Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc nhân loại, vậy tại sao Ngài vẫn thực hiện công tác phán xét khi Ngài tái lâm vào thời kỳ sau rốt?

10/10/2021

2.000 năm trước, Đức Chúa Jêsus nhập thể đã bị đóng đinh để chuộc tội cho nhân loại, Ngài làm của lễ chuộc tội và hoàn thành công tác cứu chuộc của Ngài. Ngài đã hứa sẽ tái lâm vào thời kỳ sau rốt, nên toàn bộ tín hữu đang theo dõi chờ mong Chúa đến, và họ nghĩ rằng vì họ tin vào Chúa nên toàn bộ tội lỗi của họ đã được tha thứ, và Ngài không còn coi họ là tội nhân nữa. Họ nghĩ họ đã hoàn toàn sẵn sàng, nên chỉ cần chờ Chúa tái lâm là họ có thể được đưa vào thiên quốc. Thế nên mọi người cứ luôn mãi nhìn lên trời, chờ ngày Ngài bất ngờ xuất hiện trên một đám mây và đưa họ lên trời để tương ngộ cùng Ngài. Nhưng thật quá bất ngờ cho ho, giờ họ đang chứng kiến các đại họa giáng xuống mà vẫn chưa được nghênh tiếp Chúa. Chẳng ai biết thực sự chuyện gì đang xảy ra. Dù họ vẫn chưa thấy Chúa đến trên một đám mây, nhưng họ đã thấy Tia Chớp Phương Đông đưa ra chứng ngôn chắc chắn rằng Ngài đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Ngài đã bày tỏ lẽ thật và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm rung chuyển toàn bộ giới tôn giáo và gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời nhập thể khác xa với quan niệm và tưởng tượng của mọi người. Nhiều người thắc mắc rằng: Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành công tác cứu chuộc vĩ đại của Ngài, và Đức Chúa Trời đã coi chúng ta là công chính, vậy tại sao Ngài cần thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt? Họ thấy điều đó là không thể. Cộng đồng tôn giáo thậm chí còn chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, không chịu tìm hiểu công tác của Ngài, đồng thời háo hức chờ đợi Chúa đến trên một đám mây để cất họ lên thiên quốc, hy vọng sẽ được thoát khỏi các đại họa. Thế nhưng công tác của Đức Chúa Trời rất bao la và vĩ đại, không ai có thể ngăn cản. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tạo nên một nhóm những người đắc thắng và thảm họa đã bắt đầu, trong khi giới tôn giáo thì chìm trong thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Vì họ không được cất lên trước thảm họa, nên họ đặt hy vọng vào lúc nó đang xảy ra hoặc sau khi nó xảy ra. Tại sao họ đã không nghênh tiếp Chúa trước khi thảm họa xảy đến? Họ đã sai lầm ở chỗ nào? Có phải Đức Chúa Jêsus đã bội hứa, không đưa các tín hữu vào thiên quốc trước khi thảm họa xảy đến, khiến họ thất vọng vô cùng? Hay mọi người đã hiểu nhầm những lời tiên tri trong Kinh Thánh, tin vào quan niệm của họ rằng Chúa sẽ đến từ trên mây, không chịu nghe tiếng Đức Chúa Trời, và thế là không nghênh tiếp Chúa và tan nát trước thảm họa? Mọi người hiện đang rất mơ hồ về lý do Chúa chưa đến từ trên mây và cất các tín hữu lên trước khi thảm họa xảy đến. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ hiểu biết của mình về công tác phán xét của Đức Chúa Trời nhập thể vào thời kỳ sau rốt làm Con người.

Tất cả những ai quen thuộc với Kinh Thánh đều hiểu hầu hết những lời tiên tri trong Kinh Thánh đều tiên báo hai việc: Chúa sẽ tái lâm, và Ngài sẽ thực hiện phán xét vào thời kỳ sau rốt. Hai việc này thực ra là một, tức là Đức Chúa Trời sẽ đến trong xác thịt vào thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét của Ngài. Một số người chắc chắn sẽ hỏi có cở sở Kinh Thánh nào để nói như vậy không. Dĩ nhiên là có. Có rất nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh về những việc này – 200 hoặc hơn nữa. Hãy cùng xem một ví dụ, chẳng hạn như trong Cựu Ước: “Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân(I-sai-a 2:4). “Vì Ngài đến, Ngài đến đặng đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân(Thánh Thi 96:13). Trong Tân Ước cũng có nói: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17). Đức Chúa Jêsus cũng đích thân tiên tri Ngài sẽ tái lâm và thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Jêsus phán: “Lại nếu kẻ nào nghe lời Ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải Ta xét đoán kẻ đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời Ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con(Giăng 5:22). “Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người(Giăng 5:27). Sách Khải Huyền cũng tiên tri: “Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến(Khải Huyền 14:7). Những lời tiên tri này nói rất rõ rằng Chúa sẽ tái lâm làm Con người và thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Chẳng còn nghi ngờ gì về điều này. Có thể thấy Đức Chúa Jêsus rõ ràng đã tiên tri trong Thời đại Ân điển rằng Ngài sẽ tái lâm vào thời kỳ sau rốt làm Con người cho công tác phán xét của Ngài. Sách Khải Huyền tiên tri rõ ràng rằng: “Vì giờ phán xét của Ngài đã đến”. Những lời tiên tri này cho thấy rằng Chúa sẽ nhập thể làm Con người vào thời kỳ sau rốt, đích thân đến giữa chúng ta để thực hiện công tác phán xét. Việc này đã được Đức Chúa Trời lên kế hoạch từ lâu, và không ai có thể phủ nhận. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ lẽ thật cho công tác phán xét, Ngài đã phán rất nhiều lời và tạo nên một nhóm những người đắc thắng. Việc này cho thấy rằng những lời tiên tri này đã hoàn toàn ứng nghiệm. Giờ chúng ta hãy cùng xem xét niềm tin tôn giáo phổ biến rằng Chúa đã hoàn thành công tác cứu chuộc của Ngài, nên việc Ngài sẽ thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt là không thể. Có cơ sở Kinh Thánh nào cho điều này không? Đức Chúa Jêsus có nói vậy không? Hoàn toàn không. Những ý kiến đó chỉ là những quan niệm và tưởng tượng của con người – chúng chỉ là những mơ tưởng hão huyền. Chúng hoàn toàn trái ngược với những lời tiên tri trong Kinh Thánh, cũng không có lời nào của Đức Chúa Trời ủng hộ cho chúng. Những suy nghĩ này hoàn toàn ngu xuẩn! Tại sao mọi người không thiết tha tìm kiếm phán ngôn và những lời tiên tri của Chúa trong Kinh Thánh, mà lại cứ nhất định phán xét và lên án công tác vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời vì quan niệm của chính họ? Thế chẳng phải độc đoán và kiêu ngạo sao? Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều lời tiên tri về việc Con người đến và sự phán xét vào thời kỳ sau rốt, vậy tại sao mọi người không thấy Kinh Thánh ngay trước mắt họ? Như trong Kinh Thánh có nói, “Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Ðã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại, và Ta chữa họ được lành chăng(Ma-thi-ơ 13:14-15). Người khôn ngoan sẽ tìm kiếm và tìm hiểu lý do Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt, lý do Con người xuất hiện để công tác. Chúng ta phải trả lời những câu hỏi này trước khi có thể thực sự hiểu những lời tiên tri trong Kinh Thánh.

Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao Chúa nhập thể một lần nữa để thực hiện công tác phán xét sau khi cứu chuộc nhân loại. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ lẽ nhiệm mầu này. Hãy xem Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán những gì về việc này. “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người và không đối đãi với con người theo những vi phạm của họ. Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt, chưa được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội, không ngừng bộc lộ tâm tính Sa-tan bại hoại của mình. Đây là cuộc sống mà con người đang sống, một chu kỳ vô tận của việc phạm tội và được tha thứ. Phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm. Theo cách này, cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người, nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi. Chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất, vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại. … Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình; họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình, và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rất rõ ràng, đúng không? Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc nhân loại vào Thời đại Ân điển, vậy tại sao Ngài vẫn tái lâm để phán xét vào thời kỳ sau rốt? Là vì Đức Chúa Jêsus chỉ mới hoàn thành công tác cứu chuộc, hoàn thành một nửa công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đạt được sự cứu chuộc tội lỗi của con người, nên chúng ta mới đủ tư cách cầu nguyện và thông công với Chúa, tận hưởng ân điển và phước lành của Ngài. Tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ và chúng ta tận hưởng sự bình an và niềm vui mà Đức Thánh Linh ban cho, nhưng chúng ta vẫn cứ phạm tội suốt, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn phạm tội, thú tội, và lại phạm tội. Không ai có thể thoát khỏi những trói buộc và kìm hãm của tội lỗi, phải sống vật lộn với nó, thật là đau khổ và không có cách nào thoát ra. Việc này chứng tỏ rằng dù Chúa đã tha tội cho chúng ta, bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn tồn tại; tâm tính bại hoại của chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta có khả năng sẽ phản nghịch, chống đối, phán xét Đức Chúa Trời bất cứ khi nào. Đây là sự thật không thể chối cãi. Dù người ta tin Chúa bao lâu đi nữa, họ không thể thoát khỏi tội lỗi và đạt được sự thánh khiết hay xứng đáng đối diện Đức Chúa Trời. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!(Ma-thi-ơ 7:21-23). Trong Hê-bơ-rơ chương 12 câu 14 có nói, “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời”. Có thể thấy rằng chỉ những ai thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời mới có thể bước vào thiên quốc. Nhưng tại sao Chúa phán rằng những ai rao giảng và xua đuổi ma quỷ dưới danh Ngài là những kẻ hành ác? Điều này có thể khiến nhiều người mơ hồ. Nó có nghĩa là họ tuyên xưng đức tin của mình, nhưng họ vẫn phạm tội và chưa thực sự ăn năn. Dù họ có rao giảng hay trừ quỷ nhân danh Chúa bao nhiêu đi nữa, làm bao nhiêu phép lạ đi nữa, Chúa vẫn không chấp thuận. Trong mắt Chúa, những người như thế là những kẻ hành ác. Họ có thể làm nhiều việc nhân danh Chúa, nhưng đây là sự sỉ nhục Chúa mà Ngài căm ghét. Những người được tha tội này có xứng đáng bước vào thiên quốc không? Chắc chắn là không. Họ vẫn còn mơ về ngày Chúa sẽ đến và đưa họ lên trời. Đây chỉ là ảo tưởng của con người. Rõ ràng, lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus về sự tái lâm của Ngài đâu mang ý nghĩa là Ngài sẽ đưa thẳng mọi người lên trời để gặp Ngài, mà là Ngài sẽ phán xét và làm tinh sạch mọi người khỏi bản tính tội lỗi và sự bại hoại, Ngài sẽ cứu rỗi triệt để chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi những thế lực Sa-tan, đưa chúng ta tới một đích đến tốt đẹp. Đây là ý nghĩa công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Bây giờ chắc tất cả chúng ta đều có thể thấy rằng công tác cứu chuộc vào Thời đại Ân điển chỉ là để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta, nên tội của chúng ta đã được tha. Việc này mới chỉ hoàn thành một nửa công tác cứu rỗi, và Đức Chúa Trời sẽ thực hiện một bước công tác lớn hơn vào thời kỳ sau rốt. Trên nền móng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời Toàn Năng đang bày tỏ lẽ thật cho công tác phán xét của thời kỳ sau rốt để làm tinh sạch triệt để và cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi, giải phóng chúng ta khỏi những thế lực của Sa-tan. Ta có thể thấy sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus hoàn toàn là lót đường cho sự phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Đấy là công tác nền móng. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại và sẽ kết thúc thời đại. Chỉ tiếp nhận công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus mà không tiếp nhận công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng có nghĩa là bỏ dở nửa chừng trên con đường đức tin, và bước cuối cùng chính là bước quan trọng nhất để định đoạt số phận và kết cục của chúng ta. Không thực hiện bước này chính là bỏ dở nửa chừng và phí hoài mọi nỗ lực trước đó. Tôi nghĩ mọi người hiểu rằng phần cuối cùng của một hành trình thường là phần khó khăn nhất. Giai đoạn cuối trên con đường đức tin là phần quan trọng nhất sẽ quyết định số phận của bạn. Đối với người tin Đức Chúa Trời, điều quyết định kết cục và số phận của chúng ta chính là công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Những ai không tiếp nhận điều này, họ sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ; đó thực sự là một bi kịch. Vậy nên, chúng ta có thể chắc chắn, dù đã tin Chúa bao lâu đi nữa, nếu họ không chịu tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa sẽ loại bỏ họ, họ sẽ là trinh nữ khờ dại rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Nhiều người không tin trước đây đã lập tức tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và đã đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Đây là những người may mắn và họ bù đắp cho những tín hữu không chịu tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng và bị loại bỏ. Đó chẳng phải là sự hối hận lớn nhất cho các tín hữu sao? Sau bao nhiêu năm mong đợi Chúa, họ thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng đang thực hiện công tác phán xét và bày tỏ nhiều lẽ thật nhưng không chịu tiếp nhận, thay vào đó lại cố chấp chờ đợi Chúa đến trên một đám mây, đánh cược điều này với Đức Chúa Trời, cuối cùng họ sẽ mất cơ hội được cứu rỗi. Chẳng phải đó là nỗi buồn khủng khiếp đối với một tín hữu sao?

Một số người có thể thắc mắc Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch để cứu rỗi triệt để nhân loại như thế nào. Có quá nhiều điều để thông công về lẽ thật liên quan đến chuyện này, nên hôm nay chúng ta chỉ có thể lướt sơ qua. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nói rất rõ rằng sự phán xét của Ngài vào thời kỳ sau rốt chủ yếu là để phán xét thực chất bại hoại của nhân loại bằng cách bày tỏ lẽ thật, vạch trần sự bại hoại của chúng ta để chúng ta kiểm điểm và hiểu bản thân, thấy được sự bại hoại của mình. Rồi chúng ta mới hối hận, căm ghét bản thân, và căm ghét xác thịt của mình, từ đó có sự ăn năn thật. Công tác phán xét này không chỉ được hoàn thành bởi sự bày tỏ một vài lẽ thật cho mọi người hiểu, mà Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ nhiều khía cạnh của lẽ thật. Toàn bộ những lẽ thật này là để phán xét, vạch trần, tỉa sửa và xử lý nhân loại, cũng là để thử luyện và tinh luyện chúng ta. Đặc biệt là những lời của Đức Chúa Trời để phán xét và phơi bày thực chất bại hoại của con người vạch trần một cách sâu sắc tâm tính Sa-tan của nhân loại, bản tính và thực chất của chúng ta. Những lời này thật thấm thía, xuyên thấu tâm can chúng ta. Chúng ta thấy mình bại hoại như thế nào, không xứng được gọi là con người. Chúng ta không biết trốn vào đâu, và chỉ muốn chui xuống đất để thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Trải qua sự phán xét này là cách duy nhất để thấy lẽ thật sự bại hoại của chúng ta, khi đó lòng chúng ta đầy sự hối hận và biết rằng mình không xứng đáng nhận phước lành của Đức Chúa Trời, không đáng được đưa vào thiên quốc. Chúng ta quá bại hoại để được gặp Đức Chúa Trời. Không có sự phán xét và sự hành phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thực sự hiểu được mình, chúng ta chỉ dùng lời chót lưỡi đầu môi để thú tội, mà không biết mình đang hoàn toàn sống theo tâm tính Sa-tan. Chúng ta cứ mãi phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, mà vẫn nghĩ mình có thể bước vào thiên quốc. Nghĩ như vậy thật quá trơ trẽn và ảo tưởng, hoàn toàn không có sự tự nhận thức. Những ai trong chúng ta trải nghiệm sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ có hiểu biết trực tiếp chân thật rằng lời Ngài chính là lẽ thật, rằng chúng là vô giá! Chỉ có lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ mới có thể làm tinh sạch sự bại hoại của chúng ta và cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi. Chỉ có trải nghiệm sự phán xét của lời Ngài mới có thể làm tinh sạch và thay đổi tâm tính bại hoại của chúng ta, để chúng ta có thể trở thành những người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và xứng đáng vào thiên quốc. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt mang tới cho chúng ta con đường, lẽ thật, và sự sống. Nhờ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng chúng ta mới có thể đạt được lẽ thật và sự sống và sống trước Đức Chúa Trời, một phước lành to lớn từ Đức Chúa Trời!

Đến đoạn thông công này, tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều hiểu rằng công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại không đơn giản như chúng ta tưởng. Không chỉ cứu chuộc và tha tội cho chúng ta là xong, mà công tác cứu rỗi của Ngài còn để cứu rỗi triệt để chúng ta khỏi sự ác và tội lỗi, khỏi sự kìm kẹp của Sa-tan để chúng ta có thể quy phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Công tác phán xét là cách duy nhất để đạt được điều này. Hiện Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật và đang thực hiện công tác phán xét. Công tác này của Ngài hết sức vĩ đại, và không gì sánh bằng! Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm lay động toàn thế giới và rung chuyển vũ trụ. Công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt đã gây sự chú ý và làm thế giới chấn động. Những ai yêu lẽ thật đều đang tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, và chỉ những ai không yêu lẽ thật mới nhắm mắt làm ngơ và coi thường công tác của Đức Chúa Trời. Nhưng công tác của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị tác động bởi giới tôn giáo hay những người ngoại đạo. Nó tiến tới, không gì cản nổi. Chỉ trong chớp mắt, những đại họa đã bắt đầu và công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt đang đạt đến đỉnh điểm. Với những người đi theo Ngài, sự phán xét của nó đang khởi từ nhà Đức Chúa Trời, hoàn thiện một số người và cũng loại bỏ nhiều người. Đối với người khác, nó đang dùng những thảm họa để dần xử lý những kẻ hành ác chống đối Đức Chúa Trời, dần chấm dứt hoàn toàn thời đại tà ác với sự cai trị của Sa-tan. Rồi chúng ta sẽ chào đón và bước vào một thời đại mới, lúc vương quốc của Đấng Christ được hiện thực hóa trên địa cầu. Những ai vẫn đang mong mỏi Chúa đến trên một đám mây sẽ rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng, ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền, “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1:7). Đức Chúa Trời Toàn Năng còn phán: “Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng ‘Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Christ giả’ sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger