Sự nhập thể là gì?

28/10/2021

Chúng ta đều biết rằng hai ngàn năm trước, Đức Chúa Trời nhập thể xuống trần gian làm Đức Chúa Jêsus để cứu chuộc nhân loại, Ngài đã rao giảng, “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17). Đồng thời Ngài còn bày tỏ nhiều lẽ thật, và để hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài đã chịu đóng đinh lên thập giá làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, qua đó kết thúc Thời đại Luật pháp và bắt đầu Thời đại Ân điển. Đây là công tác được thực hiện để cứu chuộc nhân loại khi Đức Chúa Trời nhập thể lần đầu tiên. Dù Do Thái giáo cố sống cố chết lên án Đức Chúa Jêsus và còn cấu kết với nhà nước La Mã để đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá, nhưng hai ngàn năm sau, phúc âm của Đức Chúa Jêsus đã được truyền bá khắp chân trời góc bể. Điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Đức Chúa Trời thật duy nhất và Đấng Tạo Hóa xuất hiện để công tác trong xác thịt. Thế nhưng nhiều người không chịu công nhận Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể. Thay vào đó, họ coi Đức Chúa Jêsus chỉ là một người thường. Thậm chí nhiều mục sư giới tôn giáo không công nhận Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ Ngài là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Ngày nay, dù có vô số các tín hữu tin vào Chúa, rất ít người biết rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, và chẳng ai biết ý nghĩa và giá trị của toàn bộ lẽ thật mà Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ. Nên trong chuyện nghênh tiếp Chúa, nhiều người đã gặp tai họa vì họ không thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Với những ai không thể nghe tiếng Đức Chúa Trời, dù bề ngoài họ có niềm tin mạnh mẽ, nếu họ thấy hình ảnh của Con người trong Đức Chúa Jêsus, liệu họ thực sự có thể tiếp tục tin và theo Ngài hay không? Liệu họ có lên án Đức Chúa Jêsus là một người thường và chối bỏ việc Ngài là Đức Chúa Trời không? Nếu ngày nay họ nghe nói Đức Chúa Jêsus đang bày tỏ rất nhiều lẽ thật, liệu họ vẫn có thể lên án Đức Chúa Jêsus vì nói phạm thượng và đóng đinh Ngài lên thập giá một lần nữa không? Dựa trên thực tế việc những người Pha-ri-si lên án Đức Chúa Jêsus, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng nếu toàn bộ những ai tin vào Chúa ngày nay thực sự thấy Ngài trong hình ảnh nguyên thủy là Con người, nhiều người chắc chắn sẽ bỏ chạy, và nhiều người khác sẽ phán xét và lên án Đức Chúa Jêsus, y hệt những người Pha-ri-si, và sẽ lại đóng đinh Ngài lên thập giá. Một số người có thể phản đối với cách nói này của tôi, nhưng mọi điều tôi nói đều là sự thật. Chuyện này là bởi nhân loại bị bại hoại quá nặng nề và chỉ tin Đức Chúa Trời bằng mắt thường, không ai có thể nhận biết được rằng Con người nhập thể chính là hiện thân của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy sự nhập thể là một lẽ nhiệm mầu vĩ đại. Hàng ngàn năm qua, không ai hiểu được khía cạnh lẽ thật này. Dù các tín hữu biết rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời nhập thể, không ai có thể lý giải rõ ràng sự nhập thể là gì và chúng ta nên hiểu Đức Chúa Trời nhập thể như thế nào.

Vậy tại sao Đức Chúa Trời quyết định nhập thể trong xác thịt để xuất hiện và công tác? Nói một cách chính xác, sự bại hoại của nhân loại phải cần Đức Chúa Trời nhập thể để thực hiện công tác cứu rỗi. Nói cách khác, chỉ có nhập thể mới có thể triệt để cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời nhập thể, và Ngài đến để thực hiện công tác cứu chuộc. Một số người có thể hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời không dùng một con người để thực hiện công tác cứu chuộc? Tại sao Đức Chúa Trời phải nhập thể? Vì mọi con người bại hoại đều mang tội, đều là tội nhân, nghĩa là không có của lễ chuộc tội nào xứng đáng. Chỉ có Con người nhập thể mới không có tội lỗi, nên Đức Chúa Trời đã nhập thể làm Con người để đích thân thực hiện công tác cứu chuộc. Chỉ như thế mới thể hiện sự công chính và thánh khiết của Ngài, hoàn toàn hạ nhục Sa-tan và không cho nó có cớ cáo buộc Ngài. Điều này cũng cho nhân loại hiểu được tình yêu chân thành và sự bao dung của Đức Chúa Trời với họ. Khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài đã tiên tri rằng Ngài sẽ đến một lần nữa. Hôm nay, Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và làm công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt để hoàn toàn làm tinh sạch sự bại hoại của nhân loại, cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và quyền lực của Sa-tan, và đưa nhân loại tới một đích đến tốt đẹp. Nhưng có một điều không ngờ, là dù Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, Ngài vẫn bị chống đối và lên án điên cuồng bởi những thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo, những người đã cấu kết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc cầm quyền để ra sức ngăn chặn, phá hoại, cấm đoán sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Họ ra sức chối bỏ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là hiện thân của Đức Chúa Trời nhập thể, còn lên án và phỉ báng Đức Chúa Trời Toàn Năng là một người thường, hoàn toàn phơi bày bộ mặt xấu xa của những thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo là những kẻ căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Nhìn lại hai ngàn năm trước, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái giáo thà chết còn hơn chấp nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si. Họ mô tả Đức Chúa Jêsus như là một người thường nói những lời phạm thượng, họ làm tất cả có thể để chống đối, lên án, và phỉ báng Đức Chúa Jêsus, cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài lên thập giá, phạm tội ác tày đình khiến họ bị Đức Chúa Trời rủa xả và trừng phạt. Hôm nay, Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và công tác trong hình ảnh Con người. Nhiều người đã thấy rằng những lời mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ chính là lẽ thật, họ đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, hoan hỉ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt và nghênh tiếp Chúa. Tuy nhiên, có nhiều người không hiểu Đức Chúa Trời nhập thể, họ vẫn coi Đức Chúa Trời Toàn Năng như một người thường, phán xét và lên án những ai tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, nói rằng họ tin vào một người thường. Những người này nghĩ họ hiểu Kinh Thánh, nên không chịu tìm hiểu con đường thật, điên cuồng lên án và chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng, phạm tội đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập giá một lần nữa. Tại sao cả hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời đều bị con người lên án và bác bỏ? Đó là vì mọi người không hiểu Đức Chúa Trời, không hiểu lẽ thật là gì, và thậm chí hiểu rất ít về lẽ nhiệm mầu vĩ đại của sự nhập thể. Cũng là vì con người bị bại hoại nặng nề và có bản tính Sa-tan. Họ không những ghê tởm và căm ghét lẽ thật, họ còn điên cuồng thù địch Đức Chúa Trời và không chút kính sợ. Thực ra, có một số tín hữu rất ngoan đạo tin vào Đức Chúa Trời vì ngu dại mà đã bị mê hoặc bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc, quỷ vương, và những thế lực địch lại Đấng Christ và chọn con đường chống đối Đức Chúa Trời. Lý do cho thất bại của họ là vì họ thiếu hiểu biết về sự nhập thể của Đức Chúa Trời và lẽ thật, nên không thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, từ đó coi Đức Chúa Trời nhập thể là một người thường cũng như lên án và phỉ báng Ngài. Rõ ràng việc hiểu lẽ thật của sự nhập thể rất hệ trọng trong việc nghênh tiếp Chúa và được cất lên thiên quốc. Đó là vấn đề mấu chốt liên quan đến đích đến cuối cùng của chúng ta.

Nhiều người sẽ thắc mắc rằng: Vì Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể và đã thực hiện công tác cứu chuộc, nhân loại đã được cứu rỗi và hướng về Đức Chúa Trời, tại sao Đức Chúa Trời vẫn cần nhập thể vào thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét để cứu rỗi nhân loại? Chuyện này có một ý nghĩa rất sâu sắc. Nói một cách đơn giản, việc Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu chuộc nhân loại, và sau đó làm tinh sạch và cứu rỗi triệt để chúng ta đã được Đức Chúa Trời định đoạt từ lâu trước khi tạo dựng thế giới. Có nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh chỉ ra rằng Đức Chúa Trời sẽ đến nhập thể hai lần làm Con người. Lần đầu, thông qua sự đóng đinh vào thập giá làm của lễ chuộc tội, Ngài đã hoàn thành công tác cứu chuộc, nên tội lỗi của mọi người đã được tha thứ, nhưng mọi người chưa thoát khỏi tội lỗi và đạt được sự thánh khiết. Lần thứ hai, thông qua sự bày tỏ lẽ thật và công tác phán xét, Ngài sẽ làm tinh sạch hoàn toàn nhân loại, hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và ảnh hưởng của Sa-tan, kết thúc một thời đại, và đưa nhân loại đến một đích đến tốt đẹp. Vì vậy, hai sự nhập thể là để cứu chuộc nhân loại, và sau đó là để cứu rỗi nhân loại triệt để. Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để hoàn thành kế hoạch quản lý của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt đã chinh phục và hoàn thiện một nhóm người trở thành những người đắc thắng, Đức Chúa Trời đã đánh bại Sa-tan và giành vinh quang, có thể nói rằng Ngài đã hoàn thành công tác vĩ đại của Ngài. Đây là những việc Đức Chúa Trời đã hoàn thành. Giờ chúng ta có thể thấy tầm quan trọng vô cùng trong sự nhập thể của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Một mặt, nó kết thúc thời đại cũ, Thời đại Ân điển, và bắt đầu một thời đại mới, Thời đại Vương quốc. Mặt khác, nó làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để, đưa nhân loại tới một đích đến tốt đẹp. Cả công tác cứu chuộc và công tác phán xét được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời nhập thể, nên hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời quả thật có ý nghĩa rất sâu sắc. Hôm nay, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện những việc vĩ đại trên trần gian, vậy tại sao vẫn còn nhiều người không hiểu công tác của Đức Chúa Trời? Nhiều người vẫn không chịu thừa nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Trời nhập thể, cứ bám vào quan niệm tôn giáo, tin rằng chỉ có Đức Chúa Jêsus mới là Đức Chúa Trời, và khăng khăng chỉ có bám vào Kinh Thánh thì mới có thể bước vào thiên quốc. Đúng là một việc làm ngu muội và vô tri! Những người ngu muội như thế làm sao nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời được? Làm sao họ có thể khám phá ra toàn bộ lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ được? Cuối cùng, chính là vì mọi người thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời nhập thể và không thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời, nên họ không được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời. Những người vô tri này, những trinh nữ dại dột này, sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp thuận bất kể họ tin Ngài bao lâu đi nữa. Rõ ràng, nếu muốn nghênh tiếp Chúa, hiểu biết về Đức Chúa Trời nhập thể và hiểu lẽ thật của sự nhập thể là cực kỳ quan trọng! Vậy sự nhập thể chính xác là gì? Và chúng ta nên hiểu sự nhập thể như thế nào? Làm sao chúng ta phân biệt giữa các Christ giả và Đấng Christ thật? Chúng ta sẽ hiểu sau khi đọc đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng này.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Sự nhập thể’ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người(Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về thịt và huyết; Ngài là sự nhập thể của Thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời(Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời nói rõ rằng sự nhập thể chính là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời trong xác thịt, có thể nói rằng Thần của Đức Chúa Trời khoác lên mình xác thịt để trở thành một người thường, rồi xuất hiện và công tác trên trần gian. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa rằng Thần của Đức Chúa Trời khoác lên mình xác thịt và trở thành Con người. Nhìn bề ngoài, Đức Chúa Trời nhập thể là một người thường, rất bình thường, chẳng cao cả, cũng chẳng phi thường, tự ăn, tự mặc, tự đi lại như người bình thường và sống một cuộc đời bình thường. Ngài cần ăn khi đói, cần ngủ khi mệt, Ngài trải nghiệm cảm xúc của người thường, Ngài thực sự sống giữa con người, và không ai có thể thấy Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể thực tế. Nhưng dù là một người bình thường như vậy, có một sự khác biệt cơ bản giữa Ngài và loài người thọ tạo, Ngài là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, và Thần của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Ngài có nhân tính bình thường, nhưng cũng có thần tính trọn vẹn, vốn có thể thấy được, rất đỗi rõ ràng và biểu lộ chủ yếu trong việc Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu mọi nơi mọi lúc. Ngài có thể bày tỏ và biểu lộ tâm tính của Đức Chúa Trời, và toàn bộ Đức Chúa Trời có gì và là gì, tâm trí và tư tưởng, tình yêu, quyền tối thượng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, để tất cả mọi người biết và hiểu được Đức Chúa Trời. Ngài còn có thể tỏ lộ toàn bộ những lẽ nhiệm mầu trong Kinh Thánh, nghĩa là Ngài có thể mở cuốn kỳ thư được tiên tri trong Khải Huyền. Nó chứng tỏ rằng Ngài có thần tính trọn vẹn. Bề ngoài Đấng Christ là một người thường, nhưng Ngài có thể bày tỏ nhiều lẽ thật, thức tỉnh mọi người, cứu rỗi nhân loại bại hoại khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Không có Thần của Đức Chúa Trời trong mình, ai có thể làm được những việc này chứ? Chắc chắn không có danh nhân hay vĩ nhân nào có thể làm những việc như thế, vì không danh nhân hay vĩ nhân nào có thể bày tỏ lẽ thật. Họ hoàn toàn không sở hữu lẽ thật. Họ còn không thể tự cứu rỗi chính mình, thì sao có thể cứu rỗi toàn bộ nhân loại? Đức Chúa Trời nhập thể có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, đó là khả năng mà không con người nào sở hữu. Cuốn sách “Lời xuất hiện trong xác thịt” chính là phán ngôn của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, và là chứng ngôn cho công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Khi người được Đức Chúa Trời chọn trải nghiệm công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, tiếp nhận sự chăm tưới và chăn dắt của chính Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ đều cảm thấy tính thực tế sâu sắc trong công tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Đức Chúa Trời thực sự sống giữa mọi người, và bày tỏ lẽ thật dựa trên hoàn cảnh thực tế để hỗ trợ và cung ứng cho chúng ta, cũng như để phơi bày sự lạc lối trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, những mưu cầu và quan điểm sai trái, và tất cả những kiểu tâm tính Sa-tan trong chúng ta, để chúng ta có thể hiểu biết và thay đổi. Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta biết ý muốn và yêu cầu của Ngài đối với mọi người, cho chúng ta những mục tiêu thực tế và xác đáng nhất để mưu cầu và những nguyên tắc để thực hành, để chúng ta có thể bước vào thực tế của lẽ thật, nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và hoàn toàn thoát khỏi những thế lực tăm tối của Sa-tan. Bất cứ ai đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ trải nghiệm một cách sâu sắc rằng không có Đức Chúa Trời nhập thể đến bày tỏ lẽ thật để phán xét và hành phạt mọi người, họ sẽ không bao giờ có thể nhận ra bản tính tội lỗi của mình, cũng sẽ không thể thoát khỏi sự trói buộc và kìm hãm của tội lỗi. Họ cũng nhận ra chỉ có cách tiếp nhận sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của họ mới được làm tinh sạch, chỉ với sự hiểu biết về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, họ mới kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa sự ác, và chỉ nhờ sống theo lời Đức Chúa Trời họ mới sống trọn một hình tượng giống con người thực sự, xứng đáng nhận được lời hứa và phước lành của Đức Chúa Trời, được đưa vào thiên quốc. Hãy xem xét điều này: Không có Đức Chúa Trời nhập thể đến và bày tỏ lẽ thật vào thời kỳ sau rốt, liệu chúng ta có cơ hội được cứu rỗi có một không hai này không? Liệu chúng ta có nhận được sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời và tận hưởng phước lành dư dật của Đức Chúa Trời không? Không có sự nhập thể của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, toàn bộ nhân loại sẽ phải chịu sự diệt vong, và sẽ không ai nhận được sự cứu rỗi. Như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán, “Lần này trở lại, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác không phải trong một thân thể thuộc linh, mà trong một thân thể rất bình thường. Hơn nữa, đó không những là thân thể của Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai, mà còn là thân thể mà thông qua đó Đức Chúa Trời trở lại trong xác thịt. Đó là một xác thịt rất bình thường. Ngươi không thể thấy bất cứ điều gì khiến Ngài nổi bật hơn những người khác, nhưng ngươi có thể nhận từ Ngài những lẽ thật chưa từng được nghe thấy trước đây. Xác thịt tầm thường này là hiện thân của tất cả những lời của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và bày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời cho con người hiểu được. Chẳng phải ngươi rất ham muốn được nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn hiểu được Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn nhìn thấy đích đến của nhân loại sao? Ngài sẽ nói với ngươi tất cả những điều bí mật này – những bí mật mà không con người nào đã có thể nói với ngươi, và Ngài cũng sẽ nói với ngươi về những lẽ thật mà ngươi không hiểu. Ngài là cánh cổng vào vương quốc của ngươi, và người hướng dẫn của ngươi vào thời đại mới. Một xác thịt bình thường như thế nắm giữ nhiều lẽ mầu nhiệm khôn lường. Những việc làm của Ngài có thể khó hiểu với ngươi, nhưng toàn bộ mục tiêu của công tác Ngài làm thì đủ để ngươi thấy rằng Ngài không phải là một xác thịt đơn giản như người ta tưởng. Vì Ngài đại diện cho ý muốn của Đức Chúa Trời và sự chăm sóc được Đức Chúa Trời thể hiện đối với nhân loại trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù ngươi không thể nghe thấy những lời của Ngài mà dường như làm rung chuyển các tầng trời và đất, mặc dù ngươi không thể nhìn thấy đôi mắt Ngài như ngọn lửa, và dù ngươi không thể nhận được sự sửa dạy của cây gậy sắt của Ngài, tuy nhiên, ngươi có thể nghe thấy từ những lời của Ngài rằng Đức Chúa Trời đầy phẫn nộ và biết rằng Đức Chúa Trời đang thể hiện lòng thương xót với nhân loại; ngươi có thể thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài, và hơn thế nữa, nhận ra sự quan tâm lo lắng của Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là để cho phép con người thấy được Đức Chúa Trời trên trời đang sống giữa những con người trên đất, và để giúp con người biết đến, vâng lời, tôn kính, và yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Ngài đã trở lại trong xác thịt lần thứ hai. Dù những gì con người nhìn thấy ngày nay là một Đức Chúa Trời giống như con người, một Đức Chúa Trời có một cái mũi và hai con mắt, và một Đức Chúa Trời không có gì nổi bật, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu con người này không tồn tại, thì trời và đất sẽ trải qua một sự thay đổi vô cùng lớn; nếu con người này không tồn tại, thì các tầng trời sẽ trở nên mờ mịt, đất sẽ rơi vào hỗn loạn, và cả nhân loại sẽ sống giữa nạn đói và dịch bệnh. Ngài sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu Đức Chúa Trời nhập thể không đến để cứu rỗi các ngươi trong thời kỳ sau rốt, thì Đức Chúa Trời hẳn đã hủy diệt cả nhân loại trong địa ngục từ lâu; nếu xác thịt này không tồn tại, thì các ngươi sẽ mãi mãi là những tội nhân truyền kiếp, và sẽ muôn thuở là những xác chết. Các ngươi nên biết rằng nếu xác thịt này không tồn tại, thì cả nhân loại sẽ đối mặt với một tai họa không thể tránh khỏi và sẽ thấy không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thậm chí còn nghiêm trọng hơn của Đức Chúa Trời dành cho loài người trong thời kỳ sau rốt. Nếu xác thịt bình thường này đã không được sinh ra, thì tất cả các ngươi sẽ ở trong tình trạng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong; nếu xác thịt này không tồn tại, thì ngày nay các ngươi sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt bởi vì những tội lỗi ghê tởm của mình. Các ngươi có biết rằng nếu không nhờ sự trở lại của Đức Chúa Trời trong xác thịt, thì không ai sẽ có một cơ hội được cứu rỗi; và nếu không nhờ sự hiện đến của xác thịt này, thì Đức Chúa Trời hẳn đã chấm dứt thời đại cũ từ lâu. Như thế, các ngươi vẫn còn có thể chối bỏ sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sao? Vì các ngươi có thể được lợi rất nhiều từ con người bình thường này, tại sao các ngươi lại không vui mừng chấp nhận Ngài?(Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lúc này, một số người có thể thắc mắc rằng: “Bề ngoài của Đức Chúa Trời nhập thể rất bình thường, và thần tính của Ngài ẩn bên trong xác thịt của Ngài, nên nếu Đức Chúa Trời đến, làm sao chúng ta có thể nhận ra Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể?”. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ đường cho chúng ta đây. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật vô tri và ngu muội(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời của Đức Chúa Trời, ta có thể thấy rằng việc nhận ra Đức Chúa Trời nhập thể không dựa trên vẻ ngoài của Ngài, không dựa vào gia đình mà Ngài được sinh ra, địa vị hay quyền lực mà Ngài có, cũng không dựa trên thanh thế Ngài có trong giới tôn giáo. Không hề dựa trên những điều này. Thay vào đó, nó dựa vào việc Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời hay không, Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác của bản thân Đức Chúa Trời hay không. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Nếu Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại, thì kể cả nếu Ngài được sinh ra trong một gia đình bình thường, không có quyền lực hay địa vị trong xã hội, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Như trong Thời đại Ân điển, khi Đức Chúa Jêsus đến công tác, Ngài được sinh ra trong một gia đình bình thường, giáng thế trong một máng cỏ, Ngài không cao to tráng kiện, và Ngài không có địa vị hay quyền lực, nhưng Ngài có thể bày tỏ lẽ thật, chỉ cho mọi người con đường ăn năn, và có thể tha thứ tội lỗi của mọi người. Những ai yêu mến lẽ thật, như các môn đồ Phê-rô và Giăng, thấy được trong công tác của Đức Chúa Jêsus và lẽ thật mà Ngài bày tỏ rằng Ngài có quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời và công nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si, nên họ đã đi theo Ngài và đạt được sự cứu rỗi của Chúa. Hôm nay, Đức Chúa Trời lại đến nhập thể trên trần gian, và dù bề ngoài của Ngài là một người thường, Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Nhiều người ở khắp các quốc gia và lãnh thổ đã thấy lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời, tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng và được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời. Họ đã bắt đầu trải nghiệm sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, hiểu được một số lẽ thật. Họ đều có những trải nghiệm và chứng ngôn tuyệt vời, dốc hết sức mình rao giảng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Thực tế chứng tỏ rằng chỉ có những ai có thể bày tỏ lẽ thật, phán xét và làm tinh sạch mọi người, hoàn toàn cứu rỗi nhân loại mới là Đấng Christ và Đức Chúa Trời nhập thể. Điều này là không thể chối cãi. Nếu ai đó không thể bày tỏ lẽ thật, và chỉ có thể mê hoặc người khác bằng cách làm những dấu kỳ và phép lạ, thì đây chính là công tác của một ác linh. Nếu chúng tự gọi mình là Đức Chúa Trời, chúng chính là Christ giả đang mạo nhận Đức Chúa Trời. Để hiểu Đức Chúa Trời nhập thể, chúng ta cần nắm chắc sự thật này: Chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới có thể bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt, và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi những thế lực của Sa-tan.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật và thực hiện công tác vĩ đại vào thời kỳ sau rốt, nhưng nhiều người vẫn nhắm mắt làm ngơ, và chỉ đợi Đức Chúa Jêsus đến công khai trên một đám mây. Những người như thế sẽ khóc lóc và nghiến răng khi họ bị hủy diệt trong thảm họa. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1:7). Đức Chúa Trời Toàn Năng còn phán, “Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất”. Cuối cùng, ta cùng đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những ai mong muốn có được sự sống mà không dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán dạy là những kẻ nực cười nhất thế gian, và những ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Và vì vậy, Ta nói rằng những kẻ không chấp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Đấng Christ là cổng vào vương quốc của con người trong thời kỳ sau rốt, và không có ai có thể đi vòng sau Ngài. Không ai có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua Đấng Christ. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời của Ngài và vâng phục con đường của Ngài. Ngươi không thể chỉ nghĩ tới việc nhận lãnh ân phước trong khi không có khả năng nhận lãnh lẽ thật, và không có khả năng chấp nhận sự cung cấp sự sống. Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả những ai thực sự tin ở Ngài có thể được cung cấp sự sống. Công tác của Ngài là để khép lại thời đại cũ và bước vào thời đại mới, và công tác của Ngài là con đường mà tất cả những ai sẽ bước vào thời đại mới phải đi qua. Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài, mà thay vào đó chỉ trích, báng bổ, hay thậm chí hành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, và sẽ không bao giờ bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi Đấng Christ này, chính Ngài là sự tỏ hiện của Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao phó để làm công tác của Ngài trên trần thế. Và vì vậy, Ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì được thực hiện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì ngươi đang báng bổ Đức Thánh Linh. Quả báo mà những kẻ báng bổ Đức Thánh Linh phải chịu là điều hiển nhiên với tất cả mọi người. Ta cũng nói cho ngươi biết rằng nếu ngươi chống lại Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, nếu ngươi bác bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì sẽ không có ai khác chịu hậu quả thay ngươi cả. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác để có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời; ngay cả khi ngươi cố chuộc lỗi, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy được dung nhan Đức Chúa Trời lần nữa. Bởi điều ngươi chống lại chẳng phải một con người, điều ngươi bác bỏ chẳng phải một sinh linh yếu đuối, mà là Đấng Christ. Ngươi có biết hậu quả của việc này sẽ là gì không? Ngươi sẽ không phải là gây ra một lỗi nhỏ, mà phạm một tội tày trời. Và vì vậy, Ta khuyên mọi người đừng cố giương nanh chống lại lẽ thật, hay đưa ra những lời chỉ trích bừa bãi, bởi chỉ có lẽ thật mới mang lại cho ngươi sự sống, và không gì ngoài lẽ thật có thể giúp ngươi được tái sinh và chiêm ngưỡng dung nhan Đức Chúa Trời một lần nữa(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger