Có đúng là toàn bộ công tác và lời của Đức Chúa Trời nằm trong kinh thánh?

01/12/2021

Đấng Cứu Thế Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và đang công tác vào thời kỳ sau rốt, và Ngài đã bày tỏ hàng triệu lời, thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để. “Lời xuất hiện trong xác thịt”, một tuyển tập những lời của Ngài đã được đăng lên mạng, không chỉ gây chấn động giới tôn giáo, mà còn chấn động cả thế giới nữa. Những người yêu lẽ thật và mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, từ mọi quốc gia và mọi giáo phái, đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thấy rằng chúng là lẽ thật và là phán ngôn của Đức Thánh Linh. Họ đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, công nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và đã đến trước ngai Đức Chúa Trời. Đúng như Đức Chúa Jêsus đã phán, “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). Tuy rằng nhiều người trong giới tôn giáo thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, có quyền năng và thẩm quyền, nhưng vì lời Ngài không được chép lại trong Kinh Thánh, nên họ không chịu tiếp nhận. Họ đinh ninh rằng công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và ngoài Kinh Thánh thì không có lời Đức Chúa Trời. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, nhưng vì chúng không nằm trong Kinh Thánh, sao chúng có thể là công tác và lời của Đức Chúa Trời được? Một số người thấy thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đọc “Lời xuất hiện trong xác thịt” thay vì đọc Kinh Thánh, lại lên án việc này, nói rằng xa rời Kinh Thánh chính là phản bội Chúa, chính là dị giáo. Việc này làm tôi nhớ đến những người Pha-ri-si trong Do Thái giáo, đã phán xét, lên án, và chống lại Đức Chúa Jêsus chỉ vì công tác và lời của Ngài vượt ra khỏi Kinh Thánh và Ngài không mang danh là Đấng Mê-si. Họ thậm chí còn đóng đinh Ngài vào thập giá, rốt cuộc đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt và rủa sả, quốc gia Y-xơ-ra-ên bị diệt vong. Đây là một bài học đáng suy ngẫm! Nhiều tín đồ tôn giáo ngày nay một mực khẳng định rằng công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và ngoài Kinh Thánh thì không có lời Đức Chúa Trời. Họ chối bỏ và lên án công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bám vào quan điểm sai lầm này. Một số còn công khai thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, nhưng vẫn không chịu tìm hiểu chúng, kết quả là họ bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa trước thảm họa. Thật đáng buồn, họ đã rơi vào thảm họa. “Công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và ngoài Kinh Thánh thì không có lời Đức Chúa Trời”. Quan điểm này đã khiến vô số người bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa, gây ra những tổn hại quá nghiêm trọng. Quan điểm này thực sự sai ở đâu? Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những gì mình biết về chuyện àny.

Trước khi đào sâu vấn đề này, hãy làm rõ Kinh Thánh đến từ đâu. Kinh Thánh được biên soạn bao gồm hai phần, là Cựu Ước và Tân Ước. Người Do Thái tin Đức Giê-hô-va, và dùng Kinh Thánh của Cựu Ước, trong khi các Cơ Đốc nhân tin Đức Chúa Jêsus và sử dụng Tân Ước. Cả Cựu Ước và Tân Ước đều được biên soạn bởi con người hàng thế kỷ sau khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành công tác của Ngài. Kinh Thánh không rơi từ trên trời xuống, và dĩ nhiên Đức Chúa Trời không đích thân viết ra nó và giao nó cho chúng ta. Nó được tập hợp thông qua sự cộng tác giữa các lãnh đạo tôn giáo vào thời đó. Dĩ nhiên họ đã có sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Thánh Linh – chắc chắn là thế. Vì Kinh Thánh được biên soạn bởi con người, nên không thể nào Cựu Ước có thể bao gồm nội dung của Tân Ước được, và không thể nào Tân Ước có thể bao gồm công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Lý do là mọi người đâu thể thấy trước được tương lai. Những câu từ và sách cấu thành Kinh Thánh đã được chọn lọc, và không phải toàn bộ những ghi chép của các nhà tiên tri hay sứ đồ đều được cho vào Kinh Thánh. Một số bị lược bỏ hoặc xóa bỏ. Việc đó không có gì phải bàn cãi. Vì nó được con người biên soạn, nên rất bình thường khi có những sự chọn lọc, lược bỏ và xóa bỏ nhất định. Mọi người sai lầm ở chỗ là cứ một mực khẳng định mọi công tác và lời của Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh, như thể đó là toàn bộ những gì Đức Chúa Trời phán và thực hiện trong những thời đại đó. Vấn đề ở đây là gì? Sách của một số nhà tiên tri đâu được chép lại trong Cựu Ước, và một số sách mà chúng ta biết, như của Ê-nóc và E-xơ-ra, không nằm trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể chắc chắn rằng hẳn phải có sách của các sứ đồ khác không được đưa vào Tân Ước, chưa kể đến việc Đức Chúa Jêsus đã rao giảng hơn ba năm và hẳn đã phán rất nhiều, nhưng chỉ có một số rất ít trong Kinh Thánh. Đúng như tông đồ Giăng đã nói, “Lại còn nhiều việc nữa mà Ðức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (Giăng 21:25). Rõ ràng ghi chép trong Kinh Thánh về công tác và lời của Đức Chúa Trời rất hạn chế! Chúng ta đều biết rõ ràng chắc chắn rằng cả hai bộ Cựu Ước và Tân Ước đều không chứa đựng hết toàn bộ công tác và lời của Đức Chúa Trời cho thời đại đó. Đây là sự thật mà ai cũng thừa nhận. Có nhiều người trong giới tôn giáo không hiểu Kinh Thánh hay cách Kinh Thánh được biên soạn. Họ cho rằng toàn bộ công tác và lời của Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh, từ đó họ bác bỏ và lên án bất cứ điều gì bên ngoài Kinh Thánh. Việc đó có phù hợp với thực tế lịch sử không? Khẳng định vậy chẳng phải đang phán xét công tác của Đức Chúa Trời sao? Đó chẳng phải chống đối Đức Chúa Trời sao? Kinh Thánh được biên soạn sau khi đã có công tác, và do tay con người thực hiện, nên làm sao con người có thể đưa giai đoạn công tác tiếp theo của Đức Chúa Trời vào Kinh Thánh trước được chứ? Việc đó là bất khả thi, vì mọi người không có khả năng tiên tri. Những người biên soạn Cựu Ước đâu còn sống trong thời của Đức Chúa Jêsus và họ không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Jêsus. Làm sao họ có thể đưa công tác và lời của Ngài, sách của các sứ đồ vào trong Cựu Ước trước được? Cũng không thể nào những người biên soạn Tân Ước có thể đưa công tác và lời của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, 2.000 năm sau, vào trong Kinh Thánh trước được. Toàn bộ giới tôn giáo ngày nay đã chứng kiến công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, một số đã tìm hiểu và thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là toàn bộ lẽ thật và có thẩm quyền. Nhưng vì Kinh Thánh không chứa đựng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và danh Ngài, và không thể tìm thấy chúng trong đó, họ chối bỏ việc Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là hiện thân của chính Đức Chúa Trời. Chẳng phải họ mắc sai lầm giống như những người Pha-ri-si đã chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus sao? Những người Pha-ri-si nghĩ rằng vì Đức Chúa Jêsus không mang danh Đấng Mê-si, và công tác và lời của Ngài không phù hợp với Kinh Thánh, nên họ có thể chối bỏ Ngài là Đấng Mê-si. Các tín đồ tôn giáo ngày nay thấy danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng không được tiên tri trong Kinh Thánh và cũng không tìm thấy lời Ngài trong đó, nên họ chối bỏ và lên án công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đang phạm tội đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá một lần nữa. Thật ra, dù Kinh Thánh không chứa đựng công tác và lời của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, vẫn có những lời tiên tri về danh mới của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, như câu này trong sách Ê-sai: “Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Ðức Giê-hô-va đặt cho(I-sai-a 62:2). Và cả trong sách Khải Huyền: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người(Khải Huyền 3:12). “Ðấng Hiện Có, Ðã Có, và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga(Khải Huyền 1:8). “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị(Khải Huyền 19:6). Kinh Thánh cũng tiên tri Đức Chúa Trời phán nhiều hơn và thực hiện nhiều công tác hơn vào thời kỳ sau rốt, đúng như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Cũng có một cảnh báo xuất hiện đến bảy lần trong sách Khải Huyền: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền chương 2, 3). Sách Khải Huyền cũng tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ mở cuốn kỳ thư bị phong ấn vào thời kỳ sau rốt. Rõ ràng, Đức Chúa Trời được tiên tri sẽ phán cùng các hội thánh vào thời kỳ sau rốt và dẫn dắt nhân loại vào mọi lẽ thật. Làm sao công tác và những lời này của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt lại có thể xuất hiện trước trong Kinh Thánh được? Không thể nào như vậy! Với đủ mọi lời tiên tri và những sự thật rõ ràng thế này, tại sao vẫn có nhiều người nhìn mà chẳng thấy gì, phán xét và khẳng định rằng công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và ngoài Kinh Thánh thì không có lời Đức Chúa Trời? Rõ ràng, việc cả gan phán xét và chống đối Đức Chúa Trời khi Ngài đã xuất hiện và công tác, thì những người này không hiểu gì về công tác của Đức Chúa Trời và lẽ thật. Họ bị Đức Chúa Trời lên án và loại bỏ, và đã rơi vào thảm họa rồi. Việc này ứng nghiệm một số câu trong Kinh Thánh: “Kẻ ngu dại chết, vì thiếu trí hiểu” (Châm Ngôn 10:21). “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết(Hô-sê-a 4:6).

Hãy cùng xem một số lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những điều được ghi lại trong Kinh Thánh thì hữu hạn; chúng không thể đại diện cho toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời. Bốn Sách Phúc Âm có tổng cộng ít hơn một trăm chương trong đó ghi lại số lượng hữu hạn các sự kiện, như Jêsus rủa cây vả, ba lần chối Chúa của Phi-e-rơ, Jêsus xuất hiện trước các môn đồ sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá và phục sinh, dạy về việc kiêng ăn, dạy về cầu nguyện, dạy về ly dị, sự ra đời và gia phả của Jêsus, sự bổ nhiệm các môn đệ của Jêsus, v.v. Tuy nhiên, con người xem chúng như báu vật, thậm chí đối chiếu công tác của ngày nay với chúng. Họ thậm chí còn tin rằng toàn bộ công tác Jêsus đã làm trong cuộc đời Ngài chỉ có bấy nhiêu thôi, như thể Đức Chúa Trời chỉ có khả năng làm bấy nhiêu việc này và không làm được gì hơn. Điều này chẳng phải là ngớ ngẩn sao?(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Rốt cuộc, Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh vĩ đại hơn? Tại sao công tác của Đức Chúa Trời phải dựa theo Kinh Thánh? Lẽ nào Đức Chúa Trời không có quyền vượt qua Kinh Thánh sao? Đức Chúa Trời không thể rời khỏi Kinh Thánh và làm công tác khác ư? Tại sao Jêsus và các môn đồ của Ngài đã không giữ ngày Sa-bát? Nếu Ngài phải thực hành theo ngày Sa-bát và dựa theo các điều răn của Cựu Ước, thì tại sao Jêsus đã không giữ ngày Sa-bát sau khi Ngài đến, mà thay vào đó lại rửa chân, trùm đầu, bẻ bánh, và uống rượu? Chẳng phải tất cả những điều này đều không có trong các điều răn của Cựu Ước sao? Nếu Jêsus tôn vinh Cựu Ước, tại sao Ngài lại phá vỡ những giáo lý này? Ngươi nên biết Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh đến trước! Là Chúa của ngày Sa-bát, chẳng phải Ngài cũng có thể là Chúa của Kinh Thánh sao?(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Không ai biết được sự thực về Kinh Thánh: rằng nó chỉ là một bản ghi chép lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời, là một bằng chứng về hai giai đoạn trước đây trong công tác của Đức Chúa Trời, và rằng nó không đem lại cho ngươi sự hiểu biết gì về những mục đích trong công tác của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã đọc Kinh Thánh đều biết rằng nó ghi lại hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Cựu Ước ghi lại lịch sử của Y-sơ-ra-ên và công tác của Đức Giê-hô-va từ thời điểm sáng thế cho đến khi kết thúc Thời đại Luật pháp. Tân Ước ghi lại công tác của Jêsus trên đất trong Bốn Sách Phúc Âm, cũng như ghi lại công việc của Phao-lô – chẳng phải đây là những bản ghi chép lịch sử sao? Việc ngày nay đưa ra những điều của quá khứ khiến chúng trở thành lịch sử, và dù chúng có thể đúng hay thật thế nào chăng nữa, thì chúng vẫn là lịch sử – và lịch sử không thể giải quyết được hiện tại, vì Đức Chúa Trời không nhìn lại lịch sử! Và vì vậy, nếu ngươi chỉ hiểu Kinh Thánh mà không hiểu gì về công tác Đức Chúa Trời dự định làm ngày nay, và nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi không hiểu ý nghĩa của việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đọc Kinh Thánh để nghiên cứu lịch sử của Y-sơ-ra-ên, để nghiên cứu lịch sử dựng nên toàn bộ trời đất của Đức Chúa Trời, thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi sự sống, vì ngươi theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà không theo đuổi những câu chữ và giáo lý chết, hay sự hiểu biết về lịch sử, nên ngươi phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay, và ngươi phải tìm kiếm phương hướng công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi là một nhà khảo cổ học, thì ngươi có thể đọc Kinh Thánh – nhưng ngươi không phải, ngươi là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời, và tốt nhất ngươi nên tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay(Xét về Kinh Thánh (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Nếu ngươi muốn thấy công tác của Thời đại Luật pháp, và muốn thấy dân Y-sơ-ra-ên đã đi theo con đường của Đức Giê-hô-va ra sao, thì ngươi phải đọc Cựu Ước; nếu ngươi muốn hiểu công tác của Thời đại Ân điển, thì ngươi phải đọc Tân Ước. Nhưng làm thế nào để ngươi thấy được công tác của thời kỳ sau rốt? Ngươi phải chấp nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời của ngày nay, và bước vào công tác của ngày nay, vì đây là công tác mới, và chưa từng được ai ghi lại trước đây trong Kinh Thánh. Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và tuyển lựa những người được chọn khác tại Trung Quốc. Đức Chúa Trời làm việc nơi những người này, Ngài tiếp tục công tác của Ngài trên đất, và tiếp tục từ công tác của Thời đại Ân điển. Công tác của ngày nay là một con đường mà con người chưa bao giờ đi, và một con đường chưa ai từng thấy. Đó là công tác chưa từng được thực hiện trước đây – đó là công tác mới nhất của Đức Chúa Trời trên đất. Do đó, công tác chưa từng được thực hiện trước đây không phải là lịch sử, bởi vì hiện tại là hiện tại, và vẫn chưa trở thành quá khứ. Mọi người không biết rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới hơn, vĩ đại hơn trên đất, và ở bên ngoài Y-sơ-ra-ên, rằng công tác đó đã vượt ra ngoài phạm vi Y-sơ-ra-ên, và vượt ra ngoài sự tiên báo của các tiên tri, rằng đó là công tác mới và kỳ diệu bên ngoài những lời tiên tri, là công tác mới hơn vượt ra khỏi Y-sơ-ra-ên, và là công tác mọi người không thể nhận thức hay tưởng tượng được. Làm sao Kinh Thánh có thể chứa đựng các bản ghi chép rõ ràng về công tác như thế? Ai đã có thể ghi lại trước từng chút một công tác của ngày nay, không bỏ sót? Ai đã có thể ghi lại công tác lớn hơn, khôn ngoan hơn, bất chấp quy ước này, trong cuốn sách cũ mốc đó? Công tác của ngày nay không phải là lịch sử, và như vậy, nếu ngươi muốn đi trên con đường mới của ngày nay, thì ngươi phải rời khỏi Kinh Thánh, ngươi phải vượt ra khỏi các sách tiên tri hoặc sách lịch sử trong Kinh Thánh. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể đi đúng con đường mới, và chỉ khi đó, ngươi mới có thể bước vào cõi mới và công tác mới. … Vì có một con đường cao hơn, tại sao lại nghiên cứu con đường thấp, lỗi thời đó? Vì có những lời phán mới hơn và công tác mới hơn, tại sao lại sống giữa những bản ghi chép lịch sử cũ kỹ? Những lời phán mới có thể chu cấp cho ngươi, điều chứng tỏ đây là công tác mới; các bản ghi chép cũ không thể thỏa mãn ngươi, hay đáp ứng những nhu cầu hiện tại của ngươi, điều chứng tỏ chúng là lịch sử, chứ không phải là công tác ngay lúc này đây. Con đường cao nhất là công tác mới nhất, và với công tác mới, cho dù con đường của quá khứ cao đến đâu, nó chỉ là lịch sử mà con người đang nhìn lại, và cho dù nó có giá trị tham khảo, nó vẫn là con đường cũ. Mặc dù nó được ghi lại trong ‘sách thánh’, nhưng con đường cũ là lịch sử; mặc dù không có bản ghi chép nào về con đường mới trong ‘sách thánh’, nhưng nó thuộc về hiện tại. Con đường này có thể cứu rỗi ngươi, và con đường này có thể thay đổi ngươi, vì đây là công tác của Đức Thánh Linh(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sự thật Ta muốn giải thích ở đây là điều này: Đức Chúa Trời là gì và có gì mãi mãi vô tận và vô hạn. Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống và vạn vật; Ngài không thể được thấu hiểu bởi bất cứ tạo vật nào. Cuối cùng, Ta muốn tiếp tục nhắc với mọi người: Đừng bao giờ hạn định Đức Chúa Trời trong sách vở, trong lời, hay trong những lời phán trước kia của Ngài nữa. Chỉ có một từ để miêu tả đặc điểm công tác của Đức Chúa Trời: mới mẻ. Ngài không thích đi những con đường cũ hay lặp lại công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài không muốn con người thờ phượng Ngài bằng cách hạn định Ngài trong một phạm vi nhất định. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời(Lời bạt, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm sáng tỏ tất cả, phải không nào? Kinh Thánh chỉ là bản ghi chép hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Nó là một cuốn sách lịch sử, và tuyệt đối không thể đại diện cho toàn bộ công tác và lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, nguồn gốc sự sống của con người. Ngài đã phán và công tác hàng thiên niên kỷ, và Ngài là suối nguồn cung dưỡng vô tận cho nhân loại, luôn luôn dẫn dắt chúng ta đi tới. Lời Ngài là nguồn nước hằng sống, luôn luôn tuôn chảy. Công tác và lời của Đức Chúa Trời không thể bị kìm hãm bởi bất cứ người hay vật nào, càng không bị Kinh Thánh hạn chế. Đức Chúa Trời không bao giờ ngừng phán và thực hiện công tác mới dựa theo kế hoạch quản lý của Ngài và nhu cầu của nhân loại. Đức Giê-hô-va đã ban hành luật pháp để dẫn dắt đời sống của nhân loại trên trần gian trong Thời đại Luật pháp, khi hoàn toàn chưa có Kinh Thánh. Đức Chúa Jêsus đã rao giảng con đường ăn năn trong Thời đại Ân điển và thực hiện công tác cứu chuộc, vượt ra ngoài Cựu Ước. Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài đã khai mở bảy phong ấn và cuốn kỳ thư, bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để. Đây là một giai đoạn công tác mới và tiến bộ hơn được thực hiện trên nền móng của công tác cứu chuộc của Thời đại Ân điển. Nó là công tác mới hơn và thực tế hơn, và không thể nào xuất hiện trước trong Kinh Thánh. Từ đây có thể thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, luôn tiến tới, không bao giờ lặp lại. Công tác mới của Ngài vượt quá những gì nằm trong Kinh Thánh, ban cho con người con đường mới và những lẽ thật cao hơn. Nên đức tin của chúng ta không chỉ dựa vào Kinh Thánh, chắc chắn không thể nói toàn bộ công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh. Chúng ta phải tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh và theo kịp dấu chân công tác của Đức Chúa Trời, để nhận sự cung dưỡng và chăn dắt từ những lời hiện tại của Ngài. Đúng như Khải Huyền có nói: “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó(Khải Huyền 14:4). Đây là những trinh nữ khôn ngoan, những người có thể dự tiệc cưới Chiên con và đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thực hiện công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Ngài 30 năm qua và Ngài đã bày tỏ hàng triệu lời. Phán ngôn của Ngài vô cùng phong phú, bao quát mọi sự. Chúng đã tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu trong Kinh Thánh cùng với mọi lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như mục đích của Ngài trong việc quản lý nhân loại, Sa-tan làm bại hoại con người như thế nào, Đức Chúa Trời từng bước cứu rỗi nhân loại khỏi các thế lực Sa-tan ra sao, cách Đức Chúa Trời làm tinh sạch nhân loại và làm cho con người trở nên thánh khiết qua những thử luyện và tinh luyện, ý nghĩa công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Ngài, những lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể và các danh Ngài, câu chuyện thật sự về Kinh Thánh, kết cục của mọi loại người, đích đến cuối cùng của nhân loại, và vương quốc của Đấng Christ hiện xuống trần gian như thế nào. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng phán xét và phơi bày lẽ thật về sự bại hoại và bản tính Sa-tan, chống đối Đức Chúa Trời của nhân loại. Ngài chỉ cho chúng ta con đường thoát khỏi tội lỗi và được Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để, chẳng hạn như cách để thực sự ăn năn, cách để từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật, cách để làm một người trung thực, cách để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, cách để kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa tà ác, cách để đạt được nhận thức, quy phục và yêu kính Đức Chúa Trời vân vân. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng còn nhiều hơn và cao hơn những lời của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, chúng là toàn bộ lẽ thật mà chúng ta phải sở hữu để đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thực sự đại khai nhãn giới và thỏa lòng cho chúng ta, cho chúng ta con đường thực hành trong mọi sự. Trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta tìm thấy mọi đáp án và giải pháp cho mọi khó khăn và vấn đề trong đức tin. “Lời xuất hiện trong xác thịt” từ Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Kinh Thánh cho Thời đại Vương quốc, là con đường của sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người vào thời kỳ sau rốt. Nhờ ăn, uống, và thực hành lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bị phán xét, hành phạt qua lời Ngài và hiểu được một số lẽ thật, những người được Đức Chúa Trời chọn thực sự nhận thức được Ngài, tâm tính bại hoại của họ được làm tinh sạch và thay đổi theo nhiều mức độ, cuối cùng họ thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi và đưa ra chứng ngôn về việc đánh bại Sa-tan. Họ là những người đắc thắng mà Đức Chúa Trời đã thành toàn trước thảm họa. Danh, công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể không được chép lại trong Kinh Thánh, nhưng quả ngọt được sinh ra, những kết quả thực tế đạt được từ công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Hiện nay ở trên mạng có rất nhiều phim ảnh và những đoạn phim ngắn về chứng ngôn của những người được Đức Chúa Trời chọn, làm chứng với thế giới về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng như vầng đại quang, chiếu rạng từ Đông sang Tây, soi rọi toàn thế giới. Ngày càng nhiều người yêu lẽ thật từ khắp nơi trên thế giới đang tìm hiểu con đường thật, và hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đây là làn sóng lớn quét qua thế giới mà không thế lực nào cản nổi. Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một ngày nào đó, khi cả vũ trụ này quay về với Đức Chúa Trời, tâm điểm công tác của Ngài khắp vũ trụ sẽ đi theo lời phán của Ngài; ở những nơi khác, một số người sẽ sử dụng điện thoại, một số người sẽ đi máy bay, một số người sẽ đi tàu biển, và một số người sẽ dùng tia laze để nhận lấy lời phán của Đức Chúa Trời. Mọi người sẽ tôn thờ và khao khát, tất cả họ sẽ đều đến gần Đức Chúa Trời, và tập hợp lại về phía Đức Chúa Trời, và tất cả sẽ đều thờ phượng Đức Chúa Trời – và đây hết thảy sẽ là những việc làm của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lấy điều này! Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không bao giờ bắt đầu lại ở một nơi nào khác. Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành việc này: Ngài sẽ làm cho tất cả mọi người khắp vũ trụ đến trước Ngài và thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất, công tác của Ngài ở những nơi khác sẽ dừng lại, và con người sẽ buộc phải tìm kiếm con đường thật. Điều đó sẽ giống như Giô-sép vậy: Mọi người đến với ông để xin thức ăn, sấp mình xuống trước ông, vì ông có thức ăn. Để tránh khỏi nạn đói, con người sẽ buộc phải tìm con đường thật. Toàn bộ cộng đồng tôn giáo sẽ phải chịu nạn đói nghiêm trọng, và chỉ có Đức Chúa Trời của ngày nay mới là nguồn nước sống, sở hữu nguồn nước vô tận cung cấp cho con người tận hưởng, và con người sẽ đến và nương tựa vào Ngài. Đó sẽ là lúc các việc làm của Đức Chúa Trời được tiết lộ và là khi Đức Chúa Trời đạt được vinh hiển; tất cả mọi người trong khắp vũ trụ sẽ thờ phụng ‘con người’ tầm thường này. Chẳng phải đây sẽ là ngày vinh quang của Đức Chúa Trời hay sao? … Lúc toàn bộ vương quốc cùng hân hoan sẽ là ngày hiển vinh của Đức Chúa Trời, và bất kỳ ai đến với các ngươi, và bất kỳ ai nhận tin lành của Đức Chúa Trời đều sẽ được Đức Chúa Trời ban phước, và những quốc gia, dân tộc làm như vậy sẽ được Đức Chúa Trời ban phước và chăm sóc. Phương hướng cho tương lai sẽ là: Những ai có được lời phán từ miệng Đức Chúa Trời sẽ có con đường để bước đi trên đất, và dù là doanh nhân hay nhà khoa học, nhà giáo dục hay nhà tư bản công nghiệp, những ai không có lời của Đức Chúa Trời sẽ khó mà đi dù chỉ một bước, và sẽ buộc phải tìm kiếm con đường thật. Đây là ý nghĩa của câu: ‘Với lẽ thật ngươi sẽ bước đi trên khắp đất; không có lẽ thật, ngươi sẽ không tới đâu cả’(Vương quốc Một Nghìn năm đã đến, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thời đại Vương quốc chính là Thời đại của Lời. Đức Chúa Trời đang dùng lời Ngài để chinh phục, làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, và đã hoàn thành một nhóm những người đắc thắng. Việc này hoàn toàn cho thấy thẩm quyền và quyền năng trong lời của Đức Chúa Trời. Nhưng giới tôn giáo cứ bám vào Kinh Thánh, không chịu tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những người này bị mắc kẹt trong đời sống phạm tội cũ của họ, thú tội rồi lại phạm tội, và đã bị công tác của Đức Chúa Trời loại bỏ, rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Họ vẫn đang chờ đợi Chúa đến trên một đám mây và cất họ lên thiên quốc cho sự sống đời đời. Đó chẳng phải là mơ tưởng hão huyền sao? Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!(Giăng 5:39-40). Những ai bám vào Kinh Thánh sẽ không đạt được lẽ thật hay sự sống. Chỉ những ai tin vào Đấng Christ, đi theo và quy phục Đấng Christ sẽ đạt được lẽ thật và sự sống. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, hiện đang bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại. Nếu muốn lẽ thật và sự sống, chúng ta phải vượt ra ngoài Kinh Thánh và theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời, tiếp nhận và quy phục sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chỉ như thế mới thoát khỏi tội lỗi và được Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để, chỉ như thế mới được Đức Chúa Trời bảo vệ qua thảm họa, bước vào vương quốc của Ngài. Những ai không buông bỏ Kinh Thánh, mà cứ bám vào công tác và lời trong quá khứ của Đức Chúa Trời, không chịu tiếp nhận con đường lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho vào thời kỳ sau rốt, sẽ hoàn toàn bỏ lỡ công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, và chỉ có thể rơi vào thảm họa và bị trừng phạt. Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác của Đức Chúa Trời không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai không thể theo kịp Ngài, và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không tỏ lòng thương xót đối với bất kỳ ai(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Giờ xin tóm lại bằng một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ, và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Sa-tan, và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời? Nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quá khứ, chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên, và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử, thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời lớn lao và vĩ đại, như sóng trào và sấm dội – mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của Chiên Con? Làm sao ngươi có thể biện hộ rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi và không phải là những lời triết lý có thể giúp ngươi biết được sự sống của con người, càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để suy ngẫm sao? Nó không khiến ngươi nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời, ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng, và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này – nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, và sẽ không bao giờ có được sự sống(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Được cất lên thật sự là gì?

2.000 năm trước, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá và hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài hứa sẽ trở lại. Kể từ đó, mọi...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger