Vì sao Đức Chúa Trời cần ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại?

19/12/2021

Chúng ta đều biết rằng 2.000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đã giáng trần và công tác ở Giu-đê để cứu chuộc nhân loại, Ngài đã rao giảng “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17). Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật và biểu lộ nhiều dấu kỳ và phép lạ, gây chấn động quốc gia Do Thái. Các lãnh đạo cấp cao của Do Thái giáo thấy công tác và lời của Đức Chúa Jêsus đầy thẩm quyền và quyền năng, và rất nhiều người liên tục đi theo Ngài. Những lãnh đạo này cảm thấy công tác của Jêsus đe dọa địa vị của họ, nên họ ra sức tìm cớ gây sự để chống lại Ngài, bịa đặt những tin đồn và lời dối trá, lên án Jêsus, ngăn cản mọi người đi theo Ngài. Việc Jêsus là Con người chứ không phải trong linh thể khiến họ càng trở nên ngông cuồng và tùy tiện. Công tác và lời của Ngài vượt ra ngoài luật pháp chính là cái cớ để họ điên cuồng lên án và truy ép Ngài, cuối cùng đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Do đó đã phải chuốc lấy sự rủa sả và trừng phạt của Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên bị vong quốc 2.000 năm. Hiện Jêsus đã tái lâm vào thời kỳ sau rốt làm Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời để hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Nhiều người từ mọi giáo phái mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đều đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhận ra tiếng Đức Chúa Trời, và hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng nhiều lãnh đạo tôn giáo không chấp nhận việc này. Chiên ngoan của họ rời bỏ bầy, địa vị và sinh kế của họ đang bị đe dọa, khiến họ không chịu nổi. Họ bịa đặt đủ mọi lời dối trá để chối bỏ và lên án sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, dùng đủ mọi thủ đoạn để mê hoặc các tín hữu và ngăn cản họ tìm hiểu con đường thật. Họ nói rằng Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc nhân loại và công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, các tín hữu sẽ được cất lên thiên quốc khi Ngài đến. Không còn công tác cứu rỗi nào nữa. Họ còn dám gào lên: “Nếu Chúa tái lâm mà không đưa chúng ta vào thiên quốc, thì không phải là Chúa! Chúa tái lâm mà ở trong xác thịt thực hiện công tác phán xét không thể nào là Chúa được! Chỉ có Chúa nào cất chúng ta lên thiên quốc thì mới là Chúa, Chúa mà chúng ta tin”. Đặc biệt khi họ thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng không ở trong linh thể, mà là một Con người bình thường, họ càng trở nên cố chấp, lên án và phỉ báng Ngài gay gắt hơn. Họ còn đồng lõa với Đảng Cộng Sản để bắt giữ các tín hữu chia sẻ Phúc âm. Bằng những hành động đó, họ đang đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá lần nữa. Nghĩ mà xem. Tại sao mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời đều bị giới tôn giáo chối bỏ, lên án và chống đối? Vì nhân loại bị Sa-tan làm bại hoại quá nặng nề. Ai cũng có bản tính Sa-tan; ai cũng căm ghét lẽ thật và chán ngán lẽ thật. Một lý do nữa là mọi người không hiểu công tác của Đức Chúa Trời, nên họ coi nhẹ công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều biết người Y-sơ-ra-ên cho rằng khi công tác trong Thời đại Luật pháp của Đức Chúa Trời hoàn thành, họ chỉ cần tuân thủ luật pháp là sẽ được cứu rỗi, và khi Đấng Mê-si đến, họ sẽ được đưa ngay vào thiên quốc. Và chuyện gì đã xảy ra? Đức Chúa Jêsus đến và người Do Thái đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Những người ở Thời đại Ân điển nghĩ rằng với sự cứu chuộc của Jêsus, họ đã được tha tội và được cứu rỗi, một lần và mãi mãi, nên họ sẽ được đưa ngay vào thiên quốc khi Chúa tái lâm. Và chuyện gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến và Ngài bị đóng đinh vào thập giá một lần nữa do giới tôn giáo cấu kết với chế độ Sa-tan. Họ nghĩ rằng khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành công tác của Ngài, công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng hoàn thành. Nhưng điều đó có đúng không?

Thật ra, mỗi bước công tác mới của Đức Chúa Trời đều đã được tiên tri từ lâu. Khi Jêsus đến thực hiện công tác cứu chuộc, các nhà tiên tri đã báo trước việc Ngài sẽ đến: “Một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên(I-sai-a 7:14). “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an(I-sai-a 9:6). Đối với công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, có rất nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh, ít nhất là 200 lời tiên tri. Hãy cùng xem Đức Chúa Jêsus đã phán những gì: “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con(Giăng 5:22). Và trong Sách Phi-e-rơ: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17). Bất cứ ai quan tâm tới công tác của Đức Chúa Trời có thể dễ dàng tìm thấy căn cứ cho chuyện đó, như thế họ sẽ không còn hung hăng và cố chấp, một mực đòi đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá. Chỉ việc này thôi đã cho thấy Sa-tan làm nhân loại bại hoại nặng nề đến mức nào. Con người ai cũng có bản tính Sa-tan, và không ngoa khi nói rằng con người là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều thấy rõ sự thật này: Từ công tác của Đức Chúa Trời ở Thời đại Luật pháp đến công tác cứu chuộc của Jêsus ở Thời đại Ân điển, cho tới thời kỳ sau rốt hiện tại, khi Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét trong xác thịt để kết thúc công tác của những thời đại này, rõ ràng rằng công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời bao gồm chính xác ba giai đoạn. Tại sao công tác cứu rỗi của Ngài phải cần được thực hiện trong ba giai đoạn? Đó là điều mà con người không thể hiểu thấu được, khiến cho nhiều người chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời. Hậu quả của việc này rất thảm khốc. Thế nên vấn đề chúng ta cùng tìm hiểu hôm nay là lý do mà Đức Chúa Trời thực hiện ba bước công tác.

Vào thời kỳ sau rốt, công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ mọi lẽ nhiệm mầu về kế hoạch quản lý của Ngài. Hãy cùng đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để hiểu điều này rõ hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời được chia thành ba giai đoạn: Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển, và Thời đại Vương quốc. Tất cả ba giai đoạn công tác này đều vì mục đích cứu rỗi nhân loại, nghĩa là, chúng vì sự cứu rỗi nhân loại đã bị bại hoại nghiêm trọng bởi Sa-tan. Tuy nhiên, đồng thời, chúng cũng là để Đức Chúa Trời có thể chiến đấu với Sa-tan. Như thế, giống như công tác cứu rỗi được chia làm ba giai đoạn, thì trận chiến với Sa-tan cũng được chia làm ba giai đoạn, và hai khía cạnh này trong công tác của Đức Chúa Trời được tiến hành đồng thời. Cuộc chiến với Sa-tan thực ra là vì mục đích cứu rỗi nhân loại, và bởi vì công tác cứu rỗi nhân loại không phải là việc có thể được hoàn thành một cách thành công trong một giai đoạn đơn lẻ, nên cuộc chiến với Sa-tan cũng được chia thành những giai đoạn và thời kỳ, và chiến tranh được tiến hành với Sa-tan phù hợp với nhu cầu của con người và mức độ Sa-tan làm cho họ trở nên bại hoại. … Có ba giai đoạn trong công tác cứu rỗi con người, điều đó có nghĩa là cuộc chiến với Sa-tan đã được chia làm ba giai đoạn để đánh bại Sa-tan một lần và mãi mãi. Tuy nhiên sự thật bên trong của toàn bộ công cuộc chiến đấu với Sa-tan chính là những hiệu quả đạt được thông qua vài bước công tác: ban ân điển cho con người, trở thành của lễ chuộc tội cho con người, tha thứ tội lỗi của con người, chinh phục con người, và làm cho con người hoàn thiện(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Có thể thấy rằng công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời diễn ra trong ba giai đoạn. Đó là công tác của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp, sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, và công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Ba giai đoạn công tác này bao gồm toàn bộ công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và đây là cách Đức Chúa Trời từng bước cứu rỗi nhân loại khỏi những thế lực của Sa-tan, để chúng ta có thể hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu nhận. Ý nghĩa ẩn sau mỗi bước công tác rất sâu sắc. Đây là công tác không thể thiếu trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại, và là phần quan trọng của quá trình cứu rỗi nhân loại bại hoại khỏi những thế lực của Sa-tan.

Tiếp theo, tôi muốn mô tả ngắn gọn ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời dựa trên lời Ngài. Trước hết hãy nói về bước công tác cứu rỗi con người đầu tiên của Đức Chúa Trời: công tác trong Thời đại Luật pháp. Chúng ta đều biết trước khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài cho Thời đại Luật pháp, con người hoàn toàn khờ dại. Họ không biết cách để thờ phượng Đức Chúa Trời hay cách để sống trên trần gian. Họ không ngừng phạm tội và xúc phạm Đức Chúa Trời, và không hề biết tội lỗi là gì. Để giúp mọi người tránh xa tội lỗi và sống một cách đúng đắn, Đức Chúa Trời bắt đầu công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp. Hãy đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời về điều này: “Trong suốt Thời đại Luật pháp, Đức Giê-hô-va đã đặt ra những điều răn cho Môi-se để truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, những người đã theo ông rời khỏi Ai Cập. Những điều răn này được Đức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên và không liên quan gì đến người Ai Cập; chúng nhằm chế ngự dân Y-sơ-ra-ên, và Ngài dùng các điều răn để đưa ra yêu cầu với họ. Họ có tuân giữ ngày Sa-bát hay không, họ có kính trọng cha mẹ hay không, họ có thờ các ngẫu tượng hay không, v.v. – đây là những nguyên tắc để phán xét họ là tội lỗi hay ngay chính. Trong số họ, có một số người bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của Đức Giê-hô-va, một số người bị ném đá đến chết, một số người được nhận lãnh ơn phước của Đức Giê-hô-va, và việc này được định đoạt tùy theo việc họ có tuân phục các điều răn này hay không. Những ai không tuân giữ ngày Sa-bát thì bị ném đá đến chết. Những thầy tế lễ mà không tuân giữ ngày Sa-bát thì bị ngọn lửa của Đức Giê-hô-va thiêu đốt. Những ai không tỏ lòng kính trọng đến cha mẹ của mình cũng bị ném đá đến chết. Hết thảy những điều này đều được Đức Giê-hô-va khen ngợi. Đức Giê-hô-va đã lập ra các điều răn và luật pháp của Ngài để khi Ngài dẫn dắt mọi người trong đời sống, họ sẽ nghe theo và vâng phục lời Ngài, không phản nghịch chống lại Ngài. Ngài đã dùng những luật pháp này để giữ cho loài người vừa được dựng nên nằm trong tầm kiểm soát, nhằm đặt nền móng tốt hơn cho công tác tương lai của Ngài. Và vì vậy, dựa trên các công tác mà Đức Giê-hô-va đã làm, thời đại đầu tiên được gọi là Thời đại Luật pháp(Công tác trong Thời đại Luật pháp, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong Thời đại Luật pháp, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban hành rất nhiều luật lệ và những điều răn, dạy nhân loại cách thờ phượng Đức Chúa Trời và cách sống tốt. Ai chấp hành luật pháp thì nhận được sự bảo vệ và phước lành của Đức Chúa Trời, còn những ai vi phạm luật pháp phải dâng của lễ tội lỗi họ được tha thứ, nếu không họ sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt và rủa sả. Những người ở Thời đại Luật pháp đã biết sự công chính và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, tâm tính không thể xúc phạm của Ngài, họ còn biết lòng thương xót và phước lành của Ngài. Thế nên ai cũng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và tuân thủ luật pháp và những điều răn của Ngài. Họ có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và sống cuộc sống đúng đắn trên trần gian. Giờ hãy thử suy nghĩ về điều này: Nếu Đức Chúa Trời không thực hiện công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp, điều gì sẽ xảy ra với nhân loại? Không có sự khống chế của luật pháp hay sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, toàn bộ nhân loại sẽ rơi vào sự hỗn loạn tột cùng và bị Sa-tan chiếm hữu. Việc Đức Chúa Trời ban hành luật pháp cho con người là công tác hết sức quan trọng! Công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp dạy con người tội lỗi là gì, sự công chính là gì, và cho con người thấy rằng nếu phạm tội thì phải dâng của lễ mới được chuộc tội. Giai đoạn công tác đầu tiên của Đức Chúa Trời không những đưa nhân loại đi vào đúng con đường trong sự sống, mà còn đặt nền móng, mở đường cho công tác cứu chuộc của Thời đại Ân điển.

Cuối Thời đại Luật pháp, toàn bộ nhân loại đã bị Sa-tan làm bại hoại nặng nề đến nỗi họ phạm tội ngày càng nhiều, luật pháp không còn kiểm soát được họ. Họ không có đủ của lễ mà chuộc tội, nên bị luật pháp lên án và xử tử, tất cả đều van xin Đức Chúa Trời trong đau đớn. Vậy nên Đức Chúa Trời đã đích thân trở nên xác thịt làm Đức Chúa Jêsus và thực hiện công tác cứu chuộc, bắt đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Hãy cùng đọc thêm lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Trong Thời đại Ân điển, Jêsus đã đến để cứu chuộc toàn thể nhân loại sa ngã (không chỉ dân Y-sơ-ra-ên). Ngài đã tỏ lòng thương xót và nhân từ đối với con người. Jêsus mà con người nhìn thấy trong Thời đại Ân điển có đầy lòng nhân từ và luôn yêu thương đối với con người, vì Ngài đã đến để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi. Ngài đã có thể tha thứ cho tội lỗi của họ cho đến khi sự đóng đinh của Ngài hoàn toàn cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Trong giai đoạn này, Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước con người với lòng thương xót và nhân từ; nghĩa là, Ngài đã trở thành một của lễ chuộc tội cho con người và đã bị đóng đinh vì tội lỗi của con người, hầu cho họ có thể mãi mãi được tha thứ(Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu không có sự cứu chuộc của Jêsus, nhân loại đã phải sống đời đời trong tội lỗi và trở thành con cháu của tội lỗi, hậu duệ của ác quỷ. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, cả trần thế này hẳn đã trở thành vùng đất nơi Sa-tan trú ngụ, nơi dung thân của nó. Tuy nhiên, công tác cứu chuộc đòi hỏi phải thể hiện lòng nhân từ và nhân ái đối với nhân loại; vì chỉ bằng cách đó, nhân loại mới có thể nhận lãnh được sự tha thứ và cuối cùng mới có quyền được làm cho trọn vẹn và được thu phục hoàn toàn bởi Đức Chúa Trời. Không có giai đoạn công tác này, kế hoạch quản lý sáu ngàn năm sẽ không thể tiến triển. Nếu Jêsus không bị đóng đinh, nếu Ngài chỉ chữa lành người bệnh và xua đuổi tà quỷ, thì con người đã không thể được tha thứ hoàn toàn cho những tội lỗi của họ. Trong ba năm rưỡi Jêsus thực hiện công tác của Ngài ở trần thế, Ngài chỉ hoàn thành một nửa công tác cứu chuộc của Ngài; sau đó, bằng việc bị đóng đinh lên thập tự giá và trở thành hình tượng của xác thịt tội lỗi, bị giao cho kẻ ác, Ngài đã hoàn tất công việc chịu đóng đinh và làm chủ vận mệnh của nhân loại. Chỉ sau khi bị giao vào tay Sa-tan thì Ngài mới cứu chuộc nhân loại. Trong ba mươi ba năm rưỡi, Ngài đã chịu đựng ở trần thế, bị chế nhạo, phỉ báng, và bị từ bỏ, thậm chí đến mức Ngài không có chỗ tựa đầu, không chỗ ngả lưng, và rồi Ngài đã bị đóng đinh, với toàn bộ hữu thể của Ngài – một thân thể trong sạch và thánh khiết – bị đóng đinh lên thập tự giá. Ngài đã chịu đựng mọi cung bậc đau đớn trên đời. Những kẻ cầm quyền đã nhạo báng và dùng roi quất Ngài, và lính lệ của chúng thậm chí còn nhổ vào mặt Ngài; nhưng Ngài vẫn giữ im lặng và chịu đựng đến cùng, phục tùng vô điều kiện đến lúc chết, khi mà Ngài đã cứu chuộc toàn nhân loại. Chỉ khi đó Ngài mới được nghỉ ngơi. Công tác Jêsus đã làm chỉ đại diện cho Thời Đại Ân Điển, mà không đại diện cho Thời Đại Luật Pháp, cũng không thay thế cho công tác của thời kỳ sau rốt. Đây là bản chất công tác của Jêsus trong Thời Đại Ân Điển, thời đại thứ hai mà nhân loại đã trải qua – Thời Đại Cứu Chuộc(Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi Jêsus sống giữa chúng ta, Ngài đã rao giảng “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17). Ngài dạy con người thú tội và ăn năn, yêu thương người khác như bản thân mình, tha thứ bảy mươi lần bảy, yêu thương Đức Chúa Trời bằng cả tâm linh trí, dụng tâm linh mà thật tâm thờ phượng Đức Chúa Trời, vân vân. Những lời của Jêsus cho mọi người biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì và cho họ mục tiêu và hướng đi rõ ràng trong đức tin. Đây là một bước đi vượt ra ngoài giới hạn luật pháp và quy định. Ngài còn biểu lộ nhiều dấu kỳ và phép lạ, chữa lành người bệnh, trừ quỷ và tha thứ tội lỗi. Ngài đầy lòng dung thứ và nhẫn nhịn. Ai cũng cảm nhận được tình yêu và sự bao dung của Đức Chúa Trời, thấy được sự tốt đẹp của Ngài, và tới gần Đức Chúa Trời hơn. Cuối cùng, Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh vào thập giá, trở thành một của lễ chuộc tội đời đời, tha tội cho chúng ta một lần và mãi mãi. Sau đó, mọi người chỉ cần thú tội và ăn năn với Chúa để được tha tội, như thế họ sẽ không bị luật pháp lên án và trừng phạt. Họ có thể cầu nguyện trước Đức Chúa Trời tận hưởng sự bình yên, vui sướng và phước lành dồi dào mà Chúa ban cho. Rõ ràng công tác cứu chuộc của Jêsus là một phước lành lớn lao dành cho nhân loại, để chúng ta tiếp tục tồn tại và phát triển cho tới ngày nay.

Vậy thì, vì Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành công tác của Ngài và cứu chuộc chúng ta khỏi nanh vuốt của Sa-tan, có phải thế nghĩa là công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoàn thành không? Có phải thế nghĩa là chúng ta không cần thêm công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là: Không. Công tác của Đức Chúa Trời chưa kết thúc. Nhân loại vẫn cần một bước nữa của công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Con người được Đức Chúa Jêsus cứu chuộc và được tha tội, nhưng bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn chưa được hóa giải. Chúng ta bị bản tính tội lỗi xui khiến, luôn sống trong sự bại hoại. Chúng ta không ngừng nói dối và phạm tội. Chúng ta phản nghịch và chống đối Chúa, không đưa lời Ngài vào thực hành. Chúng ta đều sống trong vòng luẩn quẩn phạm tội, thú tội rồi lại phạm tội, sống trong nỗi đau khổ dằn vặt vì phạm tội. Không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc và kìm kẹp của tội lỗi. Vậy những người không thể thoát khỏi tội lỗi có được cất lên vương quốc mà không có sự phán xét hay làm tinh sạch không? Chắc chắn không. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết. “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời(Hê-bơ-rơ 12:14). Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép những người vẫn còn phạm tội và chống đối Ngài bước vào vương quốc của Ngài. Thế nên Chúa đã tiên tri Ngài sẽ tái lâm sau khi đã hoàn thành công tác cứu chuộc của Ngài. Sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus là để hoàn toàn hóa giải bản tính tội lỗi của con người, cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi để chúng ta trở nên thánh khiết và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật(Giăng 17:17). Sách Khải Huyền cũng đã tiên tri: “Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến(Khải Huyền 14:7). Có thể thấy rằng Đức Chúa Jêsus bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khi Ngài tái lâm, dẫn dắt con người bước vào mọi lẽ thật. Chính là hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi các thế lực của Sa-tan, dẫn dắt chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là bước công tác mà Đức Chúa Trời đã dự tính từ lâu và là bước cuối cùng trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Hãy cùng đọc những lời của Đức Chúa Trơi Toàn Năng để hiểu rõ hơn khía cạnh lẽ thật này.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Nhờ của lễ chuộc tội, con người đã được tha tội, vì công tác chịu đóng đinh đã kết thúc và Đức Chúa Trời đã đánh bại Sa-tan. Nhưng tâm tính bại hoại của con người vẫn còn trong họ, con người vẫn có thể phạm tội và chống lại Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vẫn chưa thu phục được loài người. Đó là lý do tại sao trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời dùng lời để phơi bày tâm tính bại hoại của con người, khiến họ phải thực hành theo con đường đúng đắn. Giai đoạn này có ý nghĩa hơn giai đoạn trước, cũng như có hiệu quả hơn, vì bây giờ chính lời trực tiếp cung cấp cho sự sống của con người và cho phép tâm tính của con người được đổi mới hoàn toàn; đó là một giai đoạn công tác triệt để hơn nhiều. Do đó, sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt đã hoàn tất ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời và hoàn thành trọn vẹn kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời cho việc cứu rỗi con người(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đọc đoạn này giúp chúng ta hiểu lý do Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus đã tha tội cho chúng ta, nhưng bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn còn thâm căn cố đế. Chúng ta cần Đức Chúa Trời phán thêm nhiều lẽ thật và thực hiện bước công tác phán xét để hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Như thế, công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus mở đường cho công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, đó mới là phần then chốt, trọng yếu nhất trong toàn bộ công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó còn là con đường dẫn tới sự cứu rỗi hoàn toàn và lối vào thiên quốc của chúng ta. Khi bước công tác này hoàn thành, tâm tính bại hoại của con người sẽ được làm tinh sạch và chúng ta sẽ ngừng phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời, sẽ thực sự quy phục và yêu thương Đức Chúa Trời, và công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành trọn vẹn. Kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời cũng sẽ hoàn thành. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và bắt đầu công tác vào thời kỳ sau rốt, kết thúc Thời đại Ân điển và bắt đầu Thời đại Vương quốc. Ngài đã bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại, không chỉ tỏ lộ mọi lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, mà còn phán xét và phơi bày bản tính và tâm tính Sa-tan chống lại Đức Chúa Trời của con người, vạch trần toàn bộ quan niệm của chúng ta về Đức Chúa Trời và những quan điểm sai lầm trong đức tin. Ngài còn cho chúng ta con đường để thoát khỏi tội lỗi và được cứu rỗi hoàn toàn, vân vân. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là vô giá! Đây là toàn bộ thực tế của lẽ thật mà mọi người phải sở hữu để được làm tinh sạch và cứu rỗi hoàn toàn, chúng là những lời mà Đức Chúa Trời chưa từng phán trong Thời đại Luật pháp hay Thời đại Ân điển. Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta con đường tới sự sống đời đời vào thời kỳ sau rốt. Nhiều người được Đức Chúa Trời chọn trải qua sự phán xét của Ngài đã thấy được lẽ thật về sự bại hoại của họ và bản tính Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời, đã đạt được sự hiểu biết chân thật về tâm tính công chính, không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời, và sinh lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Cuối cùng họ cũng được giải thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và sống trọn một hình tượng giống con người. Họ có những chứng ngôn phi thường về việc thoát khỏi tội lỗi và chiến thắng Sa-tan. Những người được Đức Chúa Trời chọn đều biết rằng công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời chính là sự cứu rỗi tối hậu của Ngài dành cho nhân loại! Không có công tác phán xét, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu lẽ thật về sự bại hoại của mình, chúng ta sẽ không bao giờ biết căn nguyên tội lỗi của mình, và sẽ không bao giờ được làm tinh sạch và thay đổi tâm tính bại hoại. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn thành một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa và phúc âm vương quốc của Ngài đã được truyền bá khắp thế giới. Thực tế cho thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn toàn đánh bại Sa-tan và giành mọi vinh quang, kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài đã hoàn thành. Đại họa đã bắt đầu trút xuống, tất cả những kẻ hành ác chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị trừng phạt và hủy diệt trong thảm họa, trong khi những ai trải qua sự phán xét và được làm tinh sạch sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ qua khỏi thảm họa. Sau đó sẽ có trời mới đất mới – vương quốc của Đấng Christ sẽ hiện xuống trên trần gian, những ai còn ở lại sẽ là người của Đức Chúa Trời, họ sẽ sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời, tận hưởng phước lành Ngài ban và những gì Ngài đã hứa. Việc này ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền: “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời(Khải Huyền 11:15). “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi(Khải Huyền 21:3-4).

Lúc này chúng ta có thể thấy ba bước công tác của Đức Chúa Trời quý giá và thực tế như thế nào! Từng bước công tác giải quyết vấn đề phạm tội của con người và để hoàn thành một mục đích. Đó là từng bước cứu rỗi nhân loại khỏi quyền lực của Sa-tan và tội lỗi, để chúng ta có thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời và nhận lãnh những lời hứa và phước lành của Ngài. Mỗi giai đoạn công tác đều kết nối với giai đoạn sau, mỗi bước đều được xây dựng dựa trên nền móng của bước trước đó, bước sau càng sâu sắc và tiến bộ hơn bước trước đó. Chúng kết nối chặt chẽ, không thể tách rời, và không có hiệu quả nếu thiếu nhau. Các bạn thấy đấy, không có công tác trong Thời đại Luật pháp, sẽ không ai biết tội lỗi là gì, và chúng ta đều sẽ bị Sa-tan chà đạp, sống trong tội lỗi. Chúng ta sẽ bị Sa-tan chiếm lấy và hủy hoại. Không có công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển, nhân loại sẽ phải chịu sự trừng phạt vì đã phạm quá nhiều tội và chúng ta sẽ không còn sống đến ngày nay. Thế nếu Đức Chúa Trời không thực hiện công tác phán xét thời kỳ sau rốt thì sao? Không có nó chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi hay xứng đáng bước vào thiên quốc. Cuối cùng chúng ta sẽ bị hủy diệt vì phạm tội quá nặng. Rõ ràng, chỉ thiếu một trong ba bước công tác này thôi, nhân loại sẽ thuộc về Sa-tan và không bao giờ được cứu rỗi hoàn toàn. Ba giai đoạn công tác này bao gồm toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi nhân loại. Mỗi bước sau càng quan trọng hơn bước trước đó, và chúng đều là sự an bài tỉ mỉ của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Việc này cho chúng ta thấy tình yêu và sự cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, thể hiện sự khôn ngoan và toàn năng của Ngài. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, một kế hoạch quản lý sáu ngàn năm, gồm có ba giai đoạn, hoặc ba thời đại như sau: Thời Đại Luật Pháp của buổi sơ khai; Thời Đại Ân Điển (cũng gọi là Thời Đại Cứu Chuộc); và Thời Đại Vương Quốc của thời kỳ sau rốt. Công tác của Ta ở ba thời đại này khác nhau về nội dung theo bản chất của mỗi thời đại, nhưng ở mỗi giai đoạn, công tác này đều phù hợp với nhu cầu của con người – hay nói chính xác hơn là được thực hiện để chống lại những mưu trò Sa-tan bày ra trong cuộc chiến mà Ta đang giao đấu với nó. Mục đích công tác của Ta là để đánh bại Sa-tan, để biểu lộ sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ta, để phơi bày hết các mưu chước của Sa-tan, và nhờ đó, để cứu rỗi toàn nhân loại đang sống dưới quyền của Sa-tan. Nó là để cho thấy sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ta, và để tỏ lộ sự ghê tởm không thể chịu nổi của Sa-tan; thậm chí còn hơn thế nữa, là để cho các loài thọ tạo phân biệt được thiện và ác, biết được rằng Ta là Đấng Thống Trị của vạn vật, thấy rõ được rằng Sa-tan là kẻ thù của nhân loại, một kẻ suy đồi, một kẻ tà ác, và để cho họ nhận ra được, với sự chắc chắn tuyệt đối, sự khác biệt giữa thiện và ác, giữa lẽ thật và sự giả dối, giữa thánh thiện và rác rưởi, giữa những gì cao quý và những gì thấp hèn. Như thế, loài người mê muội sẽ trở nên có thể làm chứng cho Ta rằng không phải Ta làm sa ngã loài người, và chỉ có Ta – Đấng Tạo Hóa – mới có thể cứu rỗi được loài người, mới có thể ban cho con người những thứ họ có thể thụ hưởng; và họ sẽ dần biết được rằng Ta là Đấng Thống Trị của vạn vật, còn Sa-tan chỉ là một trong những loài Ta tạo ra và rồi đã chống lại Ta. Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta được chia làm ba giai đoạn, và Ta làm như thế để đạt được kết quả là khiến các loài thọ tạo có thể làm chứng cho Ta, hiểu được ý muốn của Ta, và biết được Ta là lẽ thật(Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger