đạo và những kẻ địch lại Đấng Christ, từ lớn đến nhỏ, từ mọi giáo phái, đã bị phơi bày hoàn toàn. Họ thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng có vẻ ngoài là người thường, rằng Ngài không phải là Thần, nên họ cố chấp chống đối và lên án Ngài. Để bảo vệ địa vị và sinh kế của mình, họ điên cuồng ngăn cấm các tín hữu nghe tiếng Đức Chúa Trời và tìm hiểu con đường thật. Bộ mặt thật căm ghét lẽ thật của những người này đã bị phơi bày, và họ đã bị lên án và loại bỏ. Không có Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, họ vẫn sẽ ẩn nấp trong các hội thánh, hút máu các tín hữu, ngấu nghiến của lễ của Đức Chúa Trời, mê hoặc và hủy hoại rất nhiều người. Nhờ Đức Chúa Trời thực hiện sự phán xét của Ngài trong xác thịt, những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ không tin, những yêu lẽ thật và những ai không yêu lẽ thật, những ai căm ghét hay coi khinh lẽ thật, đều đã bị vạch trần. Và những ai yêu và hiểu lẽ thật đã thấy rõ bộ mặt xấu xa của Sa-tan cũng như cách mà Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời và mê hoặc nhân loại. Họ đã hoàn toàn cự tuyệt và từ bỏ Sa-tan, một lòng hướng về Đức Chúa Trời. Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ thưởng thiện phạt ác, dùng đại họa để xóa sổ toàn bộ thế lực tà ác chống đối Đức Chúa Trời, cuối cùng kết thúc thời đại cũ mà Sa-tan nắm quyền, rồi đưa những ai đã được làm tinh sạch qua sự phán xét của Ngài tới một đích đến tốt đẹp. Việc này ứng nghiệm những lời tiên tri trong Khải Huyền: “Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!(Khải Huyền 22:11). “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm(Khải Huyền 22:12).

Hãy kết thúc chương trình bằng một đoạn nữa từ Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Nhiều người cảm thấy rất khó chịu về sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, vì mọi người thấy khó mà tin được Đức Chúa Trời sẽ trở nên xác thịt để làm công tác phán xét. Tuy nhiên, Ta phải nói với ngươi rằng công tác của Đức Chúa Trời thường vượt xa những mong đợi của con người, và rất khó để tâm trí con người chấp nhận được. Bởi con người chỉ là loài giòi bọ trên đất, trong khi Đức Chúa Trời lại là Đấng tối cao đầy dẫy vũ trụ; tâm trí của con người giống như một hố nước hôi thối chỉ sinh ra giòi bọ, trong khi mỗi giai đoạn công tác được chỉ đạo bởi những tư tưởng của Đức Chúa Trời lại là tinh túy khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Mọi người luôn cố tranh đua với Đức Chúa Trời, điều mà Ta nói đã quá rõ rốt cuộc ai sẽ bị thua thiệt. Ta khuyên tất cả các ngươi đừng nghĩ rằng bản thân mình quý hơn vàng. Nếu những người khác có thể chấp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời, thì tại sao ngươi không thể? Ngươi đứng cao hơn người khác bao nhiêu? Nếu những người khác có thể cúi đầu trước lẽ thật, thì tại sao ngươi không thể như vậy? Công tác của Đức Chúa Trời có một xung lực không thể dừng. Ngài sẽ không lặp lại công tác phán xét một lần nữa chỉ vì ‘sự đóng góp’ mà ngươi đã thực hiện, và ngươi sẽ tràn đầy hối tiếc vì đã để một cơ hội tốt như thế trôi qua. Nếu ngươi không tin lời của Ta, thì hãy chờ đợi tòa lớn và trắng trên trời phán xét ngươi! Ngươi phải biết rằng tất cả dân Y-sơ-ra-ên đều đã hắt hủi và chối bỏ Jêsus, nhưng sự thật về sự cứu chuộc loài người của Jêsus vẫn lan khắp vũ trụ và đến đầu trời cuối đất. Đây chẳng phải là một sự thật mà Đức Chúa Trời đã tạo nên từ lâu hay sao? Nếu ngươi vẫn đang chờ đợi Jêsus đưa ngươi lên thiên đàng, thì Ta nói ngươi là một khúc gỗ mục cứng đầu. Jêsus sẽ không công nhận một tín đồ giả mạo như ngươi, kẻ không trung thành với lẽ thật và chỉ tìm kiếm phước lành. Trái lại, Ngài sẽ không tỏ lòng thương xót khi ném ngươi xuống hồ lửa để thiêu cháy trong hàng vạn năm(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự nhập thể là gì?

Chúng ta đều biết rằng hai ngàn năm trước, Đức Chúa Trời nhập thể xuống trần gian làm Đức Chúa Jêsus để cứu chuộc nhân loại, Ngài đã rao...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger